MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat chełmski -> Gmina Wierzbica

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Rejowiec Fabryczny g. miejska Rejowiec Fabryczny Siedliszcze Wierzbica Sawin Chełm Leśniowice Wojsławice Żmudź Ruda-Huta Dorohusk Kamień Białopole Dubienka

Województwo Lubelskie - Powiat chełmski - Gmina Wierzbica

Gmina Wierzbica

Dane podstawowe

Gmina Wierzbica (dawn. gmina Olchowiec) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim.
Siedziba gminy to Wierzbica.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwały 5433 osoby.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Wierzbica ma obszar 146,36 km², w tym:

  • użytki rolne: 79%
  • użytki leśne: 9%

Gmina stanowi 8,22% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

5433

100

2733

50,3

2700

49,7

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

37,1

18,7

18,4


Władze samorządowe

Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
22-150 Wierzbica

Tel.(082) 569-32-66
Tel.(082) 569-32-32
Fax.(082) 569-32-22

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

POŁOŻENIE
Gmina Wierzbica położona jest w północno-zachodniej części powiatu chełmskiego (woj. Lubelskie), na obszarze dwóch krain geograficznych. Ponad 60 % jej obszaru, o falistej i pagórkowatej rzeźbie krajobrazu, położone jest na terenie Pagórów Chełmskich - najdalej na wschód wysuniętej części Wyżyny Lubelskiej. Północna, nizinna część Gminy Wierzbica, wchodzi w skład Polesia Lubelskiego (pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie oraz Obniżenie Dorohuckie). Przez teren gminy przebiega wododział Wieprza i Bugu. Wypływająca stąd rzeczka Świnka prowadzi swe wody do Wieprza (dopływu Wisły), a niewielkie cieki wodne - dopływy Uherki, płyną do Bugu.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Najbardziej wartościowe przyrodniczo i atrakcyjne dla turystów są północno-wschodnie obszary gminy, wchodzące w skład otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Utworzony w 1983 roku Poleski Park Narodowy chroni zachowane w prawie naturalnym stanie unikalne w Europie środowisko - naturalne obszary bagienne, unikalną roślinność i faunę (w tym żółwia błotnego). Na krajobraz Parku składają się rozległe równiny torfowe, ponad które w kilkunastu miejscach wypiętrzają się wzniesienia kredowe, a także rozliczne jeziora, stawy, rzeczki i rowy melioracyjne. Park ma powierzchnię 9647 ha oraz otulinę o powierzchni 14042 ha. 929 ha, tj. 9,64 % powierzchni Parku, stanowią obszary w granicach gminy Wierzbica. Piękno Poleskiego Parku Narodowego turyści mogą oglądać z wieży obserwacyjnej w miejscowości Karczunek. Rozciąga się stąd rozległy widok na "Bagno Staw" i rezerwat przyrody "Bagno Bubnów" o powierzchni 1448 ha utworzony w 1991 r. na terenie gmin Wierzbica, Urszulin i Hańsk. "Bagno Bubnów" to największe zachowane na Lubelszczyźnie torfowisko niskie typu węglanowego z wieloma rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin (m.in. dzwonecznik wonny - jedyne stanowisko na Lubelszczyźnie, goryczka wąskolistna, gnidosz królewski, kilka gatunków storczyków, kosaciec syberyjski) oraz ptaków (m.in. wodniczka - jedna z największych populacji w Europie, kulik wielki, dubelt, błotniak popielaty, sowa błotna i żuraw). Bagna-torfowiska tworzące użytki ekologiczne, występują także w innych częściach gminy Wierzbica - w miejscowościach Chylin, Syczyn, Kamienna Góra i Władysławów. W gminie są dwa pomniki przyrody - białodrzew (obwód 470 cm) i klon zwyczajny (obwód 230 cm) rosnące w parku podworskim w Chylinie. Park ten o pow. 3,5 ha znany jest także z alei dojazdowej do pałacu wysadzonej platanami, z których pojedyncze drzewa zasługują na miano pomnikowych (mają do 2,2 m. w obwodzie). Łącznie w tym parku rośnie ok 250 drzew. W gminie Wierzbica są cztery jeziora: Tarnowskie (o pow. 2,2 ha), Syczyńskie (o pow. 6 ha), Pniewskie (o pow. 7,7 ha) i jeż. Na Błocie (o pow. 0,5 ha) a w Święcicy kompleks stawów (o pow. 35 ha - właściciel stawów urządził na jednym z nich łowisko dostępne dla wędkarzy). Głównym ciekiem wodnym gminy jest rzeka Świnka, mająca swe źródła u podnóża Pagóra Chełmskiego o wysokości 200 m. npm. w rejonie Święcicy i Kamiennej Góry. Źródła w Święcicy są niemałą atrakcją turystyczną - biją bowiem do góry unosząc niewielkie fontanny piasku kredowego. Świnka ma długość 33,4 km i jest prawobrzeżnym dopływem Wieprza.

Aleja platanowa w Chylinie Jezioro w Pniównie
 Goryczka wąskolistna Wodniczka

Przejdź w górę strony

Historia

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Współpraca © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 11