MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat hrubieszowski -> Gmina miejska Hrubieszów

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Hrubieszow g. miejska Horodło Hrubieszów Uchanie Trzeszczany Werbkowice Mircze Dołchobyczów

Województwo Lubelskie - Powiat hrubieszowski - Gmina miejska Hrubieszów

Gmina miejska Hrubieszów

Dane podstawowe

Hrubieszów (do 1802 Rubieszów, ukr. Грубешів, łac. Rubesovia) – gmina miejska w Polsce w województwie lubelskim, siedziba powiatu hrubieszowskiego. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa zamojskiego.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 2005, Hrubieszów ma obszar 32,79 km², w tym:
 - użytki rolne: 71,5%
 - użytki leśne : 0,2%
Miasto stanowi 2,58% powierzchni powiatu.

Demografia 
Dane z 31 grudnia 2005:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

18 885

100

9900

52,4

8985

47,6

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

572,3

300

272,3


Władze samorządowe

Urząd Miasta Hrubieszów
ul. mjr. H. Dobrzańskiego
tel/fax: (084) 696-23-80, 696-23-82

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Geografia
Hrubieszów jest najdalej wysuniętym na wschód miastem Polski (24°08'E) i leży w odległości 120 km od Lublina i 50 km od Zamościa. Miasto położone jest nad rzeką Huczwą (dopływ Bugu) w odległości 5 km od granicy z Ukrainą. Zanim w 1255 r. kronikarz wymienił Hrubieszów po raz pierwszy, ziemia hrubieszowska miała już za sobą rozległe wieki bujnego życia, którego dowodem są liczne wykopaliska w Gródku, Masłomęczu, Strzyżowie, Raciborowicach i Sahryniu.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Liczący ponad 18 tys. mieszkańców Hrubieszów jest jednym z ważniejszych ośrodków terenów nadgranicznych Lubelszczyzny. Stolica powiatu składającego się z 8 gmin spełnia funkcje lokalne i regionalne, w tym administracyjno-usługowe, gospodarcze, kulturalno-edukacyjne i ośrodka współpracy transgranicznej. Właśnie ta ostatnia funkcja ma potencjalne szanse wpływać na sytuację gospodarczą Hrubieszowa.
W czasach PRL miasto było zapleczem rolniczego regionu dysponującego najlepszym w Polsce kompleksem gleb pszenno-buraczanych (słynne hrubieszowskie czarnoziemy). Funkcjonowały tu zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym jedyna w kraju fabryka lnu "Hakon".
Zmiana ustroju polityczno-gospodarczego postawiła w niekorzystnej sytuacji rolnictwo, a w szczególności oparte o PGR-y rolnictwo hrubieszowskie. Odbiło się to na kondycji zakładów funkcjonujących w mieście, które po kolei ogłaszały upadłość. Mimo że w tym samym czasie powstawały niczym grzyby po deszczu firmy prywatne (w mieście zarejestrowanych jest blisko 1800 podmiotów gospodarczych) nie zdołały one wypełnić luki gospodarczej, zwłaszcza w kontekście bezrobocia i obsługi rolnictwa.
W wyniku kryzysu gospodarczego ZSRR, Hrubieszów, będący po otwarciu przejścia granicznego w pobliskim Zosinie, "małą bramą Europy na Wschód", przestał praktycznie korzystać z profitu nadgranicznego położenia.
W tej sytuacji jedyną nadzieją stało się wejście Polski do Unii Europejskiej i przeniesienie zewnętrznej granicy Unii na Bug. Obsługa ruchu granicznego z państw b. WNP do Unii Europejskiej przyniesie za sobą nowe miejsca pracy oraz szanse na wykorzystanie potencjału Hrubieszowa - przejść granicznych, węzła kolejowego, Linii Hutniczej Szerokotorowej, wolnych terenów inwestycyjnych i dobrego klimatu dla zewnętrznych inwestorów w samorządzie miejskim. Duże nadzieje można łączyć z przedłużeniem LHS do Bogumina w Czechach i uruchomienia na niej przewozów kontenerowych.


Przejdź w górę strony

Historia

Hrubieszów (aż do 1802 r. Rubieszów) to najdalej wysunięte na wschód miasto Polski. Położone jest nad Huczwą, dopływem Bugu, w odległości 5 km od granicy z Ukrainą. Przypuszcza się, że istniał tu, na wyspie oblanej wodami Huczwy, ruski gród obronny należący do Grodów Czerwieńskich. Pierwsza wzmianka o Hrubieszowie pochodzi z 1254, jako osadzie wśród lasów, posiadającej dwór myśliwski. Rolę stanicy myśliwskiej będzie pełnił jeszcze w czasach jagiellońskich, co zostało uwieńczone w jego herbie wyobrażającym jelenią głowę, między rogami której umieszczone są dwa krzyże z napisem wokoło, nadanym przez króla Zygmunta Augusta (w poł. XVI w.). W 1366 wraz z całą Rusią Czerwoną został przyłączony do Polski. Prawa miejskie magdeburskie Hrubieszów uzyskał w roku 1400 z rąk Władysława Jagiełły. Prawdopodobnie w końcu XIV w. wzniesiono drewniany zamek, będący siedzibą starosty. W latach 1411, 1413, 1430 gościł w nim fundator miasta - król Władysław Jagiełło. Duże znaczenie dla miasta miał przywilej wydany przez Kazimierza Jagiellończyka nakazujący zmierzającym z Rusi na Mazowsze, Śląsk i Wielkopolskę wybieranie drogi przez Hrubieszów. Pomyślny rozwój przerwały najazdy Tatarów, którzy w latach 1498 - 1626 wielokrotnie grabili i niszczyli miasto. Zamek został zniszczony w roku 1661. W wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej Hrubieszów znalazł się w zaborze austriackim. W 1800 r. wsie dawnego starostwa kupił Stanisław Staszic, który w 1816 r. na swoich dobrach założył fundację "Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie". Była to pierwsza w Europie organizacja przedspółdzielcza, działająca do 1945 r. W połowie XIX w. był drugim co do wielkości, po Lublinie, miastem guberni lubelskiej. Miasto rozwijało się szybko, w 1909 r. liczyło 15 tys. mieszkańców. Od początku swego istnienia było miastem wielokulturowym, obok Rusinów i Polaków, już od XV w., osiedlili się tutaj Żydzi. W 1915 r. w czasie zaborów Polski do Rosji przymusowo ewakuowano ludność prawosławną. W sierpniu 1920 roku toczyły się tu walki z sowieckim najeźdźcą. W październiku 1920 garnizon w Hrubieszowie został przydzielony do 2 Pułku Strzelców Konnych. W latach II wojny światowej istniało getto żydowskie (10 tys. osób).

Przejdź w górę strony

Zabytki

I. Kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Kostki (Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej) powstał w 1630 r. W skład zabytkowego zespołu wchodzi:

II. Cerkiew prawosławna pw. Wniebowzięcia NMP.


Cerkiew prawosławna

III. Kościół rzymskokatolicki parafii pw. MB Nieustającej Pomocy

IV. Zespół dworski Du Chateau (ul. 3 maja 11),


Zespół dworski Du Chateau

Jest to budowla parterowa, nakryta mansardowym dachem. Z piętrową częścią centralną ozdobioną czterokolumnowym portykiem wgłębnym. Do pierwotnego dworu przylegają zbudowane później (prawe około 1860 r. a lewe w 1941 r.) prostokątne skrzydła.
Po wojnie mieściła się tutaj placówka NKWD. Ostatnią właścicielką dworku była Maria Julia z Mazarakich du Chateau, wdowa po Juliuszu du Chateau (obydwoje spoczywają na hrubieszowskim cmentarzu). Obecnie budynek mieści siedziby Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego oraz Muzeum Regionalnego im. Stanisława Staszica. W tym ostatnim znajdują się ekspozycje poświęcone archeologii, etnografii oraz Towarzystwu Rolniczemu Hrubieszowskiemu. Nieopodal Pałacu stoi budynek z 1920 r., obecnie siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej, założona dzięki staraniom Stephane du Chateau.

V. Stary i Nowy cmentarz żydowski w Hrubieszowie

VI. Synagogi w Hrubieszowie

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 12