masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat janowski -> Gmina Modliborzyce

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Janów Lubelski miasto Potok Wielki Modiborzyce Batorz Godziszów Chrzanów Dzwola Janów Lubelski

Województwo Lubelskie - Powiat janowski - Gmina Modliborzyce

Gmina Modliborzyce

Dane podstawowe

Gmina Modliborzyce to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie janowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
Siedziba gminy to Modliborzyce.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Modliborzyce ma obszar 153,15 km², w tym:
 - użytki rolne: 55%
 - użytki leśne: 36%
Gmina stanowi 17,5% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

7311

100

3682

50,4

3629

49,6

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

47,7

24

23,7


Władze samorządowe


Urząd Gminy w Modliborzycach
23-310 Modliborzyce
tel. (015) 871 50 79
fax 871 50 68

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Modliborzyce, leżąca na pograniczu trzech regionów - Wyżyny Lubelskiej, Kotliny Sandomierskiej i Roztocza, utworzona została 01 stycznia 1973r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie. Obejmuje obszar 15.315 ha, co stanowi około 153 km2. Powierzchnię 5.758 ha zajmują lasy. Znajduje się w nich Krajobrazowy Park „Lasy Janowskie”, a w nim rezerwat przyrody „Imielty Ług”z bogactwem flory i fauny. Gminę zamieszkuje 7.587 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 26 wsi. Gmina Modliborzyce jest gminą typowo rolniczą., gospodarstwa rolne są rozdrobnione, średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 2,78 ha. Ze względu na typowo rolniczy charakter gminy działa tu niewiele prywatnych zakładów produkcyjnych. Do największych należą:
MATTHIAS - zakład przetwórstwa mięsa w Kolonii Zamek,
PHU SANNA - paczkarnia owoców i warzyw w Modliborzycach. Na terenie gminy funkcjonują:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach, Wierzchowiskach, Stojeszynie i Wolicy Pierwszej, Publiczne Przedszkole w Modliborzycach, Wierzchowiskach i Stojeszynie, Publiczne Gimnazjum w Modliborzycach, z siedzibą w Modliborzycach, Wierzchowiskach i Stojeszynie oraz Liceum Ogólnokształcące w Modliborzycach. Do szkół podstawowych, gimnazjum i liceum uczęszcza 1.122 uczniów, do przedszkoli 128 dzieci.
Działalność kulturalną prowadzi Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach ze świetlicą w Wierzchowiskach Pierwszych oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach z trzema filiami - w Wierzchowiskach Pierwszych, Stojeszynie Pierwszym i w Wolicy Pierwszej.

Na terenie gminy funkcjonuje 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym osiem jednostek typu S. W ciągu ostatnich lat jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Modliborzycach, Stojeszynie, Dąbiu, Zarajcu, Wolicy II i w Lutem wzbogaciły się o samochody bojowe. Do Krajowego Systemu Ratownictwa włączono dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych - w Modliborzycach i w Wierzchowiskach Pierwszych
W Modliborzycach i w Wierzchowiskach Pierwszych działają kluby sportowe zrzeszające młodzież z terenu gminy.
Od 1998 roku działa Stacja Opieki Caritas, która świadczy usługi pielęgniarskie na terenie całej gminy . W chwili obecnej wyposażona jest w trzy samochody. Do rejestru zabytków wpisane są dwa zespoły pałacowe - parkowe - w Wierzchowiskach Drugich i w Kolonii Zamek.
Walory przyrodnicze gminy ze szlakami turystycznymi oraz licznymi ścieżkami przyciągają wielu zwiedzających i turystów. Urząd gminy posiada bazę noclegową/ 30 miejsc/ w hoteliku w Wierzchowiskach Drugich. Znajdujące się wzdłuż rzeki Sanny piękne źródła, hodowlane stawy rybne, obszary chronione przyrody, bukowe lasy w rejonie Wierzchowisk wyróżniają naszą gminę spośród innych. Bogactwo flory i fauny, cisza, spokój, świeże powietrze, zdrowa woda przyciągają ludzi z dużych aglomeracji miejskich. W związku z tym rozwinęła się agroturystyka. Na dzień dzisiejszy funkcjonują cztery gospodarstwa agroturystyczne. Walory turystyczne i przyrodnicze gminy przedstawione zostały w publikacji "Na pograniczu regionów". Jest to monografia przyrodnicza gminy Modliborzyce, będąca opracowaniem zbiorowym pod redakcją Pani docent Anny Liany - pracownika Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, a zarazem przewodniczącej Towarzystwa Fizjograficznego w Warszawie. Rozwijanie bazy turystycznej i agroturystycznej w gminie jest możliwe dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze. Telefonizacją objęto teren całej gminy. Zwodociągowano wszystkie miejscowości, z wyjątkiem Gwizdowa, Ciechocina, Świnek i Bilska. Ogółem w gminie jest 1633 gospodarstw domowych,, pobierających wodę z trzech ujęć - w Wierzchowiskach, Zarajcu i Węgliskach. Gaz doprowadzono do Modliborzyc, Słupia, Kolonii Zamek, Wolicy Kolonii, Wolicy Pierwszej, Kolonii Wolicy, części Stojeszyna Pierwszego i Drugiego. Na przełomie 1999/2000 roku wybudowano w miejscowości Modliborzyce oczyszczalnię ścieków - typu mechaniczno - biologicznego opartego o bioblok PS - 200. Ogólny koszt budowy wyniósł 2.209.000,00 zł, w tym ze środków pomocowych PHARE - 700.000,00 zł. Oczyszczalnia posiada przepustowość do 200m3 na dobę, z możliwością rozbudowy do 1000 m3. W chwili obecnej obsługuje sieć główną o długości 2.124 m, z której korzysta ok. 100 odbiorców indywidualnych oraz kompleks placówek oświatowych w Modliborzycach:

Oczyszczalnia ścieków przystosowana jest do odbioru ścieków dowożonych wozem asenizacyjnym w ilości 25 m3 na dobę. Obecnie obsługiwana jest przez cztery osoby. Nowe przyłącza kanalizacyjne wykonywane są sukcesywnie. Na ukończeniu jest wykonanie projektu technicznego dotyczącego kanalizacji części Kolonii Zamek i ulicy Błotnej w Modliborzycach.

Gmina nie posiada własnego wysypiska. Kilkakrotne póby jego lokalizacji nie powiodły się. Obecnie prowadzone są wspólne działania z gminą Janów Lubelski w celu wybudowania wspólnego dla obu gmin wysypiska odpadów stałych.

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Miejscowość Modliborzyce jest zwodociągowana w 100 %. Telefonizacją objęto wszystkich mieszkańców miejscowości. 75 % gospodarstw domowych posiada przyłącza kanalizacyjne. Ta inwestycja jest prowadzona etapami od kilku lat. Przyłącza gazowe wykonane zostały do wszystkich gospodarstw domowych na terenie Modliborzyc. Stan ulic nie jest zadowalający, brak chodników i zła nawierzchnia, lub całkowity jej brak utrudniają poruszanie się po nich.

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Działalność kulturalna w Modliborzycach opiera się na działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach ściśle współpracuje ze szkołami. Prowadzone są następujące koła zainteresowań:

Członkowie sekcji i zespołów aktywnie uczestniczą w organizowanych przez środek uroczystościach oraz reprezentują gminę na regionalnych i ogólnopolskich imprezach artystycznych. Organizują wystawy i plenery malarskie, wyjazdy z zespołami na przeglądy oraz konkursy.

Funkcjonująca biblioteka opiera swoją działalność na trzech podstawowych działach: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci oraz czytelnia ogólna. Od marca 2004r. biblioteka dysponuje 3 stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. W październiku 2004 została uznana za najlepiej funkcjonującą bibliotekę w powiecie janowskim. Gminna biblioteka współpracuje ze wszystkimi szkołami w Modliborzycach, z przedszkolem, gminym ośrodkiem kultury oraz z katechetami.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 15