Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat kraśnicki -> Gmina Annopol

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Annopol miasto Annopol Gościeradów Trzydnik Duży Szastarka Dzierzkowice Kraśnik g. miejska Kraśnik Urzędów Wilkołaz Zakrzówek

Województwo Lubelskie - Powiat kraśnicki - Gmina Annopol

Gmina Annopol

Dane podstawowe

Gmina Annopol to gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie tarnobrzeskim.
Siedzibą władz gminy jest miasto Annopol.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 9425 osób.
Dawniej obszar gminy Annopol podzielony był na dwie odrębne gminy: gminę Annopol i gminę Kosin.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Annopol ma obszar 151,07 km², w tym:

  • użytki rolne: 71%
  • użytki leśne: 19%

Gmina stanowi 15,03% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

9425

100

4762

50,5

4663

49,5

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

62,4

31,5

30,9


Władze samorządowe

Urząd Miejski w Annopolu
ul. Rynek 1
23-235 Annopol
tel /0-15/8613063
fax /0-15/8613061

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina miejsko-wiejska Annopol jest położona na Wzniesieniach Urzędowskich nad Wisłą. Stanowi zachodnią granicę województwa lubelskiego i powiatu kraśnickiego. Gmina leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych Lublin - Kielce - Kraków i Warszawa - Puławy - Kazimierz Dolny - Stalowa Wola. Graniczy ona od południa z województwem podkarpackim, a od zachodu z województwem świętokrzyskim. 

 

img_5555.jpg

Jest jedną z 213 gmin województwa lubelskiego. Administracyjnie wchodzi w skład powiatu kraśnickiego, składającego się z 10 gmin. Tereny gminy Annopol zajmują powierzchnię 15107 ha, z czego miasto Annopol obejmuje obszar 775 ha, a tereny wiejskie 14332 ha.
Gmina Annopol zajmuje drugie miejsce pod względem obszaru w powiecie kraśnickim, po gminie Gościeradów.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Niewiele miast ma tak piękne położenie naturalne jak Annopol.Z wyniosłej skarpy annopolskiej rozciąga się piękna panorama przełomu rzeki Wisły. Do miasta wjeżdża się przez ponad 600 metrowy most (drugi, co do długości w Polsce), rozciągnięty nad szeroko rozlaną Wisłą. Na lewym brzegu rzeki znajdują się starorzecza i łąki, zaś na prawym wysokie wapienne skały. Tu krzyżują się szlaki czterech stron świata (niektórzy mówią o Annopolu "brama Lubelszczyzny"). Gmina gospodaruje nad 20 km malowniczego wiślanego brzegu.
Rozległe i zwarte kompleksy leśne stanowią ostoje dla zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

KLIMAT
Obszar gminy charakteryzuje się dużym nasłonecznieniem i wysokimi średnimi temperaturami rocznymi (powyżej 7,6 C). Średnia temperatura lipca przekracza 18,5 C. Zimy są tu cieplejsze niż w pozostałej części województwa, średnie temperatury nie spadają poniżej 3,4 C, a pokrywa śnieżna zalega przez 64 dni w roku.
Średnie roczne sumy opadów dla Annopola wynoszą 511 mm. Warunki bioklimatyczne są sprzyjające dla człowieka, szczególnie w obszarach z dominacją zwartych kompleksów leśnych.

WODY
Gmina położona jest w obrębie zlewni rzeki Wisły, tworząc naturalną, zachodnią granicę gminy. Głównym dopływem Wisły jest rzeka Sanna. Swe wody zbiera głównie z płd. - zach. krawędzi Wyżyny Lubelskiej oraz zachodniego skłonu Roztocza. Obszar gminy odwadniany jest również przez rzeki Tuczyn i Karasiówkę.
W gminie Annopol znajduje się jeden z najbardziej malowniczych odcinków doliny Wisły w Polsce. Szybkość nurtu w jej korycie w okolicy Annopola wynosi 5,5 km/h, a wahanie wodostanu w ciągu roku około 3 m. Średni stan wody pod Annopolem liczy 375 cm. Wisła zachowała cechy rzeki dzikiej, ze zmieniającym się z roku na rok przebiegiem koryta oraz pojawiającymi się i znikającymi łachami piaszczystymi i wyspami.

FLORA
Roślinność jest największym bogactwem naturalnym gminy. Lasy zajmują 3138 ha, co stanowi około 20,8% ogólnej powierzchni gminy Annopol. Obfitują one w owoce runa leśnego (borówka czarna, borówka czerwona, żurawina, poziomki, grzyby, jeżyny). Rośnie tu rzadko już spotykany jałowiec pospolity. Na szczególną uwagę w składzie gatunkowym lasów zasługuje jodła, która rośnie poza granicą swego naturalnego zasięgu. Na terenach gminy występują również siedliska wysokopiennych, bogatych dąbrów ciepłolubnych, typu wyżynnego. Największym kompleksem leśnym jest las mieszany o dużej i średniej wartości drzewostanu w wieku od 40 do 134 lat, położony w północnej części gminy.
Brzegi rzek, wąwozy i jary porośnięte są różnymi gatunkami krzewów: kaliną, dereniem, głogiem, itp. W dolinach rzek, głównie w dolinie Wisły występują siedliska łęgów jesionowo - wiązowych. W drzewostanie przeważają wierzby, topole oraz wikliny.

FAUNA
Podobnie jak roślinność tak i zwierzęta są nieodłącznym elementem przyrody w gminie Annopol. Czyste powietrze, nieskażone wody, stwarzają dogodne warunki bytowania przeróżnych gatunków zwierząt. O czystości środowiska na lądzie i w wodzie świadczą siedliska bobrów, wydr, borsuków. W rzece Tuczyn spotkać można raki, miętusa oraz pstrąga tęczowego.
Osobliwością tego terenu jest duża różnorodność. Swoje miejsca lęgowe mają tu między innymi orlik krzykliwy i bocian czarny. Znajdują się tu również stanowiska ochronne dla głuszca, cietrzewia i kraski. Licznie występują tu: dzięcioł czarny, zimorodek, dudek.

 

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 15