Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat kraśnicki -> Gmina Gościeradów

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Annopol miasto Annopol Gościeradów Trzydnik Duży Szastarka Dzierzkowice Kraśnik g. miejska Kraśnik Urzędów Wilkołaz Zakrzówek

Województwo Lubelskie - Powiat kraśnicki - Gmina Gościeradów

Gmina Gościeradów

Dane podstawowe

Gmina Gościeradów to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Gościeradów ma obszar 158,56 km², w tym:
 - użytki rolne: 52%
 - użytki leśne: 42%

Gmina stanowi 15,77% powierzchni powiatu.

Demografia 
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

7411

100

3770

50,9

3641

49,1

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

46,7

23,8

23


Władze samorządowe

Urząd Gminy Gościeradów
23-275 Gościeradów
tel. 015 838 11 05
tel. 015 838 11 32
fax. 015 838 11 40
e-mail: poczta@goscieradow.pl


Wójt Gminy mgr inż. Jan Filipczak


Z-ca Wójta Gminy mgr inż. Andrzej Zychowicz

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Gościeradów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, na Wyżynie Lubelskiej w obrębie Wzniesień Urzędowskich.

Sąsiaduje z pięcioma gminami:
 - Annopol
 - Trzydnik Duży
 - Dzierzkowice
 - Zaklików
 - Radomyśl

Gmina Gościeradów należy do powiatu kraśnickiego. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Gościeradów oddalona od Kraśnika o około 20 km, a od Lublina o 65 km. Gmina podzielona jest na 19 sołectw, dwa osiedla . Zajmuje powierzchnię 15856 ha. Ukształtowanie terenu jest pagórkowate, przez gminę przepływają rzeki Karasiówka oraz Tuczyn, które są dopływami rzeki Sanny.

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Układ drogowo- komunikacyjny
Łączna długość dróg na terenie gminy Gościeradów wynosi 111,6 km, w tym dróg o nawierzchni utwardzonej jest 85,2 km.

1) Drogi krajowe – 17,5km
 - w tym nawierzchni utwardzonej – 17,5 km

2) Drogi powiatowe – 56,7 km
- w tym nawierzchni utwardzonej – 47,8 km

3) Drogi gminne – 35,0 km
- w tym nawierzchni utwardzonej – 21,4 km

Z uwagi na to, iż miejscowość Gościeradów leży bezpośrednio przy drodze krajowej 74, jest dobrze rozwinięta sieć komunikacji drogowej.

Gazyfikacja

Gazyfikacja gminy wynika z przesłanek ekologicznych, gospodarczych, a nade wszystko dla poprawienia komfortu mieszkańców. Przeprowadzona jest zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Długość sieci gazociągowej wynosi 58 km.

Gaz ziemny został doprowadzony do 14 miejscowości, tj. 224 gospodarstw domowych. Pozostali mieszkańcy gminy Gościeradów (9 miejscowości) w szerokim zakresie korzystają z butli gazowych.

Telekomunikacja
Przewodowa sieć telefoniczna doprowadzona jest do wszystkich gospodarstw. Liczba abonentów telefonii przewodowej wynosi 976. Ponadto gmina znajduje się w zasięgu sieci telefonii komórkowej: Era GSM, Plus GSM oraz Idea.

Gospodarka wodno-ściekowa

Na terenie gminy 10 miejscowości posiada wodociąg o ogólnej długości 36,7 km, do którego podłączonych jest 622 gospodarstwa rolne. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 6 km. Na terenie gminy zlokalizowane są dwie oczyszczalnie ścieków.

W celu utrzymania czystości środowiska we wszystkich miejscowościach rozstawione są prywatne pojemnik na śmieci przy każdej posesji oraz kontenery do selektywnej zbiórki odpadów na segregowane śmieci (papier, plastik, szkło). W miejscowości Księżomierz Gościeradowska znajduje się wysypisko śmieci, na którym składowane są odpady dowożone z całej gminy.

Energia elektryczna
Energia elektryczna stanowi podstawowe źródło energetyczne. W gminie Gościeradów jedna z rzek Tuczyn dzięki dużej różnicy poziomów stanowi doskonałe źródło do pozyskania dodatkowej energii. Wartki i zimny strumień tej rzeki, o rzadkich walorach z kaskadami (progami) został wykorzystany przez jednego z inwestorów do zbudowania elektrowni wodnej na miejscu starego młyna wodnego .

    O klasie tej rzeki niech świadczy obecność takiej fauny jak: rak, miętus, pstrąg tęczowy itp. Elektrownia wodna w miejscowości Mniszek-Kozłówka zbudowana została na bazie tamy pochodzącej jeszcze z okresu międzywojennego, a rozbudowanej w latach 60-tych. Śluza tej zapory sprawia wrażenie wodospadu wysokości 4 metrów i jest nie lada atrakcją. Elektrownia wytwarza 22 kW prądu. Jest on sprzedawany do Zakładu Energetycznego w Rzeszowie.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

 Gmina Gościeradów jest miejscem, gdzie nie tylko zabytki zwracają uwagę przyjezdnych. To również zasoby przyrody: rezerwaty „Marynopole” i „Szczeckie Doły”. To zalew w Mniszku-Kozłówce z elektrownią wodną, to źródliska w Łanach. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsie Mniszek, Szczecyn, Wólka Szczecka, projektowane są jako wsie letniskowe z wyznaczonymi terenami dla zabudowy letniskowej.

KLIMAT
Korzystne warunki klimatyczno-zdrowotne panują w tym miejscu ze względu na położenie pomiędzy Puszczą Sandomierską, a Puszczą Solską oraz brak w sąsiedztwie dużych zakładów przemysłowych.

Charakterystyka rolniczo klimatyczna:

 Warunki termiczne – dość ciepło.
 Długość okresu wegetacji – 205 dni.
 Początek prac polowych – 25 marzec.
 Suma roczna opadów – od 550 do 650 mm.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 15