masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat kraśnicki -> Gmina Urzędów

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Annopol miasto Annopol Gościeradów Trzydnik Duży Szastarka Dzierzkowice Kraśnik g. miejska Kraśnik Urzędów Wilkołaz Zakrzówek

Województwo Lubelskie - Powiat kraśnicki - Gmina Urzędów

Gmina Urzędów

Dane podstawowe

Gmina Urzędów to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
Siedziba gminy to Urzędów.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 8857 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 2002, gmina Urzędów ma obszar 119,06 km², w tym:

  • użytki rolne: 78%
  • użytki leśne: 17%

Gmina stanowi 11,84% powierzchni powiatu.

Po reformie samorządowej weszła w skład powiatu kraśnickiego. Pod względem wielkości zaliczana jest do jednej z większych w powiecie. Podzielona jest na 22 sołectwa. Jest to gmina rolnicza, z dominującym sadownictwem i uprawą owoców miękkich. Na terenie gminy Urzędów występują złoża piasku i gliny. Korzystne uwarunkowania środowiskowe powodują, iż poza produkcją rolną możliwy jest rozwój agroturystyki. Perspektywicznie, w oparciu o istniejącą bazę surowcową, planowana jest rozbudowa działających zakładów przetwórstwa rolno - spożywczego i chłodniczego.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

8857

100

4471

50,5

4386

49,5

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

74,4

37,6

36,8


Władze samorządowe

Urząd Gminy w Urzędowie
ul. Rynek 26
23-250 Urzędów
tel. 081 822 50 30
fax  081 822 51 50

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Na terenie gminy na dzień 1 stycznia 2001 roku zarejestrowanych jest 283  podmiotów gospodarczych, w odniesieniu do których jest wymóg wpisu do  ewidencji działalności gospodarczej.
Zakłady usługowe. Najwięcej, bo 64, jest zakładów remontowo-budowlanych, 15  mechaniki pojazdowej, 5 młynów, 4 zakłady stolarskie, 3 tartaki, 2 mieszalnie  pasz.
Zakłady produkcyjne. Łącznie jest ich na terenie gminy 16, w tym 8 betoniarskich i l garncarski. Mamy na terenie gminy zakład, który zajmuje się na szeroką skalę produkcją kostki brukowej i betonu towarowego.
Sklepy. Najwięcej, bo 41, zarejestrowano sklepów spożywczo-przemysłowych i  17 sklepów branżowych. W centrum gminy jest sklep, który zaopatruje w części  zamienne do ciągników i maszyn rolniczych rolników nie tylko z naszej gminy, ale  z rejonów ościennych. Wśród sklepów branżowych dominują sklepy branży  metalowej.
W gospodarce rynkowej miejsce państwowych struktur gospodarczych wypełniają podmioty prywatne. Do najbardziej znaczących zaliczyć można:

W warunkach naszej gminy dzięki dobrej współpracy jednostek spółdzielczych z administracją, niekiedy pomocy ze strony samorządu w postaci ulg podatkowych działają następujące jednostki:

Do instytucji zajmujących się obsługą klientów zaliczyć należy Pocztę Polską, Oddział Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej oraz Telekomunikację Polską S.A.

 

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

W życiu kulturalnym gminy ważną rolę spełnia Gminny Ośrodek Kultury, szkoła i Towarzystwo Ziemi  Urzędowskiej. Duży udział w kształtowaniu kultury  lokalnej  wsi  odgrywa Kościół.

Władze gminne i Kościół podtrzymują dawne obyczaje poprzez wspólną organizację dożynek, uroczystości jubileuszowych różnych organizacji działających na wsi, jak  też  poświęcania obiektów użyteczności publicznej, a służących mieszkańcom  wsi.  Gminny  Ośrodek  Kultury oraz Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej w swojej działalności przywiązują dużą wagę do tradycji regionu  i  jego historii, pamiętając  o  rodzimej  sztuce  ludowej,  a także o kształtowaniu osobowości szczególnie  młodego  pokolenia  poprzez  udział  w uroczystościach gminnych, obchodach świąt państwowych i kościelnych, jak też rocznic narodowych.

W GOK w Urzędowie rozpoczęła  swą działalność w grudniu 1993 roku Regionalna Izba Garncarstwa.

Dużym uznaniem cieszą się spotkania kobiet działających w strukturach Kół Gospodyń Wiejskich. Tu trzeba jednoznacznie podkreślić integrację  tego środowiska, co stanowią liczne pokazy, kursy żywieniowe, szkolenia, jak i wycieczki.

Przejdź w górę strony

Sport

W Urzędowie  mieszka  najlepszy  lubelski kierowca rajdowy - Wiesław Stec. Często słychać jak trenuje wraz z synem Mariuszem,  który zarażony pasją ojca przejmuje i kontynuuje rodziną tradycję.

Tu mieści się również znana kierowcom i kibicom z całej Polski wypożyczalnia samochodów rajdowych prowadzona przez Zbigniewa Steca.

Od 1999 roku pod nową nazwą działa Klub Piłkarski "Orzeł".  W rozgrywkach wojewódzkiej klasy A nie dając w obecnym sezonie 2000/2001 szans swoim rywalom.

Od  1995  roku  przy  Zespole  Szkół  w  Urzędowie działa sala gimnastyczne, która służy młodzieży całej gminy. Jest miejscem rywalizacji  w różnych dyscyplinach i na różnym szczeblu. W czerwcu 1996 roku odbył się  w niej mecz zapaśniczy w kategorii juniorów pomiędzy reprezentacją USA a reprezentacją województwa   lubelskiego.  Lubelszczyznę  reprezentowało  wtedy  dwóch  wychowanków urzędowskiej szkoły: Maksymilian Witek i Łukasz Stec.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Uwarunkowania  ekonomiczne i glebowo - kli-matyczne  powodują iż  poza produkcją rolną  jest szansa na rozwój agroturystyki. Objęta konserwa-torską  ochroną  dolina  rzeki Urzędówki pomiędzy dwoma miejscowościami Osadą  i Bęczynem, spo-kojne  otoczenie,  czyste  powietrze w  rejonie re-zerwatu przyrody w Natalinie - to miejsca i rejony, gdzie  agroturystykę  realizować można z dobrym skutkiem. Dodatkowym walorem jest to, że na po-graniczu  gminy  Urzędów  i  Dzierzkowice  istnieje unikalne miejsce sakralne Sanktuarium Św. Otylii

Wśród ciekawych miejsc, które koniecznie należy odwiedzić będąc w Urzędo-wie na wyróżnienie zasługują:

Poza Urzędowem na uwagę zasługują:

Przejdź w górę strony

Historia

W związku  z  królewskim rodowodem miasta Urzędowa u jego mieszkańców głęboko zakorzeniły  się  wartości patriotyczne.  Nie obce im są sprawy ojczyzny. Brali  udział  we   wszystkich  ważnych  dla  kraju  zrywach  niepodległościowych. W walce  o  niepodległość  pod  zaborami  czynnie  uczestniczyli w wielu bitwach podczas  Powstania Styczniowego.  W  czsie  pierwszej  wojny światowej stanęli u boku Józefa Piłsudskiego w ramach Polskiej Organizacji Wojskowej.  Nie zabra-kło ich też na wszystkich frontach drugiej wojny światowej. Zaistniały  w Urzędo-wie wojskowe ugrupowania podziemne, takie jak Armia Krajowa, Narodowa Orga-nizacja  Wojskowa  oraz  Bataliony Chłopskie. Znaczącą dla przebiegu wojny miał być plan "Burza".  W jego  realizację  czynnie  włączyli się członkowie AK z okolic Urzędowa.

Pochodzenie nazwy Urzędów nie jest znane. Istnieje jednak legenda o jej po-wstaniu.
"Działo się za miłościwego panowania króla Kazimierza, syna Jagiełłowego.
Złe wieści pełzały po kraju. Wnikały jak gad bezszelestnie do sadyb  ludzkich.  Nio-sły je wiatry przez bezdroża, padały z deszczem szły błyskawicą.
Ziemia jęczała głucho.
Opadały ręce przy pracy.
Wieczorami kupiono siq przy ognisku.  Twarze  wyblakłe,  wynędzniałe z przeraże-niem zwracały się ku drzwiom.
Pins czasem zawył.
Czyjeś kroki bezszelestne, raczej wyczute, niż posłyszane zmierzały do chatyn.
Coś szło z daleka, czy z bliska - nieuchwytne, niezrozumiałe.
Skąd?
Bóg wie!
Powiadano, że z Azyjskiej ziemie, kędy skośnooki  Tatar  szatry swe rozpina, skąd na Ruś  i  ku  Polszcze szeł.  Z onych niezmierzonych stepów w ślad za Burondą - jako  jedna  z  jego nieodstępnych towarzyszek, siostrzyca głodu, wojny i ognia - szedł mór... czarna śmierć!
Szła cholera.
Już  gdzieś  na  rubieżach  Polszczy  widziano ją w czarnej, poszarpanej płachcie, spod  której  połyskiwały  bielą  nóg piszczele,  a miast ludzkiej twarzy trzop jeno oczodołami świecił.
Szła czarna śmierć, kośbę czyniąc wśród znękanego najazdami ludu.
Zapełniły się wiernymi świątynie.
Buchnęło pod stropy spazmem: Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie!
Leżeli ludzie krzyżem, wygniatali kolanami doły w posadzkach kościelnych.
Nie było zmiłowania.
Czarna  śmierć  szła  niezbłaganie po polskiej ziemie, mogiłami znacząc swój szlak przeklęty.
Macierze ostawiały dziatki, oćcowie rodziny, dzieci rodziecieli swoich.
Nie było ubłagania.
Gdzie kto stał, tam padał i w boleściach ducha zionął.
Pustoszały  wsie,  pustoszały  miasta.  Każdy,  kto żyw ostawał, spieszył w lasów ostępy, unosząc tam marny żywot w nadziei ocalenia go przed zagładą.
Lęk padł na Lubelski Gród.
Coraz częściej   pod  oponą nocy wynoszono chyłkiem trupy o wykrzywionej twa-rzy.
Oćcowie miasta zebrali się radzić.
Nie  było  sposobu,  by niewidocznego wroga chwycić za gardziele, by go slłamsić i z miasta wyżenąć.
Był nieuchwytny, niewidoczny, straszny.
Nie pomogły rygle. Wchodził przez zamknięte drzwi, sięgał kościstą łapą po ofiary.
Włosy jeżyły się na głowic, dreszcz przebiegał po ciele.
Pustoszał Lubelski Gród. Połowa oćców miasta  nie  przyszła na zebranie. Zabraw-szy rodziny, wyjechali w lasy.
- Uchodzić trza! - rzecze skabinus Bandek.
- Śmierć nam tu pisana wszystkim - dorzuca viceadyocatus.
- Uchodzić, uchodzić - wołają inni.
- Dokąd? -- rzuca krótkie pytanie burmistrz.
- Ludna i zasobna wieś Jego Królewskiej Mości Skorczyce wszystkich nas przygar-nie  -  odrzecze  na  to  skabinus  Bandek,  który miejscowość dobrze poznał był, jeżdżąc do Krakowa.
Za przykładem urzędu municypalnego poszły inne.
Zaroiło się w południowej części Skorczyc.
Urząd  ziemski,  kasztelański,  municypalny  rozsiadły  się  czaści Mikosza, Ranka, Zakościelnej.
Mijał  czas  zagłady.  Coraz  rzadziej dawał się słyszeć płacz targający trzewia po utracie bliskich osób.
Zaroiły się świątynie wiernymi. Dziękczynny śpiew uderzył stropy.
Ciebie, Boga, chwalimyl
Część południowa Skorczyc od tego czasu nosi nazwę Urzędów."


Ponieważ  Urzędów był miastem Królewskim, nie odrabiał więc  nikomu pań-szczyzny,  wobec  czego  zdolniejsza  młodzież  opuszczała  swe rodzinne miasto i  wstępowała  do   stanu duchownego  dostepnego  mieszczanom,  a  wybitniejsi z  nich  kształcili  się  w słynnej Akademii Krakowskiej. Wykazy tej ostatniej  z XVI wieku  zawierają  cały szereg nazwisk Urzędowian, pomiędzy którymi najsławniej-szy był Marcin z Urzędowa. Napisał on pierwsze dzieło w języku polskim o własno-ściach leczniczych różnych ziół.  Innym znanym  pochodzącym  z  Urzędowa  był Jan Michałowicz,  uczeń  słynnego Wita Stwosza. Jego rzeźby znajdują się między innymi w katedrze na Wawelu.  Wśród  sławnych nie można zapomnieć o żyjącym w XIX wieku Leonie Urlichu, dramatopisarzu,  znanym z pierwszych w Polsce tłu-maczeń dzieł Wiliama Szekspira.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 16