masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat kraśnicki -> Gmina Wilkołaz

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Annopol miasto Annopol Gościeradów Trzydnik Duży Szastarka Dzierzkowice Kraśnik g. miejska Kraśnik Urzędów Wilkołaz Zakrzówek

Województwo Lubelskie - Powiat kraśnicki - Gmina Wilkołaz

Gmina Wilkołaz

Dane podstawowe


Gmina Wilkołaz to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie kraśnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
Siedziba gminy to Wilkołaz (do 30 grudnia 1999 pod nazwą Wilkołaz Pierwszy)
Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwało 5575 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Wilkołaz ma obszar 81,86 km², w tym:

  • użytki rolne: 83%
  • użytki leśne: 11%

Gmina stanowi 8,14% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

5575

100

2768

49,7

2807

50,3

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

68,1

33,8

34,3


Władze samorządowe

Urząd Gminy Wilkołaz
Wilkołaz I nr 9
23-212 Wilkołaz
tel. 081 821 20 01
fax. 081 821 26 95

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Wilkołaz jest położona 12 km na północ od Kraśnika, przy drodze krajowej Lublin – Rzeszów i linii kolejowej z Lublina do Stalowej Woli. Na terenie gminy istnieją 3 stacje kolejowe.

Gmina położona jest we wschodniej części Wzniesień Urzędowskich, na pofałdowanej, słabo zalesionej wierzchowinie lessowej, rozciągniętej doliną rzeki Urzędówki. Lasy połozone w północnej części gminy stanowią fragment korytarza ekologicznego łączącego dwa obszary chronionego krajobrazu: Czerniejowski oraz Chodelski.

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

W skład sieci bibliotek naszej gminy wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkołazie, jej oddział filialny w Pułankowicach oraz dwa punkty biblioteczne zlokalizowane w Wilkołazie Drugim i w Ewuninie. Bezpośredni nadzór nad placówkami bibliotecznymi sprawuje wójt gminy, natomiast opiekę merytoryczną Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku. Stan księgozbioru wynosi 15 994 woluminy i stale powiększa się. Zdecydowana większość funduszy pochodzi ze środków gminnych, część zakupów realizowanych jest przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Nowo zakupywane książki to przede wszystkim powieści o różnej tematyce, lektury szkolne oraz literatura popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy. Biblioteki prowadzą także prenumeratę czasopism, łącznie 21 tytułów. Biblioteka otrzymuje też nieodpłatnie z Urzędu Gminy Gazetę Sołecką, a także różne czasopisma, w formie darów, od czytelników. Biblioteka stara się współpracować z czytelnikami i spełniać ich oczekiwania w sprawie rozwoju placówki. W celu bliższego poznania czytelników biblioteka przeprowadziła anonimową ankietę na temat: "Potrzeby czytelnicze użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkołazie".

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkołazie skupia się również życie kulturalne gminy. Organizowane są wystawy fotograficzne, plastyczne, spotkania z autorami, wieczorki poetyckie i itp. Istnieje również możliwość zapoznania się z bogatą w tekst i fotografie kroniką biblioteki, która dokumentuje życie kulturalne gminy zarówno z dnia dzisiejszego, jak i lat ubiegłych. Biblioteka mieści się w obszernym budynku, przekazanym przez gminę. Otwarta jest codziennie w godzinach 8.00-17.00 (poniedziałek - piątek), 9.00-15.00 (sobota).

Przejdź w górę strony

Historia

Nazwa Wilkołaz (w dokumentach Wilkołas) pochodzi od nazwy przejść wśród moczarów bagiennych - Łazów. Stąd pierwotna nazwa "Wielkie Łazy", która z biegiem czasu przekształciła się na Wilkołaz.

Pierwsze zapiski o Wilkołazie pochodzą z XIV wieku. Ziemie wilkołaskie stanowiły własność możnych rodów - Gorajskich, Tęczyńskich, książąt Olelkowiczów-Słuckich. Gdy ta ostatnia rodzina wymarła w XIV wieku, dwa folwarki Wilkołaz Dolny i Wilkołaz Górny wcielono do ordynacji Zamoyskich. Stało się tak dlatego, że Anna Ossolińska - córka Doroty z Tęczyńskich Ossolińskiej - wyszła za mąż za Jana Zamoyskiego - hetmana wielkiego koronnego.

W 1325 roku Wilkołaz był już parafią. W tym czasie w Wilkołazie była też karczma, która płaciła czynsz w wysokości 1 grzywny. Karczma ta była usytuowana na skrzyżowaniu dróg: kraśnickiej i bychawskiej.

Pierwsza fundacja kościoła parafialnego w Wilkołazie odbyła się w 1440 roku, lecz obecnie istniejący, barokowy kościół murowany zbudowany został w latach 1648-1653 kosztem starosty kałuskiego - Jana Zamoyskiego (świadczy tym napis wykuty w ścianie na łuku prezbiterium). Gdy kościół na skutek starości groził zawaleniem, w 1867 roku odrestaurowano go kosztem parafii i ordynata Tomasza Zamoyskiego.

Wilkołaz posiadał szkołę elementarną obok kościoła od północno-wschodniej strony, tam, gdzie obecnie rosną dwie lipy. Także przy kościele ufundowany był dom schronienia dla starców. Chłopi wilkołascy brali udział w walce ze Szwedami i dlatego dlatego został spalony przez Szwedów kościół na tzw. "Zagrodach", a obecnie natrafia się tam na ślady dawnego cmentarzyska.

Ciekawa jest nazwa przysiółka Wilkołaza - "Obroki". Według legendy miał się tam zatrzymać na popas koni król Stefan Batory z hetmanem Janem Zamoyskim i sekretarzem królewskim Janem Kochanowskim jadąc do swego zamku w Batorzu.

W połowie XIX wieku Wilkołaz posiadał 3000 parafian. Oprócz nich na terenie gminy zamieszkiwało 19 prawosławnych, 20 protestantów i 75 Żydów. W kościele parafialnym są do obejrzenia księgi i akta metrykalne pisane ręką ks. wikariusza tutejszej parafii, Piotra Ściegiennego, który zaczął swoją pracę w Wilkołazie w 1833 roku. Jego działalnośc miała charakter walki o dobro narodowe i społeczne. Ksiądz Ściegienny wierzył gorąco w zmianę położenia całego włościaństwa. Tutaj rozpoczął ks. Piotr swoja działalność konspiracyjną; opracował pierwszy własny program powstania w Polsce, które miało się zacząć od ruchu chłopskiego na ziemi lubelskiej i kieleckiej. We wsi jest wielu gospodarzy będących krewnymi księdza.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 14