masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat krasnostawski -> Gmina Rejowiec

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Krasnystaw g. miejska Krasnystaw Rejowiec Siennica Różana Kraśniczyn Łopiennik Górny Fajsławice Gorzków Żółkiewka Rudnik Izbica

Województwo Lubelskie - Powiat krasnostawski - Gmina Rejowiec

Gmina Rejowiec

Dane podstawowe

Gmina Rejowiec to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie chełmskim. Przed 1 stycznia 2006 roku gmina ta znajdowała się w powiecie krasnostawskim.
Siedziba gminy to Rejowiec.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwały 6763 osoby.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Rejowiec ma obszar 106,25 km², w tym:

  • użytki rolne: 63%
  • użytki leśne: 24%

Gmina stanowi 9,34% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

6763

100

3446

51

3317

49

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

63,7

32,4

31,2


Władze samorządowe

Urząd Gminy Rejowiec    
ul. J. Dąbrowskiego 1
22-360 Rejowiec
tel. 82 568-86-03
faks 82 568-87-53

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Rejowiec leży w centrum Pagórów Chełmskich, w obniżeniu o formie kotliny, utworzonej przez dolinę rzeki Rejki  w połowie drogi między Krasnymstawem  a  Chełmem. Dolina ta otoczona jest pagórami sięgającymi 260 m wysokości. Krajobraz jest tu urozmaicony, ożywiony bogatym urzeźbieniem terenu. Na łąkach między Rejowcem a wsią Rybie występuje zespół stawów rybnych mających także znaczenie rekreacyjne, nieduże laski w rejonie Hruszowa, Marynina i Rybiego dodają uroku okolicy. Nieznaczna część gminy leży na terenie Pawłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie interesujące jest uroczysko leśne koło wsi Rybie ze starodrzewem dębowo-sosnowym z licznymi gatunkami roślin chronionych. W okolicach Rybiego znajduje się staw zwany Białym Rowem, który został przystosowany do celów rekreacyjnych i jest ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Rejowca.
Przez obszar gminy przebiega droga międzyregionalna relacji Biała Podlaska - Chełm - Zamość oraz droga regionalna Rejowiec - Rejowiec Fabryczny - Marynin łącząca drogę Lublin - Chełm - Dorohusk z drogą międzyregionalną Biała Podlaska - Zamość. Na terenie gminy przechodzi dwutorowa zelektryfikowana linia kolejowa Lublin - Chełm - Dorohusk, szerokotorowa linia krajowa Zawadówka - Chełm - Dorohusk oraz jednotorowa linia kolejowa  Lublin - Rejowiec - Zawada.

Przejdź w górę strony

Historia

Początki Rejowca sięgają XVI wieku i związane są z osobą Mikołaja Reja, który w 1542 roku założył tu wieś Sawczyn. Miejscowość bardzo szybko się rozrosła i już 5 lat później, tj. w roku 1547 uzyskała od króla Zygmunta I Starego przywilej lokacyjny, nadający prawo miejskie i nazwę Rejowiec. Z inicjatywy Mikołaja Reja powstaje tu silny ośrodek kalwiński. Zbór kalwiński przetrwał do 1700 roku. Mikołaj Rej poza działalnością gospodarczą i polityczną był przede wszystkim poetą. Zmarł w roku 1569 i pochowany został w Rejowcu. Niestety dziś trudno ustalić miejsce pochówku jak również zlokalizować położenie zboru kalwińskiego. W rękach spadkobierców Mikołaja Reja Rejowiec pozostał do końca XVII wieku. Późniejszymi właścicielami miasta byli m.in. hetman Wacław Rzewuski, Boreccy, Ossolińscy, Woronieccy.

W 1796 roku wybudowano tu cerkiew unicką p.w. Michała Archanioła.W roku 1810 Rejowiec liczył 448 mieszkańców, a w 1886 roku już 1710 osób zamieszkiwało miasto. Po upadku powstania styczniowego Rejowiec podzielił losy innych miast tej ziemiW 1869 roku carat pozbawił je praw miejskich. Gmina Rejowiec została utworzona w 1866 roku. W pierwszej połowie XIX wieku Ossolińscy wznieśli w Rejowcu klasycystyczny pałac. W wieku XIX za sprawą Józefa Budnego - właściciela miasta, w Rejowcu zaczął rozwijać się przemysł. Powstała cukrownia i gorzelnia (istniejące do dziś) oraz młyny. To dzięki fundacji Józefa Budnego w latach 1906-1907 budowano w Rejowcu kościół w stylu  neogotyckim p.w. Św. Józefata.
W roku 1921 miejscowość liczyła 2.596 mieszkańców. W okresie II wojny światowej hitlerowcy utworzyli w Rejowcu getto dla Żydów miejscowych, a także pochodzących z Czech, Węgier, Niemiec. W 1943 roku getto zlikwidowano, a jego mieszkańców wywieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku. W czasie wojny okolice Rejowca znane były z silnego ruchu oporu. Po wyzwoleniu Rejowiec zamieszkiwało 1400 osób. Tak znaczny spadek liczby ludności był skutkiem eksterminacyjnej polityki okupanta.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 13