masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubartowski -> Gmina Jeziorzany

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kock miasto Lubartów g. miejska Ostrów Lubelski miasto Jieziorzany Kock Ostrówek Niedźwiada Ostrów Lubelski Uścimów Firlej Michów Abramów Kamionka Lubartów Serniki

Województwo Lubelskie - Powiat lubartowski - Gmina Jeziorzany

Gmina Jeziorzany

Dane podstawowe

 


Gmina Jeziorzany to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.


Władze samorządowe

Urząd Gminy Jeziorzany
21- 146 Jeziorzany
ul. Rynek 22
tel. (0-81) 857 80 01
fax (0-81) 857 80 02

Wójt gminy

mgr inż. Jarosław Radomski

Sekretarz - Andrzej Fabiański
Skarbnik - mgr Dorota Denka

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Jeziorzany znajduje się w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim. Oddalona jest od Lublina o 55 km.
Północna część gminy leży na lekko falistej, słabo zalesionej morenowej Wysoczyźnie Żelechowskiej, natomiast część południowa w szerokiej podmokłej dolinie Wieprza.
Charakterystyczne dla gminy są dwa kompleksy stawów pomiędzy miejscowościami Jeziorzany i Przytoczno oraz w rejonie wsi Krępa.
Ze względu na szczególne walory krajobrazowe i przyrodnicze południowa część gminy objęta została strefą Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Wieprza.
Przepiękne wodne i leśne krajobrazy są głównym bogactwem tego terenu i stanowią znakomitą podstawę do rozwoju turystyki.
Jeziorzany to gmina o typowo rolniczym charakterze, z przewagą gruntów ornych. Dominuje tu uprawa żyta, ziemniaków i owsa, a także truskawek i pieczarek.
Gmina zajmuje obszar 66,6 km2 i liczy ok. 3300 mieszkańców.

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Rodzaj sieci
wodociągowa           - 47 km
kanalizacyjna            - 2 km
gazowa                      - 12,3 km
telekomunikacyjna  - 371 aparatów

Na terenie gminy działa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 200 mł/dobę.

Drogi
krajowe           - 8,5 km
wojewódzkie  - 2,5 km
powiatowe      - 22,2 km
gminne            - 39 km

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Na terenie gminy działają placówki upowszechniania kultury świadczące o aktywności i zaangażowaniu mieszkańców. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminna organizują szereg cyklicznych imprez, takich jak: wystawy palm, pisanek i stroików świątecznych, a także zimowy przegląd szkolnych zespołów teatralnych, konkursy literackie i okolicznościowe, wystawy.

Jedną z form działalności jest Klub 4-H, który przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jeziorzanach działa od 1993 roku. Kluby takie istnieją na terenie całej Polski. Jest to ochotniczy program wychowawczo- kształcący, prowadzony jako zajęcia dodatkowe po ukończonych lekcjach w szkole. Szeroki zakres proponowanych form aktywności obejmuje m.in.:
* poznanie oraz naukę wykonywania tego, co jest interesujące,
* dobrą zabawę z przyjaciółmi podczas nauki interesujących dzieci tematów takich jak: opieka nad zwierzętami i roślinami, robótki ręczne itp.,
* zawieranie nowych znajomości, odkrywanie i poznawanie nowych sprawności przydatnych teraz i w przyszłości,
* naukę troszczenia się o siebie i innych,
* naukę podejmowania decyzji, porozumiewania się oraz oceniania siebie i swojej pracy.

Uczestnicy klubu wykonują stroiki wielkanocne, wigilijne, wiązanki na Święto Zmarłych, makramy oraz rysunki na szkle. Swoje wyroby sprzedają na kiermaszach organizowanych przez GOK zbierając w ten sposób niezbędne środki na zakup materiałów koniecznych do prowadzenia dalszej działalności. Młodzież jest przy tym bardzo aktywna, umiejętnie ocenia i zachwala swoje rękodzieła. Ich prace cieszą się dużym powodzeniem, a to sprawia im wielką satysfakcję i mobilizuje do dalszego działania.
Klub realizuje zagadnienia z ochrony środowiska naturalnego na terenie swojej gminy. Młodzież brała udział w wojewódzkim konkursie "Chroń środowisko, w którym żyjesz" oraz w konkursie kronik klubowych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Klub organizuje również rajdy rowerowe pod kątem poznawania okolic swojej gminy.
Prace ręczne odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Dzieci od najmłodszych lat uczą się oszczędności, pracowitości, dokładności i mają świadomość, że nawet drobna rzecz wykonana własnoręcznie, sprawia wielką radość.                     

                       


Wystawa Rękodzieła i Sztuki Ludowej

Zespół Śpiewaczy z Jeziorzan

Przejdź w górę strony

Historia

Pierwsze ślady osadnictwa na terenie gminy pochodzą z początków epoki brązu. Występują tu również ślady osadnictwa z okresu wczesnosłowiańskiego (VII w n.e.).

Przełomowym wydarzeniem jest data 3 lutego 1498 r. gdy, na prośbę Mikołaja z Ostrowa- wojewody sandomierskiego, król Jan Olbracht wystawił przywilej lokacyjny miasta Przetoczno. Niestety kłopoty finansowe inicjatora lokacji sprawiły, że przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Powrócono do niego w latach 30-tych Xvi w, gdy tereny te przeszły w ręce rodziny Zbąskich. W roku 1530 Łukasz Zbąski zwrócił się do króla Zygmunta Starego o potwierdzenie przywileju Jana Olbrachta. Nowy dokument lokacyjny został ogłoszony w 1533 roku. Mieszczanie trudnili się głównie spławem rzeką Wieprz, rzemiosłem i rolnictwem a największe zyski czerpali ze składu drewna nad brzegami rzeki, opłat mostowych, przewozów promowych oraz produkcji miodu i piwa.

Około 1564 r. miasto zmieniło nazwę na Łysobyki i funkcjonowało pod nią do 1870 r., kiedy ukazem carskim zostało pozbawione praw miejskich.

W czasie Powstania Listopadowego w 1831 roku wojska polskie pod dowództwem gen. Antoniego Jankowskiego stoczyły tu bitwę z Rosjanami. Przeszła ona do historii jako „wyprawa Łysobycka”.

Podczas I wojny światowej Łysobyki stały się osadą przygraniczną, ponieważ Wieprz wyznaczał granicę stref okupacyjnych: austriackiej i niemieckiej.

W 1939 roku podczas bitwy pod Kockiem stacjonowała tu niemiecka 13 Pancerna Dywizja Zmotoryzowana.

W roku 1965 nazwa miejscowości Łysobyki została zmieniona na Jeziorzany.

                  

Pamiątka bitwy pod Łysobykami

 

Pomnik Powstańców poległych w Bitwie pod Łysobykami


                            

 

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 4