masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Bełżyce

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Bełżyce

Gmina Bełżyce

Dane podstawowe

Gmina Bełżyce to gmina miejsko-wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
Siedziba gminy to Bełżyce.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 13 891 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 2002, gmina Bełżyce ma obszar 133,85 km², w tym:
 - użytki rolne: 85%
 - użytki leśne: 9%
Gmina stanowi 7,97% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

13 891

100

7137

51,4

6754

48,6

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

103,8

53,3

50,5


Władze samorządowe

Urząd Miasta i Gminy w Bełżycach
ul. Lubelska 3
24-200, Bełżyce
tel: 081 517 27 28
fax: 081 517 25 06

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Bełżyce leży w południowo-zachodniej części woj. lubelskiego, w zachodniejmapa.gif części Równiny Bełżyckiej. Wchodzi w skład powiatu lubelskiego i podzielona jest na 23 sołectwa.
Gmina zajmuje powierzchnię 134 km2 i liczy ok. 14 tyś. mieszkańców.
Miasto Bełżyce oddalone jest od Lublina o 25 km. Przez Bełżyce przebiega droga nr 747 łącząca Lublin z Opolem Lubelskim, droga nr 827 - do Nałęczowa oraz droga nr 832 - do Poniatowej. Najbliższe stacje kolejowe znajdują mapa_lub.jpgsię w odległym o 10 km od Bełżyc Motyczu oraz w Niedrzwicy Dużej. 8 km od Bełżyc w Radawcu znajduje się lotnisko. Główną rzeką przepływającą przez teren gminy jest Krężniczanka.
Siedzibą władz gminy jest Urząd Miejski w Bełżycach.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Z dumą i wielką przyjemnością prezentujemy Państwu walory Gminy Bełżyce. Gminy o bogatej historii, wielkich tradycjach, miejsca o nieograniczonych perspektywach rozwoju. Swoją pozycję na mapie regionu zawdzięcza ludziom zdolnym, utalentowanym i ambitnym, chętnym do podejmowania trudu nauki i pracy, dążącym do osiągania sukcesów. Stawiamy na rozwój nauki i sztuki oraz kształtowanie dziedzictwa kulturowego. Dzięki malowniczemu położeniu oraz walorom krajobrazowym nasza Gmina jest terenem atrakcyjnym turystycznie – jego wartość, podnoszą liczne, nowoczesne obiekty sportowe tworzące bogatą bazę rekreacyjno - sportową. Zapraszamy do zapoznania się z proponowaną ofertą.

Gmina Bełżyce położona jest we wschodniej części Równiny Bełżyckiej nad rzeką Krężniczanką – dopływem Bystrzycy.
Zajmuje powierzchnię 134 km2 i liczy około 14 tys. mieszkańców.
Siedzibą Gminy jest miasto Bełżyce posiadające prawa miejskie od ponad 585 lat, położone w odległości około 25 km od Lublina na szlakach drogowych: Lublin – Bełżyce – Opole Lubelskie – Solec oraz Bełżyce – Niedrzwica Duża – Bychawa.
Miasto Bełżyce liczące 7.211 mieszkańców jest ważnym w regionie lokalnym ośrodkiem usługowym, handlowym i administracyjnym. Funkcjonują tutaj 3 banki (oddziały), ok. 160 placówek handlowych, 7 stacji paliw, 2 targowiska.
Na terenie Gminy rozwijana jest szeroka działalność gospodarcza. Tutaj ma swoje siedziby ponad 850 przedsiębiorców. Jest to cały wachlarz firm począwszy od małych, prowadzonych przez osoby fizyczne, poprzez firmy zatrudniające do 5 pracowników aż do dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Najwięcej przedsiębiorców działa w sektorze usług (głównie remontowo – budowlanych, transportowych i mechaniki pojazdowej) oraz w handlu. Dynamicznie rozwijają się przedsiębiorstwa produkcyjne w branży materiałów budowlanych, spożywczej i przetwórstwa płodów rolnych.
Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja, 2 zespoły szkół średnich, dobrze zorganizowana sieć placówek służby zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy oraz inne instytucje użyteczności publicznej.
Gmina Bełżyce to także tereny wiejskie. Ze względu na dobre warunki glebowo-klimatyczne rozwijana jest specjalizacja gospodarstw rolnych w kierunku hodowli trzody chlewnej, uprawy chmielu, produkcji owoców i warzyw; funkcjonują również zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego.

Dysponujemy dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną (oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowość 2.600 m3/dobę, wykorzystywana obecnie w 22 %, składowisko odpadów komunalnych, sieć gazowa obejmująca 80% gminy, sieć wodociągowa (43,8 km) i kanalizacyjna (10,5 km).
Na terenie gminy można korzystać z nowoczesnych technologii łączności, z Telefonii stacjonarnej i komórkowej, sygnału informatycznego przekazywanego drogą łączy sztywnych lub radiową. Obsługą przekazów w zakresie łączności prowadzi telekomunikacja Polska S.A.

Uzupełnieniem dla działalności tego operatora stacjonarnego jest oferta proponowana przez innych operatorów. Gmina znajduje się w zasięgu sieci telefonii komórkowej (Plus GSM, Era GSM, Idea). Cały jej obszar jest pokryty równomiernym sygnałem.
Dysponujemy również odpowiednim potencjałem ludzkim, na terenie naszej gminy mieszkają osoby z wysokimi kwalifikacjami, dynamiczne i aktywne, gotowe w każdej chwili podjąć pracę. Są to prawnicy, ekonomiści, inżynierowie, specjaliści w wielu poszukiwanych dziedzinach i branżach. Posiadamy dobrze wyszkolonych pracowników biurowych, handlowców, techników, rolników, ogrodników, leśników, robotników przemysłowych, operatorów i monterów maszyn.

Ważnym czynnikiem decydującym o warunkach rozwoju gospodarczego jest pozytywny stosunek władz gminy do inicjatyw gospodarczych. Gmina Bełżyce jest otwarta na inwestycje we wszystkie dziedziny działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Preferowane inwestycje to przede wszystkim takie, które nie szkodzą środowisku naturalnemu a więc sfera przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarki komunalnej, rzemiosła, handlu oraz usług. Mile widziani są również inwestorzy z branży gastronomiczno - hotelarskiej. Stawiamy na nowoczesne i czyste technologie.
W planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny pod budownictwo jednorodzinne, zagrodowe i letniskowe oraz pod inwestycje. Postarano się także, aby układ komunikacyjny pozwalał na dobry dojazd do terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Tak więc mamy do zaoferowania dużą ofertę terenów, których zagospodarowanie może przyczynić się do ich rozwoju, są to zarówno tereny pod zabudowę jak i nieruchomości z budynkami przeznaczonymi do adaptacji. Większość z nich jest usytuowana w Bełżycach lub bliskiej okolicy. Mogą one być wydzierżawione lub sprzedane. Od inwestorów oczekuje się przede wszystkim kreowania ożywienia gospodarczego, wprowadzania na teren Gminy nowoczesnych technologii oraz tworzenia miejsc pracy.

Atrakcją turystyczną z uwagi na walory przyrodniczo – krajobrazowe jest południowa część gminy wchodząca w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Lasy, drobne cieki, rzeźba terenu, ustronność, nadają temu miejscu niepowtarzalny klimat. Okolice te posiadają walory turystyczne i rekreacyjne.

W mieście można spokojnie mieszkać i odpoczywać. Bełżyce to miasteczko, gdzie na co dzień nie trzeba przedzierać się w wielkim pośpiechu przez tłumy przechodniów, biegnących po zatłoczonych ulicach i chodnikach. Jest spokojne, gościnne i malowniczo. Bełżyce to miejsce zamieszkałe przez ludzi przyjaźnie nastawionych do każdego przybysza.
Miasteczko zgodnie z opracowaniem p.n. „Studium rozwoju i zagospodarowania przestrzennego aglomeracji lubelskiej” winno zachować i rozwijać funkcję mieszkaniową tworząc zaplecze, tzw. „sypialnię” dla 400 tys. Lubelskiego Zespołu Miejskiego, zabezpieczając jednocześnie tereny dla rozwoju usług o charakterze nieuciążliwym i biznesu. My chcemy je wykreować jako obszar aktywnego wypoczynku dla mieszkańców lubelszczyzny.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta i gminy. Każdy mieszkaniec i odwiedzający znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, lubiącym aktywny tryb życia polecamy pełnowymiarową halę widowiskowo – sportową z widownią wyposażoną w 500 komfortowych miejsc siedzących, nowoczesną pływalnię o półolimpijskich wymiarach, udostępniamy nowe obiekty Centrum Kultury Fizycznej i Sportu, gdzie oferowane są korty tenisowe, sauna i siłownia. Ceniącym ciszę i spokój polecamy wycieczki na łono natury.
Korzystne położenie geograficzne i komunikacyjne, potencjał intelektualny społeczeństwa, dobrze rozwinięta infrastruktura kulturalna i sportowa, daleko idąca pomoc władz samorządowych, szeroka gama terenów inwestycyjnych, bogactwo przyrodnicze stanowi naszą ofertę dla każdego kto szuka miejsca na działalność gospodarczą, spokojne życie i wypoczynek.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Najbardziej atrakcyjna pod względem krajobrazowym jest południowo-zachodnia część gminy: Zalesie, Skrzyniec i Wierzchowiska. Wchodzi ona w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Łącznie z Wronowem, Malinowszczyzną oraz kompleksami leśnymi Krężnicy Okrągłej i Krza jest to cenny obszar przyrodniczy. Teren ten, słabo zurbanizowany, o najmniejszym w gminie zaludnieniu, charakteryzuje się urozmaiconym użytkowaniem gruntów, przeplatają się tu lasy i pola uprawne, poprzecinane wstęgami cieków wodnych. Obszar ten można określić jako naturalny, gdyż mimo niewielkich przekształceń spowodowanych działalnością człowieka zachowuje spójność ekologiczną. W pobliżu cieków powstają oczka wodne, w których hoduje się ryby, np. pstrągi.

Ekologiczne środowisko stwarza dobre warunki do zakładania gospodarstw agroturystycznych. Być może wkrótce takie powstaną

Przejdź w górę strony

Historia

Przywilej lokacyjny miasta Bełżyce - 1417 rok.

W imię Pana. Amen. Dla wiecznej pamięci, gdy w życiu ludzkim nic godniejszego pamięć mieć nie może, potrzeba wymaga dzieła ludzkie śladami pisma i stwierdzeniem świadków unieśmiertelnić, żeby z czasem w zapomnienie nie poszły. Przeto My, Władysław z Bożej łaski król Polski nie mniej ziem, krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej i litewskiej, najwyższy książę pomorskiej i ruskiej pan i dziedzic oznajmujemy niniejszym, komu wiedzieć należy, wszystkim teraz i na przyszłość żyjącym, wiadomość o tym mającym, jako chcąc miejsca próżne naszego Królestwa i pustynie przez zakładanie miast i miasteczek zaludniać, do większego użytku przyprowadzić zgromadzeniem ludzi obsadzić i lepiej rozszerzyć, na pokorne i liczne prośby wielmożnych Jana wojewody krakowskiego i Spytka braci rodzonych z Tarnowa dziedziców, w granicach wiosek, czyli dóbr swoich to jest w Krężnicy i Bełżycach, w ziemi naszej leżących, w stosownym dla Nich miejscu, które sobie obrali, miasto założyć pozwoliliśmy i łaskawie przez szczodrobliwość naszą niniejszym pozwalamy.

Któremu to miastu tamże założyć się mającemu, nadajemy prawo miejskie, którego inne miasta naszego Królestwa używają, a mianowicie którego nasze miasto Lublin używa i nim się rządzi. Temuż miastu w miejsce prawa polskiego prawo teutońskie magdeburskie zwane, na wieczne czasy trwać mające, udzielamy, uchylając wszystkie prawa polskie i sposoby i zwyczaje powszechne, które częstokroć zwykły i przyzwyczaiły się, toż samo prawo teutońskie magdeburskie nazwane zmieniać.
Nadto wyłączamy i uwalniamy i czynimy wolnymi na wieczne czasy wójtów, obywateli, karczmarzów, młynarzów, zagrodników i wszelkich wspomnianego miasta mieszkańców, od wszelkiej zwierzchności i władzy wszystkich Królestwa naszego wojewodów, kasztelanów, starostów, sędziów, podsędków, wszelkich oficjalistów i tychże służących, ażeby przed nimi lub którymbądź, z nich w sprawach tak wielkich jako i małych, - o kradzież, zabójstwo, podpalenie, uszkodzenie członków i we wszystkich innych okrutnych występkach zapozwani, bynajmniej nie odpowiadali, ani żadnych kar nie znosili, lecz tylko obywatele i mieszkańcy przed swoimi wójtami, wójtowie zaś przed pomienionymi swymi dziedzicami lub ich prawymi sukcesorami, w czasie będącymi, albo też przed nami i przed naszym generalnym sądem, gdyby ci dziedzice w wymierzaniu sprawiedliwości niedbałymi byli i do Nas ich odesłali. Natenczas nie inaczej jak podług swego prawa teutońskiego magdeburskiego rzeczonego, zaskarżonymi będąc odpowiadać powinni. W sprawach zaś kryminalnych i głównych, wyżej wyrażonych, wójtom, pomienionego miasta założyć się mającego w czasie będącym, w granicach swoich sądzenia, wyrokowania, poprawiania, karania, ścigania, na więzienie skazywania, zupełną w każdym przypadku niniejszym przywilejem nadajemy władzę, jako tego toż prawo teutońskie we wszystkich swoich punktach, kondycjach, artykułach, wyrokach i ograniczeniach, żąda i wymaga.
Ażeby zaś pomienione miasto tym prędzej i łatwiej założone być mogło i szczęśliwie wzrastało, targ tygodniowy w tymże mieście w każdy czwartek każdego tygodnia odbywać się i na wieczne czasy trwać mający, stanowimy i zupełną władzę nadajemy wszystkim szczególnym kupcom i ludziom jakiegoby bądź stanu i kondycyj byli, którzy wolno i bez żadnej przeszkody targ wspomniony, w każdy czwartek, jak się wyżej rzekło, odprawiać mogą, kupiectwo sprawować, rzeczy sprzedawać, kupować, zamieniać, podług woli i upodobania swego, tego także nie opuszczając, ażeby wszyscy kupcy i ludzie na targ wspomniony, przybywający, używali tych wszystkich wolności praw i zwyczajów, jakich używają w innych miastach i miasteczkach, w których targi odbywają się.
Wam więc starostom, burgrabiom, posesorom, prokuratorom, wiceprokuratorom i wszelkim innym urzędnikom i poddanym Królestwa naszego wezwanym niniejszym (pismem), zalecały i mieć chcemy, ażeby podług Naszych Królewskich rozkazów, wszystkim kupcom i ludziom na targ wspomniany przybywającym, tenże odprawiać wolno bez żadnej przeszkody dla łaski naszej pozwoliliście mocą niniejszego przywileju, który przy zawieszeniu pieczęci wydany zostaje.
Działo się w Glinianach, w poniedziałek bliski przed świętem Wniebowstąpienia Pańskiego roku Pańskiego 1417, w przytomności szlachetnych i godnych mężów: Jakuba z Obuchowa kasztelana strzemańskiego, Piotra Szafrańca krakowskiego, Bartosza Włodkowicza sandomierskiego - wojewodów, Piotra de (nieczytelne) majstra dworu królowej, Jana Miecznika, Jędrzeja Gałka dziekana krakowskiego i wielu innych naszych godnych i wiernych. Dan przez Księdza Wojciecha z Bożej łaski kanclerza i stolicy apostolskiej pronotariusza dziekana krakowskiego, kościoła św. Floriana z Florencji Królestwa tegoż podkanclerzego, Nam wiernie miłych. Miejsce pieczęci na sznurku jedwabnym zawieszonej.
Odnoszenie tegoż najprzewielebniejszego ks. Wojciecha biskupa krakowskiego Królestwa Polskiego kanclerza.
Jako niniejszy przywilej z oryginału swego na pergaminie w języku łacińskim napisanego na język polski zgodnie przetłomaczyłem na to się podpisuję. - Dan w Lublinie dnia 18 czerwca 1821 roku. Mikołaj Cękalski manu propria. Archiwista przysięgły przy Urzędzie Municypalnym miasta Lublina.
Wypis z akt miasta Bełżyce nr 13 - Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 13