masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Borzechów

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Borzechów

Miasto

Dane podstawowe

Gmina Borzechów to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim.

Struktura powierzchni:
Według danych z roku 2002, gmina Borzechów ma obszar 67,37 km², w tym:

  • użytki rolne: 86%
  • użytki leśne: 10%

Gmina stanowi 4,01% powierzchni powiatu.

Demografia:
Dane z 30 czerwca 2004

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

3847

100

1921

49,9

1926

50,1

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

57,1

28,5

28,6


Władze samorządowe

Urząd gminy w Borzechowie
20-224 Borzechów 1
Telefon: (+48 81) 51 11 025
Telefon/Fax: (+48 81) 51 11 024

Wójt: Zenon Madzelan

Zastępca wójta: Edward Jarzynka
Sekretarz: Halina Wielgus
Skarbnik: Elżbieta Wożniak

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Borzechów położona jest w odległości ok. 30 km na południowy zachód od Lublina. Zajmuje powierzchnię 67 km2 i liczy 3900 mieszkańców. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Dominuje tu uprawa pszenicy, ziemniaków i buraków cukrowych. W rejonie Ludwinowa rozwija się sadownictwo, co gwarantuje przyjezdnym obfitość świeżych i zdrowych owoców. Tamtejsze lasy zachęcają do grzybobrania. Czyste wody Chodelki, w których pływają m.in. pstrągi, cieszą się coraz większą popularnością wśród wędkarzy. W gminie Borzechów nie ma zakładów przemysłowych, dzięki temu można tu oddychać pełną piersią np. podczas pieszych wędrówek lub wycieczek rowerowych po okolicy. Na terenie całej gminy panują doskonałe warunki dla rekreacji i weekendowego wypoczynku.

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Jednym z atutów gminy Borzechów jest rozwinięta infrastruktura techniczna. Wszystkie miejscowości gminy połączone są siecią utwardzonych dróg o ulepszonej nawierzchni, posiadają sieci wodociągowe i telefoniczne. Gazyfikacją objęte jest w chwili obecnej około 70 % gminy

Sieć wodociągowa:

Sieć telefoniczna: 200 km
Sieć gazowa: 70 km z przyłączami

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Gmina Borzechów jest gminą o charakterze rolniczym. Użytki rolna stanowią ponad 88% powierzchni gminy. Na terenie gminy dominują gleby III klasy zajmujące połowę wszystkich użytków rolnych.W strukturze upraw przeważają zboża, głównie mieszanki zbożowe, pszenica i jęczmień oraz ziemniaki i buraki cukrowe. Rozwija się tu również sadownictwo- szczególnie na terenach przyległych do Ludwinowa.Hodowla zwierząt opiera się głównie na trzodzie chlewnej. Mniejsze znaczenie ma hodowla bydła nastawiona głównie na produkcję mleka.

Struktura użytkowania gruntów

Rodzaj użytku

Powierzchnia w ha

grunty orne

5403

sady

161

łąki trwałe

113

pastwiska trwałe

83

grunty rolne zabudowane

187

rowy

10

użytki rolne razem

5957

Powierzchnia ogólna gruntów

6737

Struktura upraw

pszenica ozima

724,99

pszenica jara

161,39

żyto

104,04

jęczmień ozimy

45,82

jęczmień jary

557,77

owies

93,52

pszenżyto ozime

90,42

pszenżyto jare

41,81

mieszanki zbożowe ozime

30,35

mieszanki zbożowe jare

1204,83

kukurydza na ziarno

7,46

rzepak

11,40

ziemniaki

413,47

buraki cukrowe

324,59

warzywa gruntowe

45,04

Hodowla zwierząt

Rodzaj hodowli

Ilość w sztukach

bydło ogółem

1791

w tym krowy dojone

1102

trzoda chlewna

6566

w tym lochy na chów

685

konie

78

owce

0

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

W skład sieci bibliotecznej na terenie gminy wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie oraz jej dwie filie, w Kępie i Kłodnicy. Działają one jako biblioteki publiczno- szkolne. Dyrektorem biblioteki jest Agnieszka Zagajewska.
Biblioteki oferują czytelnikom nowości wydawnicze, literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, księgozbiór popularnonaukowy, lektury szkolne oraz wiele innych. Udostępniają także prasę oraz zbiory regionalne.
Księgozbiór biblioteki (łącznie z filiami) liczy 17.048 woluminów(stan na 31.12.2005 r.). Czytelnicy wypożyczyli w ciągu roku 23.063 woluminy.
W bibliotekach odbywają się zajęcia z edukacji czytelniczej, konkursy czytelnicze i wiedzowe, organizowane są apele, przedstawienia szkolne, jasełka, akcje: Ferie i Wakacje z Biblioteką, Dzień Dziecka.
Biblioteki oferują czytelnikom nowości wydawnicze, literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, księgozbiór popularnonaukowy, lektury szkolne oraz wiele innych. Udostępniają także prasę oraz zbiory regionalne.
Od 2003 r. organizowane jest "Opłatkowe Spotkanie Seniorów". Jest to oferta skierowana dla samotnych, starszych osób. Każdego roku najstarsi mieszkańcy gminy spotykają się, rozmawiają i dzielą opłatkiem. Uczestnicy z zadowoleniem i uznaniem przyjęli taką możliwość integracji.
Obchody "Światowego Dnia Pluszowego Misia" - z wystawą "pluszaków", konkursami plastycznymi i wiedzowymi oraz wystawą książek o misiach- na stałe wpisały się do kalendarza imprez, organizowanych przez bibliotekę.
W marcu 2004 r. biblioteki w Borzechowie i Kłodnicy otrzymały po 3 komputery z programu Ikonka - jako dar Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Dzięki temu wszyscy chętni mają bezpłatny dostęp do Internetu, co stwarza możliwość szybkiego dotarcia do potrzebnych informacji.

Jedną z ważniejszych form działalności biblioteki jest praca z dziećmi. W jej ramach prowadzone są zajęcia klubów 4H. Kluby te istnieją na terenie całej Polski, zajmują się edukacją pozaszkolną na terenach wiejskich.
Na terenie gminy Borzechów działają cztery kluby 4H: w GBP działa klub "Borzechowskie Gwiazdki", w filii w Kłodnicy- "Supermenki" i "Tajemnicze artystki". W szkole w Kępie od 2004 r. działa kolejny klub. Dzieci należące do klubu spotykają się także w bibliotece szkolnej w Borzechowie. Do klubów należy łącznie ok. 60 osób w różnym wieku (od 7 do 16 lat).
Przez kilka lat działalności prowadzono różne formy zajęć, poczynając od rękodzieła, poprzez projekty ekologiczne i regionalne. Dużym powodzeniem cieszą się:

W czasie zajęć klubowych dzieci poznają swój region, jego tradycje, kulturowe obrzędy i obyczaje. Wykonują tradycyjne palmy lubelskie (najwyższa miała 7.30 m wysokości), pisanki i inne ozdoby regionalne. Cyklicznie organizowane są spotkania obrzędowe związane ze świętami i rocznicami polskiego kalendarza.

W ramach ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy nasze korzenie" klub z Borzechowa przygotował "Kulinarny Pamiętnik Babci", w którym zamieszczone zostały przepisy na tradycyjne potrawy regionalne oraz spisane wspomnienia związane z kuchnią i wykonaniem potraw. Za ten album, ozdobiony ilustracjami i fotografiami klub zajął I miejsce i otrzymał główną nagrodę, którą była dwudniowa wycieczka do Warszawy. Od tego czasu (był to 1999 r.) kluby cyklicznie biorą udział w konkursach zarówno wojewódzkich jak i ogólnopolskich, często zajmując czołowe miejsca lub otrzymując wyróżnienia. Połączeniem projektów ekologicznych i regionalnych były m.in. prace:

  • "Odnawiajmy zasoby naturalne naszej miejscowości, aby żyło nam się czyściej i piękniej",
  • "Nie chcemy żyć w śmietniku",
  • "Rzeki, mokradła, stawy w gminie Borzechów"

W ramach realizacji projektów klubowicze przygotowali dokumentację zasobów naturalnych swojej gminy, porządkowali teren gminy, poznawali zagrożenia i szanse gminy. Plonem tych projektów są albumy, będące cennymi pamiątkami działalności klubów (wykorzystywane do pisania prac o terenie gminy). W 2002 r. klub z Borzechowa przygotował album o Hiszpanii, a klub z Kłodnicy- o Wielkiej Brytanii. Prace te wzięły udział w konkursie wojewódzkim "Paszport na całą Europę", gdzie zajęły I i II miejsce.

W maju 2001 r. przedstawiciele klubów z Borzechowa i Kłodnicy reprezentowali województwo lubelskie w Senacie RP, na konferencji "Oświata pozaszkolna na wsi". Zaprezentowali tam swoje prace na wystawie "Moje zręczne ręce". Po powrocie z Warszawy nasi mali uczestnicy konferencji zostali zaproszeni i wzięli udział w audycji o klubach 4H w Radiu Lublin.
Prace wykonane przez dzieci prezentowane są na stałej ekspozycji w GBP w Borzechowie, w filii w Kłodnicy, w szkole w Borzechowie i Kępie. Na wystawach w Urzędzie Gminy w Borzechowie można zobaczyć prace i dokumentację fotograficzną. Prace dzieci były wystawiane na ogólnopolskich spotkaniach klubów 4H (we Wrocławiu, Warszawie, Modliszewicach, Radomiu, Końskowoli), na Dniach Otwartych Drzwi w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w Zespołach Szkół w Bełżycach oraz w wielu innych miejscach. Kluby dokumentują swoją działalność i sukcesy w kronikach, będących cennym świadectwem życia społecznego.

Dzieci i młodzież stanowią ważną część społeczności lokalnej, od nich w przyszłości będzie zależał rozwój środowiska lokalnego. Prace ręczne odgrywają ważną rolę w wychowaniu estetycznym dziecka, w przygotowaniu go do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Przez praktyczną działalność rozwijają wrażliwość, zdolności poznawcze, pobudzają wyobraźnię, rozwijają swoje możliwości, a tym samym zwiększa się ich aktywność społeczna i gospodarcza. Rzeczy wykonane przez dzieci są ozdobą domów rodzinnych, często są oryginalnymi prezentami dla rodziny i znajomych. W ten sposób dzieci od najmłodszych lat uczą się oszczędności, pracowitości, dokładności i mają świadomość, że nawet drobna rzecz wykonana własnoręcznie, sprawia dużą radość bliskim osobom.

Pierwszy klub w gminie powstał w 1996 r. i od tamtej pory staramy się zachęcać kolejne pokolenia dzieci do korzystania z biblioteki, poprzez nowe formy zajęć.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Dobra infrastruktura, niewielka odległość od Lublina, sieć utwardzonych dróg zapewniają wygodną komunikację z aglomeracją miejską zachęca do rozwoju usług związanych z turystyką i agroturystyką. Ludzie szukający kontaktu z przyrodą i wędkarze chętnie skorzystają z punktów małej gastronomii, kawiarni, sklepów i wypożyczalni sprzętu sportowego (łódki, kajaki, rowery). Gmina Borzechów dysponuje terenami, które są przeznaczone do sprzedaży. Ceny działek są bardzo atrakcyjne, a w połączeniu z malowniczą okolicą stanowią okazję godną zainteresowania. Sporo osób skorzystało z możliwości zakupu działki i osiedliło się na obszarze gminy. Władze gminy deklarują możliwość uzyskania w szybkim czasie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń wiązanych z budową.
Istnieje możliwość zakupu około 10 działek rekreacyjnych. Cena zakupu 1 ara powierzchni kształtuje się od 100 do 350 złotych, w zależności od odległości działek od rzeki Chodelki. W miejscowościach, gdzie położone są działki do nabycia, znajduje się sklep przemysłowo-spożywczy oraz punkt gastronomiczny.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Krajobraz gminy Borzechów kształtują rozległe tereny Równiny Bełżyckiej przechodzące w łagodne pagórki Wzniesień Urzędowskich. Brak zakładów przemysłowych korzystnie wpływa na środowisko naturalne- nie ingerując w czystość wód i powietrza, a także na walory krajobrazowe- nie zakłócając horyzontalnych, uspokajających widoków wertykalnymi kominami.
Na skraju Kłodnicy Dolnej znajdują się źródła Chodelki. Rzeka przepływa przez teren dawnego parku przydworskiego. Obecnie są tam dwa stawy i kilka sadzawek. Malowniczość Chodelki podziwiać można o każdej porze roku. Na brzegach pośród traw kwitną żółte jaskry, mniszek lekarski, stokrotki, kaczeńce i niezapominajki. Można tu również znaleźć złocienie, rdest wężownik, firletkę poszarpaną, kulik zwisły. Na brzegach rosną drzewa i krzewy: olsza czarna, brzoza, wierzba, czeremcha, kalina koralowa, trzmielina, bez czarny. Brzegi stawów porastają turzyce, trzcina, pałka szerokolistna, irys żółty. W 1990 roku tereny te weszły w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Woda w Chodelce jest bardzo czysta i dzięki temu powstaje tu wiele stawów hodowlanych. W okolicach Borowa istnieje hodowla pstrąga tęczowego. Lasy na terenie gminy Borzechów zajmują powierzchnię 644 ha. Najwięcej gruntów zalesionych jest w Majdanie Skrzyneckim, który położony jest na terenie Choldelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Okoliczne lasy "pachną żywicą"- sosna zwyczajna jest najczęściej występującym tu drzewem. Oprócz sosny występują tu m.in.: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, grab, osika. Spotyka się również dzikie czereśnie i jabłonie. Rosną jarzębiny, głogi, jałowce, kruszyna pospolita, kalina koralowa (dwa ostatnie podlegają ochronie częściowej). W lasach kwitną fiołki, zawilce- gajowy i żółty, ściśle chroniona pierwiosnka lekarska i wiele innych. W maju kwitną całe łany konwalii (pod ochroną częściową). Lasy obfitują w grzyby: borowiki, kozaki, kurki, podgrzybki, maślaki, gołąbki, kanie, opieńki. Można tu zbierać poziomki, borówki, jagody, jeżyny. Najczęściej spotykanymi ssakami są: wiewiórki, lisy, sarny, dziki, leśne kuny i jeże.
Na terenie parku przydworskiego w Kłodnicy Dolnej zostało dużo ozdobnych drzew z okresu jego świetności. Niektóre z nich są rzadkością w Europie.
Zabudowania i obejścia gospodarcze na terenie gminy bogate są w ozdobne drzewa, krzewy i kwiaty. Obiekty użyteczności publicznej usytuowane są wśród bogatej zieleni i dużej ilości drzew.

Przejdź w górę strony

Historia

Dzieje niektórych wsi tworzących gminę Borzechów mają odległe tradycje. Daty pierwszych wzmianek w źródłach pisanych nie oznaczają bowiem początków dziejów bytności człowieka na tych terenach.
Podczas badań archeologicznych obszar gminy był objęty Archeologicznym Zdjęciem Polski. Natrafiono wtedy na ślady osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego. Szczególnie w części wschodniej, zachodniej i południowej gminy, głównie w okolicach Kłodnicy, Majdanu Skrzynieckiego i Łopiennika. Skupione są one głównie w najdogodniejszych warunkach osadniczych tj. na stokach i krawędziach rzeki Chodelki i Chodlika oraz wpadających do nich cieków. Dowodem świadczącym o pobycie gromad ludzkich są fragmenty ceramiki znalezionej w Majdanie Skrzynieckim. W południowej i wschodniej części gminy zlokalizowano także zabytki ruchome, typu: narzędzia krzemienne, metalowe, ceramika oraz obiekty grobowe, które mają powiązanie z obecnością i działalnością człowieka w okresie pradziejowym i wczesnego średniowiecza.
Osadnictwo ludzi na danym terenie ściśle związane jest z nazewnictwem. Osada, wieś, "czyli skupisko gospodarstw o ustabilizowanym charakterze, wyrażającym się między innymi w istnieniu określającej je nazwy"
Środowisko przyrodnicze i szlaki komunikacyjne były przed wiekami miały decydujący wpływ podczas zakładania osad. Poszukiwano warunków korzystnych pod względem glebowym, zaopatrzenia w wodę, która była niezbędna do życia ludzi, hodowli zwierząt i uprawy roli. Te elementy sprawiły, że tereny w gminie Borzechów stały się dogodnym miejscem dla osadnictwa.
Na pięknym uroczym terenie w dolinie niewielkiej rzeki Chodelki, zaczęli na stałe osiedlać się ludzie. Budowali swoje siedliska, powstawały wsie a wraz z nimi pojawiały się nazwy, które ułatwiały porozumiewanie się oraz określały miejsce w terenie. Oprócz nazw wsi powstawały nazwy z różnych dziedzin życia. Niektóre pierwotne nazwy już zaginęły całkowicie lub na ich miejsce powstały nowe. Warto je jednak odnotować, gdyż są one naszym dziedzictwem kulturowym.
Mieszkańcy wsi w gminie Borzechów są spadkobiercami dorobku kulturalnego poprzednich pokoleń. To dzięki nim poprzez zapisy źródłowe i przekazy ustne młodzi ludzi mogą uzyskać odpowiedź na zadawane często pytania dotyczące dziejów miejscowości.
Wsie z terenu gminy na przestrzeni wieków uległy rozbudowie, zmieniły wygląd architektoniczny, zostały zlikwidowane lub przyłączone do innych miejscowości. Zdarza się, że o faktach tych jedyne świadectwo zachowało się w nazwach.
Z wsią związane są nazwy pól, łąk, lasów, wzniesień, dołów, które są określane jako wiejskie nazwy terenowe. Terenowe nazwy własne dostarczają wiadomości o ukształtowaniu terenu, o roślinności, pewnych faktach historycznych, działalności człowieka i okolicznościach ich powstawania na danym obszarze.
Wieś Borzechów po raz pierwszy wzmiankowana była w 1413 r. Nazwa wsi pochodzi od staropolskiego imienia Borzech i oznacza "własność Borzecha". W początkach swego istnienia Borzechów leżał w granicach woj. sandomierskiego, kasztelanii lubelskiej, powiecie urzędowskim. Po 1474 r. wieś znalazła się w nowoutworzonym woj. lubelskim. Od początków istnienia Borzechów stanowił własność szlachecką.
W 1462 r. właściciele wsi, Jan i Piotr z Borzechowa sprzedali sołectwo Jakubowi Synowcowi z Włostowic. W ten sposób powstała nowa wieś. Sołtys otrzymał liczne przywileje, m.in.: możliwość utworzenia stawu na Kłodnicy, osadzenie karczmarza, kowala, szewca, krawca, kuśnierza i piekarza. W XVI w. Borzechów był własnością Grotów, którzy- od posiadanej własności- przyjęli nazwisko Borzechowskich
Tereny wchodzące w skład dzisiejszej gminy Borzechów w początku XV w. należały do województwa sandomierskiego, kasztelani lubelskiej i powiatu urzędowskiego.
Po utworzeniu w 1474 r. województwa lubelskiego znalazły się w granicach nowego województwa i nadal w powiecie urzędowskim. Taki stan przetrwał do 1795 r.
Po III rozbiorze tereny te na krótko znalazły się w zaborze austriackim w cyrkule józefowskim, a w 1803 r. należały do cyrkułu lubelskiego.
W okresie Księstwa Warszawskiego Borzechów wraz z okolicami był w departamencie lubelskim.
W latach 1816-1866 tereny gminy należały do Królestwa Polskiego, funkcjonującego w ramach zaboru rosyjskiego, województwa lubelskiego. Później po powstaniu styczniowym do guberni lubelskiej i powiatu lubelskiego.
W okresie międzywojennym gmina znajdowała się w województwie lubelskim i powiecie lubelskim.
Po reformie administracyjnej w 1975 r. gmina została włączona do województwa lubelskiego.
Obecnie należy do województwa lubelskiego powiatu lubelskiego ziemskiego. Większość wsi wchodzących w skład gminy powstała na przełomie XIX i XX w.
Gmina Borzechów istnieje od 1. stycznia 1973 r. Powstała ona z połączenia kilku gromadzkich rad narodowych z ówczesnego powiatu bełżyckiego.
W chwili obecnej wieś Borzechów rozmieszczona jest równomiernie po obu stronach rzeki Chodelki. Równoległe układy dróg przecina szosa, która prowadzi przez most na Chodelce, biegnąca do rozwidlenia. Stąd dojechać można do Bełżyc, Wilkołaza i Urzędowa.
Miejscowości, które tworzą w chwili obecnej gminę Borzechów od pierwszych lat swego istnienia należały do różnych parafii. Podzielone były między kilka pobliskich. Najstarsze parafie, które otaczały tereny gminy znajdowały się w Ratoszynie, Wilkołazie, Bełżycach, Chodlu i Niedrzwicy Kościelnej.
Do 1790 r. wszystkie wchodziły w skład diecezji krakowskiej. W latach 1790-1805 wymienione wyżej parafie umiejscowione były w diecezji chełmsko-lubelskiej, a od 1805 r. w kieleckiej.
W skład diecezji lubelskiej weszły w 1818 r., zaś diecezja (w 1998 r.) została zamieniona na archidiecezję.
Pod względem administracyjnym obecnie tereny znajdujące się w gminie Borzechów podzielone są na cztery parafie, z których dwie ma swoją siedzibę poza gminą (do czerwca 2006 było to aż sześć parafii)
W 1930 r. na terenach gminy powstała nowa pierwsza parafia w Kłodnicy Dolnej. W skład tej parafii wchodzą miejscowości: Białawoda, Kłodnica Dolna, Kłodnica Górna, Dąbrowa, Ryczydół, Dobrowola, Kępa, Kaźmierów i Osina.
Do parafii Chodel należała (do czerwca 2006 r.) miejscowość: Majdan Skrzynecki
Do parafii Ratoszyn należą: Kępa Kolonia i część Łopiennika
Do parafii Urzędów należą: Majdan Radliński, Ludwinów, Zakącie, Łopiennik;
Do parafii w Borzechowie (utworzonej w czerwcu 2006 r.) należą: Borzechów, Majdan Borzechowski, Majdan Skrzynecki, Grabówka, Borzechów Kolonia i Kępa Borzechowska (wcześniej część Borzechowa, Borzechów Kol., Majdan Borzechowski, Grabówka i Kępa Borzechowska należały do parafii w Niedrzwicy Kościelnej)
Do parafii Bełżyce należą: Łączki-Pawłówek.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Dwór w Kłodnicy Dolnej
Dwór w Kłodnicy Dolnej z początku XIX w., typowy przykład architektury rezydencjonalnej tego okresu. Powstał po roku 1804, kiedy to właścicielami majątku Kłodnica byli Ratyńscy. W 1847 r. został rozbudowany przez kolejnego właściciela - Wojciecha Piaseckiego i w tej formie istnieje do dzisiaj. Ostatnim właścicielem majątku dworskiego była Aleksandra Russanowska, która w 1921 r. ofiarowała 6 mórg ziemi jako darowiznę dla "Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebniczek" ze Starej Wsi, które w Kłodnicy mieszkają do dzisiaj.
Towarzyszące dworowi zabudowania folwarczne pochodzą z okresu międzywojennego. W okresie swej świetności, reprezentacyjny zespół dworsko - parkowy w Kłodnicy szczycił się pięknymi alejami oraz rzadko spotykaną w Europie roślinnością. Tutaj (w latach 1836-1895), w majątku swojej żony mieszkał Władysław Kornel Zieliński, autor pierwszych przewodników po Lublinie i okolicach oraz monografii miasta Lublina. Był on również redaktorem "Kuriera Lubelskiego" i "Gazety Lubelskiej"

Kościół drewniany w Kłodnicy Dolnej
Drewniany kościół w Kłodnicy Dolnej powstał w 1929 r. Zbudowany jest w formie krzyża, w stylu podkarpackim z dwoma wieżami. Budową świątyni zajmował się założyciel parafii Kłodnica - ksiądz Paweł Sokołowski. Pierwotnie w prezbiterium znajdował się ołtarz główny z drewna sosnowego w stylu romańskim z figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wnętrze kościoła zdobiły obraz znanego malarza z Częstochowy - Jacka Salomona. W 1997 r., po wybudowaniu nowego kościoła, przeniesiono do niego zarówno figurę, jak i obrazy.

Dwór w Łopienniku
Dobra w Łopienniku na przestrzeni wieków należały do różnych właścicieli, którzy byli właścicielami lub dzierżawcami folwarku .W 1880 r. nastąpił podział dóbr radlińskich. Łopiennik odziedziczyła córka właścicieli Radlina, Maria Gosiewska, żona Gustawa Kochanowskiego. W 1882 r. rozbudowany został dwór i budynki gospodarcze (m.in. piętrowy spichlerz i suszarnia chmielu). Dwór był otoczony parkiem o pow. 4,5 ha., w którym znajdował się staw rybny z wysepką. Za stawem rozciągał się ogród warzywny i kort tenisowy.
Pierwsza wojna światowa spowodowała duże straty majątkowe. Po jej zakończeniu Maria Kochanowska wraz z synami odbudowała zniszczony majątek Po śmierci właścicielki w 1928 r., zarządzanie majątkiem przejął syn Jerzy, ostatni właściciel majątku.

Cmentarz z Pierwszej Wojny Światowej w Łączkach-Pawłówku
Na skraju lasu, przy drodze prowadzącej w kierunku Niedrzwicy znajduje się mały cmentarz z okresu pierwszej wojny światowej. Cmentarz nie jest ogrodzony, znajdują się na nim mogiły z małymi betonowymi krzyżami i kopiec ziemny, na którym znajduje się również krzyż betonowy. Na tablicy informacyjnej widnieje napis: Tu spoczywają prochy żołnierzy służby ochotników legionu Marszałka Józefa Piłsudskiego walczących o Polskę Niepodległą poległych w bitwie frontowej na polach wsi Borzechów i Majdanu Borzechowskiego w dniach 10 - 22 lipca 1915 roku. Niech pamięć o nich nie zaginie. W grobach spoczywają prochy ok. 150 żołnierzy, część z nich jest znana z nazwiska. Wypierana przez wojska austro-węgierskie i niemieckie IV armia rosyjska, stanowiąca prawe skrzydło frontu południowo - zachodniego stoczyła krwawą bitwę pod Borzechowem i Majdanem Borzechowskim W komunikatach urzędowych bój ten określano jako najbardziej krwawy na tym odcinku frontu. W sumie, w tych walkach poległo po obu walczących stronach kilka tysięcy żołnierzy.

Zajazd z XIX w. w Borzechowie
Zajazd w Borzechowie powstał prawdopodobnie w I połowie XIX w., przy trakcie krakowskim. Budynek składa się z dwóch równoległych członów, przylegających do siebie. W jednym mieściła się karczma (noclegi, wyszynk), a drugi był to zajazd dla koni i powozów.

Młyn wodny z XIX w. w Majdanie Skrzynieckim
Młyn pochodzi z II połowy XIX w., obecnie nie funkcjonuje. Położony jest nad Chodelką, obok znajdują się stawy rybne.

 
Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 18