masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Niemce

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Niemce

Gmina Niemce

Dane podstawowe

Gmina Niemce to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.Przez gminę przepływa rzeka Ciemięga, a siedziba gminy to Niemce.
Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwały 16 043 osoby.

Struktura powierzchni

Według danych z roku 20026, gmina Niemce ma obszar 141,16 km², w tym:

  • użytki rolne: 86%
  • użytki leśne: 7%

Gmina stanowi 8,41% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

16 043

100

8125

50,6

7918

49,4

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

113,7

57,6

56,1


Władze samorządowe

Urząd Gminy Niemce
21-025 Niemce
ul. Lubelska 121
tel.  (081) 756 15 21
fax (081) 756 17 90

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Drogi
W ostatnich kilku latach w gminie Niemce dynamicznie rozwinęła się infrastruktura. Dzięki licznym inwestycjom oraz staraniom władz samorządowych w pozyskiwaniu funduszy na bieżąco utwardzane i remontowane są drogi.
Długość dróg gminnych wynosi 138,4 km, z tego jest 32,8 km o nawierzchni bitumicznej.
Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 19, łącząca Rzeszów, Lublin, Białystok, a kończaca się na przejściu granicznym polsko-litewskim w Budzisku. Stanowi ona oś rozwojową gminy Niemce oraz jest węzłem komunikacyjnym, w którym z drogą 19 krzyżuje się droga nr 828 Jawidz-Garbów, zapewniajaca połączenie z drogą nr 17 Lublin-Warszawa.

Komunikacja
Dobrze rozwiniętej sieci dróg towarzyszy dobrze zorganizowany transport pasażerski obsługiwany m.in. przez autobusy PKS, MPK Lublin, Transped, mikrobusy Lubelskiej Korporacji Komunikacyjnej i innych przewoźników.

Wodociągi
Gmina Niemce jest w pełni zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej, rozdzielczej, bez przyłączy prowadzących do budynków i innych obiektów wynosi 243,6 km. Natomiast ilość przyłączy wynosi 4071 o łącznej długości 196 km.

Kanalizacja
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 20 km, a liczba przyłączy 429. W 2000 roku oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków "BIOVAC" o przepustowości 500 m3 na dobę ( z możliwością rozbudowy do 1000 m3). W gminie planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej z nowymi przyłączami oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. W następnej kolejności do sieci zostanie przyłączone Zalesie. Dotychczas skanalizowane są Niemce i część Woli Niemieckiej. Rozwój kanalizacji gminy wymaga jeszcze dwóch oczyszczalni ścieków w Ciecierzynie (dla ochrony zlewni rzeki Ciemięgi) i Krasieninie.

Gaz
Na terenie gminy Niemce oraz w sąsiednich gminach Wólka i Mełgiew odkryto znaczne złoża gazu. W chwili obecnej eksploatowany jest tylko jeden otwór w miejscowości Rudnik. Wielkość rocznego wydobycia zasilającego sieć gazową miasta Lublina wynosi 1 584 mln m3. Istnieją szanse wykorzystania złóż gazu na potrzeby gminy Niemce.

Koleje
Przez teren gminy przebiega także linia kolejowa Lublin-Lubartów-Łuków. Zlokalizowane są tu dwie stacje kolejowe w Ciecierzynie i Bystrzycy. Ruch pasażerski na tej linii został zawieszony, głównie ze względu na wysoką konkurencyjność komunikacji samochodowej. Odbywa się jednak ruch towarowy. Wznowienie ruchu pasażerskiego mogłoby nastąpić z chwilą wprowadzenia tzw. Autobusów szynowych.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Miłośnicy kultury i sztuki mogą podziwiać liczne zabytki zlokalizowane na terenie naszej gminy. W Dysie znajduje się jedna z najstarszych parafii diecezji lubelskiej pw Św. Jana Chrzciciela z 1381 roku. Współczesny kościół późnorenesansowej architektury w tej parafii datowany jest na II połowę XVI wieku. Do zabytków sztuki sakralnej należą także późnorenesansowy kościół parafialny w Krasieninie, neogotycki w Niemcach, a także liczne przydrożne kapliczki. Atrakcjami turystycznymi gminy są: Dwór w Jakubowicach Konińskich ,Krasieninie, Boduszynie i "Bernatówka" w Dysie.
Na terenie gminy zarejestrowanych jest ponad 150 miejsc noclegowych. Kwatery agroturystyczne mieszczą się w Dysie, Ciecierzynie, Nasutowie i w Niemcach. Powstawanie gospodarstw agroturystycznych związane jest z bliskim sąsiedztwem Kozłowieckiego parku Krajobrazowego i malowniczo ukształtowanej Doliny Rzeki Ciemięgi.

Przejdź w górę strony

Historia

Legenda głosi, że nazwa miejscowości Niemce pochodzi z 1410 r., gdy Władysław Jagiełło osiedlił część jeńców spod Grunwaldu. Pracowali oni w lasach w okolicach dzisiejszej wsi Niemce.
Jeńcy wytapiali smołę oraz obrabiali drewno dla potrzeb Lublina. Zbiegiem lat część jeńców "wykupiła się", a inni pozostali wśród miejscowej ludności. Wyróżniano ich jako Niemce, Niemcy - stąd nazwa osady.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 14