Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Wysokie

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Wysokie

Miasto

Dane podstawowe

Gmina Wysokie to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim.

Struktura powierzchni:
Według danych z roku 20026, gmina Wysokie ma obszar 114,18 km², w tym:
* użytki rolne: 85%
* użytki leśne: 9%
Gmina stanowi 6,8% powierzchni powiatu.

Demografia:
Dane z 30 czerwca 2004

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

5216

100

2685

51,5

2531

48,5

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

45,7

23,5

22,2


Władze samorządowe

Urząd Gminy Wysokie
ul. Nowa 1
23- 145 Wysokie
tel. 0-84 680 - 62- 06
0-84 680 - 62 - 42
fax. 680 - 62 - 44
www.wysokie.lubelskie.pl
ug@ugwysokie.lbl.pl

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7.30-15.30
Wtorek: 7.30-15.30
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 7.30-15.30
Piątek: 7.30-15.30

Wójt Gminy
Pan Henryk Romanek

Zastępca wójta
Pan Zbigniew Hamerla

Przewodniczący Rady Gminy
Pan Augustyn Krasnodębski

Skarbnik
Pani Barbara Majewska

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Położenie
Gmina Wysokie położona jest w woj. Lubelskim. Obszar gminy znajduje się w południowej części mezoregionu zwanego Wyniosłością lub też Wierzchowiną Giełczewska zajmuje centralną część Wyżyny Lubelskiej.
Od północy obszar gminy Wysokie graniczy z gminą Krzczonów oraz na niewielkim odcinku w północno - zachodniej części z gminą Bychawa. Od zachodu sąsiaduje z gminą Zakrzew, natomiast od południa z gminą Turobin pow. biłgorajski. Wschodnia granica przylega do gminy Żółkiewka pow. Krasnystaw.
Gmina Wysokie ma bardzo korzystne położenie komunikacyjne. W miejscowości Wysokie krzyżują się drogi Lublin - Przemyśl oraz Kraśnik - Krasnystaw.
Z obszaru gminy wypływają dwie rzeki. Wierzbówka i Giełczew.
Przez teren gminy przepływa rzeka Por wpadająca do zbiornika retencyjnego w Nieliszu.

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Gminna Biblioteka Publiczna
W gminie Wysokie funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwie filie: w Giełczwi i Maciejowie.

 


Siedziba biblioteki

Godziny otwarcia bibliotek:
GBP w Wysokiem
Poniedziałek – piątek w godz. 800-1700
Sobota w godz. 800-1600
Filia w Giełczwi
Wtorek, piątek w godz. 800-1600
Filia w Maciejowie
Poniedziałek, czwartek w godz. 800-1600

Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem powstała w 1955 r. Posiada dwie filie: w Maciejowie i w Giełczwi. Biblioteka posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Jest czynna sześć dni w tygodniu natomiast filie dwa dni.
Księgozbiory w trzech placówkach bibliotecznych liczą ogółem 23500 woluminów.
Jako jedyna instytucja kulturalno – oświatowa w gminie jest organizatorem lub współorganizatorem wszelkich uroczystości gminnych tj. dożynki gminne,przegląd kolęd i pastorałek, Święto Niepodległości. Współpracuje z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy z dziećmi, stwarza im odpowiednie warunki kontaktu z książką , kształtuje nawyki czytelnicze, pomaga w rozbudzeniu indywidualnych zainteresowań. Organizuje lekcje biblioteczne, które mają na celu zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z wydawnictw encyklopedycznych i katalogów.
W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane są zajęcia dla dzieci, które biorą udział w konkursach plastycznych, grach i zabawach ruchowych.Użytkownicy biblioteki maja możliwość korzystania z Internetu, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla czytelników przeznaczone są trzy komputery.
Obecnie tworzony jest katalog elektroniczny w programie MAK. Prace w tym zakresie zostaną zakończone w 2008 roku. Bogate źródło informacji o wszelkich wydarzeniach i uroczystościach gminnych stanowią dokumenty życia społecznego gromadzone w KRONICE GMINNEJ.Są to plakaty, afisze, ulotki, zdjęcia. Kronika zawiera informacje o różnorodnych aspektach życia społecznego gminy Wysokie, organizacji w niej działających, pracy biblioteki oraz działaniach władz samorządowych. gromadzone są także wycinki prasowe dotyczące naszej gminy. Prace w tym zakresie prowadzi pracownik biblioteki Pan Andrzej Godziszewski.
Biblioteka posiada bogatą bibliografię o publikacjach zawierających informacje o gminie.Biblioteka oprócz swojej działalności statutowej jest organizatorem życia kulturalnego społeczności lokalnej. Bierze udział w przygotowaniu wszelkich uroczystości odbywających się na terenie gminy.


Koła Gospodyń Wiejskich

Gmina Wysokie jako jedna z nielicznych może poszczycić się działalnością 8 kół Gospodyń Wiejskich, które działają w: Antoniówce, Draganach, Giełczwi, Guzówce, Łosieniu, Maciejowie, Wysokiem i Zabłociu.
Swoimi występami uświetniają uroczystości gminne. Pięknie prezentuje się korowód dożynkowy, gdy podczas gminnego Święta Plonów członkinie poszczególnych KGW niosą różnorodne wieńce. Własnoręcznie wykonane wieńce poszczególnych KGW biorą udział w licznych konkursach na szczeblach powiatowych i wojewódzkich, zajmując na nich czołowe miejsca.
Prężnie działa KGW w Giełczwi, które co roku bierze udział w procesji w Niedzielę Palmową ze swoimi tradycyjnie wykonanymi palmami.
Piękną, dawną tradycję kultywuje KGW w Wysokiem, które przygotowywuje Szopkę Bożonarodzeniową wykonując odpowiednią dekorację.
Wszystkie zespoły biorą udział w "Przeglądzie kolęd i pastorałek". Działalność zespołów śpiewaczych możliwa jest dzięki wsparciu finansowemu samorządu gminnego.

Gala Produktów Tradycyjnych

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Gmina Wysokie posiada wielkie walory przyrodniczo - krajobrazowe, co sprawia że atrakcyjność rekreacyjna tego terenu jest bardzo duża.
Południowo - Zachodnia część gminy bezpośrednio przylega do obszaru Parku Krajobrazowego Roztocza Zachodniego.
Malowniczy krajobraz, lesistość i świeże powietrze daje możliwość turystyki i wypoczynku.


Przejdź w górę strony

Historia

Wysokie założył w 1360 r. Łukasz Górka (Łukasz z Górki), który wybudował w Wysokiem zamek obronny. W 1368 r. Wysokie otrzymało prawa miejskie od króla Kazimierza Wielkiego. W początkach XV wieku właścicielami Wysokiego byli Biedzińscy i Kaszowscy, herbu Janina. Jaśko z Biedzin (Biedziński) chorąży sandomierski, właściciel Biedzin, Kaszowa, Woli, Gulina i Wysokiego w 1413 r. wybudował w Wysokiem kościół (drewniany) p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha. Konsekracji kościoła dokonał w 1417 r. biskup krakowski Wojciech Jastrzębiec. W 1423 Jaśko z Biedzin podzielił swój majątek pomiędzy pięciorgiem dzieci Wysokie i Gulin otrzymał syn Dersław, chorąży lubelski i sandomierski przybierając nazwisko Kaszowski. W 1435 Dersław żeni się z Jadwigą z Falkowa. W 1470 Wysokie dziedziczy syn Dersława Mikołaj. W 1473 i 1481 Mikołaj walczy z Turkami jako kawaler jerozolimski w obronie wyspy Rodos. Około 1514 r. po ojcu Mikołaju Kaszowskim Wysokie dziedziczy syn jego Łukasz, podkomorzy lubelski. Około 1530 Wysokie zostało spalone przez Tatarów. Spaliły się również przywileje miejskie, które Łukasz Kaszowski wznowił u króla Zygmunta I w 1550 r. Po śmierci Łukasza właścicielami Wysokiego zostają jego synowie Jan i Piotr Kaszowscy. Dzieci Jana sprzedały swoją część w 1600 r. Pawłowi Lubienieckiemu i przeniosły się na Litwę. Piotr Kaszowski ożenił się z Anną córka Mikołaja Pszonki z Babina. Brat Anny Stanisław Pszonka z Piotrem Kaszowskim (obaj byli sędziami lubelskimi) założyli Rzeczpospolitą Babińską. Piotr Kaszowski był arianinem, kościół zamienił na zbór ariański. W zborze tym słynnym kaznodzieją był Jakub Sadurski. W 1610 r. właścicielami Wysokiego zostają synowie Piotra Łukasz i Jan Kaszowscy. Jan Kaszowski ożenił się z Elżbietą Gorajską (z Goraja), a po jej śmierci z Zofią Firlej (z Firleja). Jan był rotmistrzem królewskim, starostą sokalskim i beresteckim. Po śmierci Jana Wysokie dziedziczy syn jego Henryk Kaszowski, który brał udział w wojnie z Tatarami gdzie dostał się do niewoli tatarskiej skąd został wykupiony. Około 1645 r. Kaszowscy swoja część Wysokiego odsprzedali Domaszewskim. Na drugiej części południowej gospodarzyli Lubienieccy. Część Wysokiego po Pawle Lubienieckim dziedziczy syn jego Mikołaj Lubieniecki. Paweł Lubieniecki wybudował zamek (tzw. "Pałace"). W "Pałacach" Mikołaj Lubieniecki podejmował obiadem króla Jana Kazimierza, który wraz z żoną Marią Ludwiką jechał na odsiecz oblężonego Zbaraża. W Wysokiem króla witał rajca miejski Maciej Bieniek. W 1660 r. wypędzono arian z Polski, a tym samym i Lubienieckich, którzy byli arianami. Część Wysokiego po Lubienieckich otrzymują Jezierscy. Na części Domaszewskich gospodarzy Wawrzyniec, a po jego śmierci syn jego Kazimierz Domaszewski. Kazimierz ożenił się z Marianną Żółkiewską (z Żółkiewki), za którą otrzymał Wolę Żółkiewską i Poperczyn. Kazimierz Domaszewski posiada połowę Wysokiego z 35 mieszczanami i 36 chłopami, a drugą połowę (po Lubienieckich) Ludwik Jezierski z 32 mieszczanami i 44 chłopami. W 1700 r. Wysokie od Domaszewskich i Jezierskich kupuje książę Jan Jabłonowski (walczył z Turkami, Tatarami i Szwedami). W 1793 r. Jan Jabłonowski zmarł, a Wysokie dziedziczy syn jego Stanisław Jabłonowski, chorąży wielki koronny i wojewoda wołyński, który ożeniony był z Joanną Rethune, siostrzenicą Marysieńki Sobieskiej.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 20