Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat lubelski -> Gmina Zakrzew

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Garbów Niemce Wólka Jastków Wojciechów Konopnica Bełżyce Bełżyce miasto Bełżyce Borzechów Niedzwica Duża Strzyżewice Głusk Jabłonna Bychawa miasto Bychawa Krzczonów Wysokie Zakrzew

Województwo Lubelskie - Powiat lubelski - Gmina Zakrzew

Miasto

Dane podstawowe

Gmina Zakrzew to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim.

Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwało 3297 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Zakrzew ma obszar 75,38 km², w tym:
* użytki rolne: 81%
* użytki leśne: 13%

Gmina stanowi 4,49% powierzchni powiatu.

Demografia

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

3297

100

1690

51,3

1607

48,7

gęstość zaludnienia

(mieszk./km²)

43,7

22,4

21,3


Władze samorządowe


Urząd Gminy Zakrzew

Zakrzew 26
23-155 Zakrzew
tel. (084) 680 92 10
fax. (084) 680 92 26
e-mail: zakrzew@lubelskie.pl

Godziny urzędowania:
Pon. - Pt. 7.30 - 15.30

Wójt Gminy
Teodora Zaręba

Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Najważniejsze inwestycje gminne

W 1999 roku na obszarze całej gminy zakończono realizacje sieci telefonicznej. Abonentów łączą dwie centrale automatyczne zlokalizowane w Zakrzewie i w Dębinie. Na obszarze gminy zainstalowano zgodnie z zapotrzebowaniem 681 aparatów telefonicznych. W latach 1999- 2000 na terenie gminy wybudowano i oddano do użytku kotłownie olejową w budynku administracyjnym Urzędu Gminy, a także wybudowano i oddano do użytku gminne składowisko odpadów w miejscowości Zakrzew. W ostatnich latach wybudowano l ,4 km dróg gminnych utwardzonych i wyremontowano l, 7 km. W 2001 roku zakończono realizacje I-go etapu wodociągu grupowego Zakrzew. Inwestycja objęła: budowę stacji wodociągowej, 167 przyłączy wodociągowych. Łącznie wybudowano ponad 7 km sieci wodociągowej i 6 km przyłączy wodociągowych. Zwiększenie atrakcyjności lokalizacyjnej gminy odbywa się poprzez rozwój infrastruktury technicznej obejmującej m.in.:

- dalszą budowę sieci wodociągowej;
- budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków;
- dalszą poprawę jakości sieci dróg gminnych;
- budowę zbiornika wodnego Targowisko o pow. 228 ha.

OPIS INWESTYCJI ZREALIZOWANEJ W RAMACH PROGRAMU PHARE 2000

II etap wodociągu grupowego z przyłączami oraz pompownią sieciową wGminie Zakrzew.


     Wodociąg grupowy w miejscowościach: Targowisko, Nikodemów, Kol. Zakrzew, Baraki, Szklarnia gm. Zakrzew został wykonany na podstawie kontraktu nr PL0008.03.06.0032 z dn. 12.08.2004r przez Przedsiębiorstwo "AQUA" Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowicach.

     Roboty objęte kontraktem wykonano w okresie od dnia 19.08.2003r. Do dnia 16.04.2004r. na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Biuro Projektów Wiejskich Wodociągów i Kanalizacji "ROLWIK" w Lublinie z kwietnia 2000r. oraz pozwolenia na budowę nr ŻAK-1/2001.

1. Sieć wodociągowa została wykonana z rur PVC dn 150 w ilości - 15104 mb.
2. Przyłącza wodociągowe wykonano z rur PE dn 32 w ilości 7923 mb 318 mb.
3. Budynek pompowni o kubaturze 80 m3 wraz z zestawem pompowym i obiektami towarzyszącymi wykonano zgodnie z projektem.
4. Roboty elektryczne z linią kablową o długości 520 mb i robotami w stacji transformatorowej i budynku pompowni wykonano zgodnie z projektem.
Końcowa wartość inwestycji wynosi: 364 450,48 EUR tj; o 11 635,65 EUR mniej od wartości kontraktowej (376 086,13 EUR).

Budowa wodociągu grupowego Zakrzew - etap II etap - Szklarnia "działania dodatkowe".

    Wodociąg grupowy w miejscowościach: Szklarnia, Annów, Gmina Zakrzew został wykonany na podstawie kontraktu nr PL0008.03.06.0032 i umowy nr 1/2004 z dn. 01.09.2004 r. przez Przedsiębiorstwo "AQUA" Spółka z o.o. z siedzibą w Tomaszowicach.
    Roboty objęte kontraktem wykonano w okresie od dnia 03.09.2004r. do dnia 24.09.2004r. na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Biuro Projektów Wiejskich Wodociągów i Kanalizacji "ROLWIK" w Lublinie z lutego 2004r. oraz pozwolenia na budowę nr 284/2004 z dn 01.04.2004r.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Dobre gleby decydują o charakterze upraw: pszenicy, buraków cukrowych oraz owoców i warzyw - kalafiora, fasolki szparagowej, porów, kapusty, brukselki, malin. Kluczową rolę odgrywa 3 spośród 90 podmiotów gospodarczych: piekarnia, Baza Obrotu Rolnego oraz transport samochodowy krajowy i zagraniczny Przedsiębiorstwo Produkcyjne w Zakrzewie. Społeczność gminy wykazuje duże zainteresowanie rozwojem przedsiębiorczości wykorzystując do tego bogatą ofertę wolnych obiektów i terenów. Aktywność ta przejawia się w dużej ilości sklepów z artykułami spożywczymi i przemysłowymi, skupów płodów rolnych, bydła, trzody chlewnej, mleka, owoców i warzyw.

  
Rzepak                                                                        Ziemniaki

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Orkiestra Gminna Ochotniczej Straży Pożarnej
Powstała w 1993 roku. Mimo krótkiego okresu swojego istnienia brała kilkakrotnie udział w różnego rodzaju konkursach i przeglądach, zdobywając nagrody i wyróżnienia: I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krasnobrodzie i II miejsce w Busku- Zdroju. Kilkakrotnie wyjeżdżała też na zaproszenie różnorodnych organizacji i instytucji m.in. do Warszawy, Częstochowy, i Wadowic. W 1999 roku brała udział w uroczystościach zaprzysiężenia Marszałków Chłopów Polskich w Batorzu. W 2000 roku reprezentowała powiat lubelski na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Mełgwi. Swoją grą uświetnia wszystkie lokalne i regionalne uroczystości państwowe i kościelne.


Przejdź w górę strony

Sport

W gminie Zakrzew istnieje Klub Sportowy "Dębina" w Dębinie. Juniorzy i seniorzy tego klubu grają w klasie "B" osiągając dobre wyniki. Sportowcy z Zakrzewa znani są z czołowych lokat zajmowanych na spartakiadach LZS, np.: I miejsce na I Wojewódzkim święcie LZS w miejscowości Gołąb (1999 r.), w 2000 roku drużynowo II miejsce w Suścu i I miejsce w przeciąganiu liny. Po tym zwycięstwie nasza drużyna reprezentowała woj. lubelskie w ogólnopolskich igrzyskach LZS w Białymstoku, gdzie nasi "siłacze" okazali się najlepsi w kraju. W 2001 r. - Włodawa, IV miejsce w ogólnej punktacji gmin i I w przeciąganiu liny. Reprezentując woj. lubelskie na Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Spale uzyskali tytuł wicemistrzów Polski.

Przejdź w górę strony

Historia

Trudno jest obecnie w sposób jednoznaczny określić datę powstania Zakrzewa. Przypuszczać można, że liczy on sobie ponad 500 łat. Najstarszym źródłem wymieniającym nazwę wsi jest zapis we wspomnianej Liber beneficiorum Długosza. Dokumenty potwierdzają, że wieś należała do parafii Targowisko i nazywała się Zakrzow. W czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej administracyjnie wchodziła do powiatu lubelskiego, w XV w. i na początku XVI w. była własnością Tarnowskich (Targowickich). Na początku XV w. stanowiła własność Zbysława, w 1443 r. należała do Stanisława, a w 1501 r. do Cotarda Tarnowskiego. Już w 1531 r. powstały pierwsze drobniejsze działy szlacheckie. W 1532 r. Zakrzew płacił dziesięcinę plebanowi w Targowisku. W roku 1676 mają tu drobne swoje działy-ziemie: Mateusz Domański, który posiadał 6 poddanych, Hieronim Jałowicki, łowczy wołyński - 30, Franciszek Gruszecki - także 30, Jan Łukawski - tylko 2 osoby służby. W roku 1827 wieś Zakrzew i folwark leżały w powiecie krasnystawskim. Gmina nosiła nazwę Zakrzewo. Już wtedy posiadała szkołę początkową i urząd gminy, liczyła 49 domów j 430 mieszkańców, w 1870 r. folwark Zakrzew rozciągał się na 2700 morgach. Grunty orne i ogrody obejmowały 1315 morgów, łąki - 95, pastwiska -20, lasy - 1215, zarośla - 20, a nieużytki - 35 morgów. Folwark Zakrzew posiadał 4 budynki murowane i 23 drewniane. Natomiast wieś Zakrzew liczyła 65 osób mieszkających na 1093 morgach. Gmina należała administracyjnie do sądu gminnego we wsi Wysokie, a urząd pocztowy znajdował się w najbliższej oddalonej o 20 kilometrów osadzie Żółkiewka. Gmina zajmowała powierzchnię 18069 morgów i miała 4734 mieszkańców, wśród których 259 było wyznania prawosławnego, 43 protestanckiego i 80 żydowskiego. W skład gminy wchodziło piętnaście wsi: Annów, Boćków, Budy, Feliksów, folwark Gwardyjówka, Podgaj, Ponikwy, Stara Wieś, Stara Wieś Majdan, folwark Stasin, Stawce, Targowisko, Wola Studziańska, Wólka Ponikiewska i Zakrzew.

I wojna światowa dotarła i w ten zakątek. W roku 1914 na terenie wsi Tarnawki, Zakrzew i Kolonia Targowisko rozegrała się jedna z wielkich bitew wojsk rosyjskich z austro-węgierskimi i niemieckimi. Była to część wielkiej ofensywy galicyjskiej. Smutnym śladem tamtych walk są cmentarze wojskowe na polach Tarnawki i Zakrzewa.

Kolejna wielka wojna światowa wniosła do Zakrzewa swoje zniszczenie i śmierć. W pierwszych dniach września 1939 r. w obronie ojczyzny swoje życie oddali na polu walki: Władysław Gieraś, Władysław Grudzień, Michał Kowalczyk, Jan Mączka i wielu innych. W październiku, po kapitulacji stolicy oraz rozbiciu Armii Polesie i Lublin pod Kockiem, przez wieś Zakrzew przemaszerował płk Adam Koc wraz z resztkami Wojska Polskiego; odeszli w kierunku Batorza. W latach okupacji hitlerowskiej wielu mieszkańców wsi zginęło w obozach śmierci; wśród nich były kierownik szkoły Zygmunt Ziomek i ks. proboszcz z Targowiska Jan Bogłowski (w Dachau 22 marca 1942 r). Po wojnie "utrwalanie władzy ludowej" na ziemi zakrzewskiej szło opornic, zginęło wielu "działaczy", a 23 marca 1946 r. oddział "Zapory" (Hieronima Dekutowskiego - były cichociemny, zasłużony dowódca grup partyzanckich Armii Krajowej) w liczbie 30 osób, uzbrojony w karabiny i broń automatyczną, zdemolował posterunek milicji, pocztę i Urząd Gminny, biorąc na drogę produkty spożywcze ze spółdzielni. Oddział zabrał ze sobą dwóch PPR-owców: Grudnia Józefa z Zakrzewa i Wojtosa Stanisława z Biskupia. Akcja była wymierzona przeciwko aktywnym "budowniczym" tych struktur, które współpracowały z sowieckim okupantem. Po zniszczeniach przyszła odbudowa. W latach 1952-1953 Zakrzew został zelektryfikowany, a w lipcu 1953 r. przyjechał pierwszy autobus PKS. Od 1947 r. rozpoczyna swoją działalność Gminna Spółdzielnia w Zakrzewię, początkowo z siedzibą w Tarnawce. Wybudowano też nowy budynek gminy, rozbudowano bazę Gminnej Spółdzielni, szkołę, Dom Strażaka, uruchomiono Ośrodek Zdrowia i Bank Spółdzielczy.

Dzieje parafii Targowisko
W odległej przeszłości Zakrzew należał do pobliskiej parafii Targowisko. Osada ta powstała już u początków Piastowskiej Polski. Położona była na krańcach średniowiecznej diecezji krakowskiej. Trudno ustalić konkretnie czas powstania parafii. Pewne dane na ten temt zachowały się w archiwum parafialnym (m.in. relacje ks. Bonifacego Brodowskiego z XVIII w. i z końca tegoż wieku - opis dokumentów parafialnych autorstwa ks. J, Janiszewskiego). Według tradycji, opartej na zachowanym do połowy XVIII w. napisie w kościele, piewsza świątynia w Targowisku miała być wystawiona w 2 połowie XI w., a parafię erygowano w 1293 r. W źródłach parafia jest wzmiankowana już w 1334 r. Granice jej były obszerniejsze od dziesicjszych, gdyż należały do niej: Gałęzów, Giełczew, Wysokie i Wola Galęzowska. Uposażenie było bardzo dobre, składała się na nie miedzy innymi dziesięcina /. kilku wsi położonych w odległych stronach (np. na terenie parafii Jankowicc, obecnie diecezja sandomierska) i kilka łanów pola. W okresie przynależności do diecezji krakowskiej parafia wchodziła w skład archidiakonatu zawichojskiego (dekanat Urzędów). W XIX w. znalazła się natomiast w granicach diecezji lubelskiej, w dekanacie krasnyostawskim.
    Przy parafii istniała duża biblioteka, z której do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele ksiąg z XVI-XIX w. Nowa plebania została wybudowana w 1973 r. (poprzednia z 1909 r., również murowana, z powodu zawilgocenia już ok. 1968 r. nie nadawała się do zamieszkania).

    Nazwa wsi Targowisko, zwana dawniej Targowiska, przypuszczalnie pochodzi stąd, że już w zamierzchłych czasach miały tutaj miejsce targi, jarmarki - kwitł tutaj handel. Takie targi odbywały się przy ważnych drogach i szlakach handlowych, w tym przypadku na Wołyń.

Kościół świętego z Canterbury
Św. Tomasz Becket urodził się w Londynie w 1118 r. Studiował w Paryżu, a następnie pracował w londyńskim urzędzie skarbowym. Mając powołanie kapłańskie wstąpił do seminarium, skąd wysłano go na studia do Bolonii i Auxerre. Po ich ukończeniu został mianowany archidiakonem Canterbury w 1154 r., a rok później został kanclerzem króla Anglii Henryka II. W tym czasie Tomasz bez zastrzeżeń był wierny królowi. W 1162 r.,, kiedy dostał nominację na biskupa Canterbury, jego życie uległo radykalnej zmianie. Z dworaka i karierowicza przeobraził się w męża broniącego autorytetu Kościoła przed ingerencją władzy świeckiej -- króla Henryka II, za co został wygnany do Francji, gdzie przebywał sześć lat. Dzięki interwencji papieża powraca do Anglii, gdzie nadal stawiał czoło wielu przeciwnościom, hnmiąc prymatu i nauki Piotra przez zakusami króla. Dnia 29 grudnia 1170 r., podczas nabożeństwa odprawianego w katedrze, został zamordowany przez siepaczy króla. Kilka lat po jego męczeńskiej śmierci papież Aleksander III dokonał kanonizacji Tomasza. W ramach ekspiacji pokutnej król Henryk II odbył nawet pielgrzymkę do grobu męczennika.


Kult św. Tomasza szybko szerzył się najpierw w Anglii, a następnie objął całą Europę Zachodnią. Dość wcześnie dotarł także na ziemie polskie. Świadectwem na istnienie tego kultu w Polsce są kościoły dedykowane temu Świętemu. W naszej archidiecezji są także tego ślady. Dowodem na to jest właśnie kościół parafialny w Targowisku pod wezwaniem św. Tomasza z Canterbury. Już Jan Długosz wspomina o kościele drewnianym w Targowisku w XV w. pod tym wezwaniem. Możliwe, że nadano je już przy erygowaniu parafii w 1293 r. Pozostaje zagadką, kto był tego inicjatorem i dlaczego właśnie w Targowisku. Archiwum parafii, obok ksiąg metrykalnych, wizytacji kanonicznych i kroniki, zawierało bardzo ciekawe dokumenty i relacje odnośnie do dziejów tutejszego kościoła i społeczności katolickiej. Znajdowały się w nim m.in. opisy z XVIII w. autorstwa miejscowych proboszczów. Według relacji ks. Brodowskiego, opierającego się zachowanym starym napisie kościelnym, pierwsza świątynia miała już istnieć w XI w., a jej konsekratorem był św. Stanisław Szczepanowski. Pewniejsza i udokumentowana wiadomość o istnieniu kościoła pochodzi jednak z okresu późniejszego: mógł to być koniec XIII w. albo początek XIV w. Również Długosz mówi o kościele drewnianym, który w XV w. był pod tym samym wezwaniem co dzisiaj: św. Tomasza z Canterbury. W roku 1740 kościół spalił się. Obecnie istniejącą świątynię wybudowano w 1746 r. z fundacji proboszcza, a zarazem właściciela dóbr targowiskich, ks. Bonifacego Brodowskiego. W 1751 r. został on konsekrowany przez bpa Kajetana Sołtyka. W 1858 r. odnowiono go. Już około 1920 r. był znowu bardzo zniszczony, stąd gruntownej restauracji poddano go w latach 1923-1930 (podwyższenie prezbiterium i zakrystii, zbudowanie sklepienia kolebkowego, położenie posadzki, przeróbka ołtarzy). W roku 1970 pomalowano wnętrze.
Miejscowości należące do parafii to: Baraki, Biskupie Wieś i Kolonia, Boćków, Budy, Podgaj, Targowisko Wieś i Kolonia, Tarnawka, Wólka Ponikiewska i Zakrzew Wieś i Kolonia. Odpusty odbywają się tu na św. Tomasza Biskupa Męczennika 29 grudnia i na Matki Boskiej Szkaplerznej 16 lipca.Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 22