MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat łukowski -> Gmina Adamów

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Stoczek Łukowski g. miejska Łuków g. miejska Trzebieszów Łuków Stoczek Łukowski Wola mysłowska Stanin Krzywda Wojcieszków Adamów Serokomla

Województwo Lubelskie - Powiat łukowski - Gmina Adamów

Gmina Adamów

Dane podstawowe

Gmina Adamów (dawn. gmina Gułów) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim.

Struktura powierzchni:
Według danych z roku 20026, gmina Adamów ma obszar 98,89 km², w tym:

  • użytki rolne: 63%
  • użytki leśne: 31%

Gmina stanowi 7,09% powierzchni powiatu.

Demografia

Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

5815

100

2938

50,5

2877

49,5

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

58,8

29,7

29,1


Władze samorządowe

Urząd Gminy w Adamowie
21-412 Adamów ul. Kleeberga 5
tel. 25 755-31-67 faks 25 751-31-67

Wójt Gminy Adamów - Sławomir Skwarek

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Adamów położona jest w południowej części powiatu łukowskiego, w dorzeczu Wieprza nad dwoma niewielkimi rzekami: Grabówką i Czarną. Obejmuje obszar 9889 ha, który zamieszkuje 6176 osób. W skład gminy Adamów wchodzą następujące miejscowości: Adamów, Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Gułów, Helenów, Hordzieżka, Kalinowy Dół, Konorzatka, Lipiny, Sobiska, Turzystwo, Władysławów, Wola Gułowska, Zakępie i Żurawiec Występują tu duże kompleksy leśne, których powierzchnia stanowi 3044 ha. Duża lesistość gminy (31 %) stwarza optymalne warunki egzystencji wielu gatunkom zwierząt i ptaków. [pola adamowskie]  Doliny rzek Czarnej i Grabówki oraz stawy adamowskie pozostają ważnym, pod względem przyrodniczym, obszarem wzbogacającym krajobraz gminy Adamów, mającym duże znaczenie dla przetrwania wielu gatunków zwierząt i roślin.

Gmina Adamów to typowa gmina rolnicza, w której podstawowym źródłem zarobkowania mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Na terenie gminy znajduje się 1221 gospodarstw rolnych, w tym 203 to gospodarstwa poniżej l ha. Przeciętna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 6,4 ha. Grunty gminy Adamów są słabej jakości, gdyż współczynnik bonitacji gleb wynosi zaledwie 0,87.

Miejscowa ludność znajduje również zatrudnienie w Zakładzie Przetwórstwa Owocowego „Globus Polska", Zakładzie Dziewiarskim „WADIMA", Zakładzie Gospodarki Komunalnej, placówkach oświatowych, kulturalnych, Ośrodkach Zdrowia bankach spółdzielczych oraz administracji. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Adamów (ponad 200) świadczy [Zakład produkcji odzieży "Wadima" w Adamowie] o zaradności i przedsiębiorczości mieszkańców. Również władze gminne starają się stworzyć warunki jak najbardziej odpowiednie dla potencjalnych inwestorów. Podjęto szereg działań mających na calu poprawę infrastruktury gminy — przede wszystkim wyposażono wszystkie wsie w sieci wodociągowe. Aby zapobiegać degradacji środowisko naturalnego, samorząd wyasygnował znaczne sumy na budowę komunalnego wysypiska śmieci oraz oczyszczalni ścieków w Adamowie. [oczyszczalnia ścieków w Adamowie] Kolejnym znacznym przedsięwzięciem gminy było utwardzenie wszystkich ważniejszych dróg gminnych. Aby przyciągnąć potencjalnych inwestorów, wyznaczono również szereg obiektów i terenów uzbrojonych, przeznaczonych do zagospodarowania przez prywatnych przedsiębiorców.

System oświaty na terenie gminny obejmuje: dwa przedszkola, 3 szkoły podstawowe oraz dwa zespoły szkół - Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie i Zespół Szkół im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej. O wielkości Zespołu Szkół w Adamowie świadczy fakt, iż rokrocznie opuszcza go ponad 350 absolwentów.

Na terenie Gminy Adamów znajduje się kilka obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków, są to kościół parafii p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Adamowie - budowany w latach 1796-1858; dzwonnica murowana w Adamowie - z połowy XIX wieku; Zespól Klasztorny Karmelitów Trzewiczkowych w Woli Gułowskiej oraz drewniany kościół w Zakępiu (1695r.) - przeniesiony z Łukowców w 1989 r.

Gmina Adamów może poszczycić się tradycjami kulturalnymi, które podtrzymywane są przede wszystkim przez Ośrodki Kultury, działające w Adamowie i Woli Gułowskiej. Na szczególną uwagę zasługuje Dom Kultury „Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków" w Woli Gułowskiej, który jako żywy pomnik historii jest jedyną tego typu placówką w Polsce. Ta trójkondygnacyjna budowla w kształcie polskiego dworku mieści: Muzeum Ostatniej Bitwy Września 1939r., Galerię Rzeźby Ludowej, Izbę Tradycji Regionalnych Salę Tradycji Wojskowego Koła Łowieckiego "Ryś",bibliotekę, salę widowiskową, salę konferencyjną, kawiarnię, pomieszczenia dla kół i sekcji [Sztandar Koła Łowieckiego "Ryś"] zainteresowania oraz pokoje gościnne. W budynku mieści się również agencja Poczty Polskiej i kawiarenka internetowa a jedno ze skrzydeł zajmuje Ochotnicza Straż Pożarna. Mają tu także swoje siedziby: Stowarzyszenie Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków oraz nowopowstałe Towarzystwo Przyjaciół Woli Gułowskiej, które zaistniało z niebywałej okazji, jaką jest przypadająca w 2008 roku rocznica 500-lecia Woli Gułowskiej.

Przejdź w górę strony

Historia

Tereny, na których położona jest gmina Adamów, były we wczesnym średniowieczu gęsto zalesione, co w znacznym stopniu hamowało rozwój osadnictwa. Największe nasilenie lokacji na tym terenie miało miejsce w pierwszej połowie XVI wieku. W tym czasie z ziemi radomskiej przybyli tu Rusieccy herbu Rawicz(na zdj.) i w 1539 roku na podstawie [Rawicz - herb Rusieckich] przywileju lokacyjnego od króla Zygmunta Starego założyli miasto Jadaromin, którego nazwę utworzono z połączenia imion Jadama (Adama) i Hieronima Rusieckich. Później nazwę miasta przekształcono na Jadamów (ok. 1543), a następnie Adamów (ok. 1617).

Parafia w Adamowie powstała w 1545 roku na podstawie aktu erekcyjnego wydanego w Gnieźnie przez Prymasa Polski Piotra Gamrata(na zdj.). W tym czasie wybudowano pierwszy kościół drewniany. [Piotr Gamrat - prymas polski w latach 1541-1545] Po Rusieckich właścicielami Adamowa zostali Firlejowie. W XVIII i XIX wieku tereny te należały wraz z miastem do rodu Krasińskich, a następnie drogą spadku przeszły w posiadanie książąt Czartoryskich. W 1796 roku staraniem biskupa Adama Krasińskiego, rozpoczęto budowę nowego, murowanego kościoła. Na skutek zamieszek wojennych budowę przerwano i ukończono dopiero w 1858 roku przy pomocy finansowej właściciela dóbr adamowskich - Ludwika Krasińskiego(na zdj.). Konsekracja świątyni p.w. Podwyższenia Krzyża św. miała miejsce w 1860 roku.

W latach 1864-1868 przeprowadzono akcję uwłaszczeniową, obejmującą również mieszczan, którzy zostali uwolnieni od powinności wobec dotychczasowego właściciela Ludwika Krasińskiego. W 1869 roku ukaz carski pozbawił Adamów praw miejskich, których przez lata nie dało się odzyskać. Obecnie Adamów, poprzez swój rozwój i znaczenie w regionie, jest predystynowany do przywrócenia mu praw miejskich.

Do niezwykle interesujących miejscowości gminy należy Wola Gułowska. Znajduje się tu zespół klasztorny O.O. Karmelitów Trzewiczkowych pochodzący z połowy XVII wieku. W 1645 roku władze kościelne podjęły decyzję o erekcji konwentu O.O. Karmelitów w Woli Gułowskiej, choć fundacje na jego budowę miały miejsce już w 1633 roku oraz w latach następnych i pochodziły od Ludwika, Stanisława i Mikołaja Krasińskich. Wśród możnych fundatorów klasztoru z II połowy XVII i początku XVIII wieku należy wymienić: [Obraz Matki Bożej w Woli Gułowskiej] Eufrozynę Firlejową, kasztelanową lubelską, Mikołaja Firleja oraz Michała Krasowskiego. Dzisiaj zespół klasztorny znany jest jako sanktuarium maryjne, przechowujące średniowieczny obraz matki Boskiej z dzieciątkiem, ukoronowany w imieniu papieża Jana pawła II przez prymasa Polski Józefa glempa w 1982 roku. W Woli Gułowskiej dzierżawił niewielki folwark w II połowie XIX wieku Józef Sienkiewicz, ojciec naszego wielkiego pisarza. Tu w roku 1873 zmarła Stefania z Cieciszowskich - matka Henryka Sienkiewicza, która została pochowana na cmentarzu w niedalekiej Okrzei.

Na terenie Gminy Adamów rozegrały się ostatnie walki wojny obronnej w 1939 roku prowadzone przez Samodzielną Grupę Operacyjną "Polesie", dowodzoną przez gen. brygady Franciszka Kleeberga. Szczególnie zacięty bój stoczono o Wolę Gułowską w dniach 4 i 5 października 1939 roku. Wybudowany na terenie wsi Dom Kultury nosi nazwę Domu "Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków" i jest siedzibą m.in. Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków. W Domu Kultury mieści się również Izba Regionalna i Galeria rzeźby Ludowej, ponieważ kilka miejscowości gminy, Budziska, Sobiska to znane i cenione ośrodki rzeźby ludowej.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 5