MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat łukowski -> Gmina Stanin

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Stoczek Łukowski g. miejska Łuków g. miejska Trzebieszów Łuków Stoczek Łukowski Wola mysłowska Stanin Krzywda Wojcieszków Adamów Serokomla

Województwo Lubelskie - Powiat łukowski - Gmina Stanin

Miasto

Dane podstawowe


Gmina Stanin to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie łukowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie siedleckim. Siedziba gminy to Stanin.
Według danych z 31 grudnia 20052, gminę zamieszkiwały 9807 osoby.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Stanin ma obszar 160,25 km², w tym:
 - użytki rolne: 76%
 - użytki leśne: 17%
Gmina stanowi 11,49% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 31 grudnia 2005:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

9807

100

4844

49,4

4963

50,6

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

61,7

30,5

31,2


Władze samorządowe

Urząd Gminy Stanin
21-422 Stanin,  Stanin 62
Tel: 798 11 18, 798 11 04
Fax: 798 11 18, 798 11 04
e-mail: stanin@stanin.pl

Wójt Gminy - Krzysztof Gajowy
tel. (025) 798 11 18 wew. 29
tel. (025) 798 11 04 wew. 29

Zastępca Wójta - Jadwiga Mućka
tel. (025) 798 11 04 wew. 30
tel. (025) 798 11 18 wew. 30

Skarbnik gminy - Aldona Łazuga
tel. (025) 798 11 04 wew. 19
tel. (025) 798 11 18 wew. 19
tel. (025) 798 11 89

Przejdź w górę strony

Charakterystyka


Gmina Stanin położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Od północnego wschodu graniczy z gminą Łuków, od południowego zachodu z gminą Wola Mysłowska, od północnego zachodu z gminą Stoczek Łukowski, od południowego wschodu z gminą Wojcieszków od południa z gminą Krzywda . Leży w odległości 17 km od Łukowa, 99 km od Lublina i 100 km od Warszawy. Gmina leży na szlaku łączącym Łuków z Żelechowem i Krzywdą na południu. Dlatego też na jej terenie krzyżują się drogi powiatowe i wojewódzkie biegnące w kierunkach tych miejscowości. Zajmuje powierzchnię 160 km 2.

W podziale fizyczno-geograficznym kraju, Gmina Stanin należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich oraz mniejszej jednostki w randze makroregionu Niziny Południowopodlaskiej obejmującej: Równinę Łukowską, na której leży zdecydowanie większa część gminy oraz Wysoczyznę Żelechowską, na której leży niewielka, zachodnia część terenu gminy, tj. okolice miejscowości Wnętrzne.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Na terenie gminy Stanin funkcjonuje 480 podmiotów gospodarczych, liczba ta stale wzrasta, jest to zapewne pozytywny efekt reformy gospodarczej jak również świadczy o tym że część społeczeństwa gminy wobec braku możliwości zatrudnienia w sferze uspołecznionej zorganizowała sobie własne zakłady: produkcyjne, usługowe i handlowe.

Na terenie gminy możliwości zatrudnienia są bardzo niewielkie. Działające tu firmy to firmy rodzinne lub zatrudniające kilka osób. Znikome są również możliwości zatrudnienia w pobliskich miastach. Dlatego bardzo ważnym jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i inwestorów zewnętrznych.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Na terenie gminy Stanin znajduje się kilka cennych obiektów zainteresowania konserwatorskiego. Można tu wyróżnić: zespoły dworsko-parkowe, cmentarze, miejsca pamięci narodowej- pomniki, kapliczki, figury i krzyże przydrożne, obiekty sakralne.

Najcenniejsze obiekty, które stanowią jednocześnie atrakcję turystyczną gminy to:
- drewniany dwór w stylu klasycystycznym wzniesiony około 1825 roku wraz z parkiem z końca XVIII wieku w miejscowości Sarnów
- ruiny dworu z ziemnym tarasem i fosą wraz z zespołem przyzamkowym z XVII wieku we wsi Wesołówka
- dwa interesujące grodziska w okolicy Tuchowicza
- zespół folwarczny w Jeleńcu i Kujawach
- w miejscowościach Tuchowicz, Jeleniec, Niedźwiadka i Stanin ulokowane są parki wiejskie, w których można spotkać pomniki przyrody
- kościoły w miejscowościach: Jeleniec, Tuchowicz oraz Stanin:
Kościół w stylu neoromańskim murowany, 1888 r. oraz dzwonnica w miejscowości Tuchowicz, Kościół barokowy z fragmentami klasztoru Bernardynów z XVIII w i zabytkową bramą wejściową w miejscowości Jeleniec, Kościółek drewniany z 1756 r. oraz dzwonnica murowana ok.1836 r. w Staninie

Walory krajobrazowe i przeszłość historyczna predysponują gminę Stanin do rozwoju turystyki i agroturystyki.
Główne kierunki rozwoju turystyki to organizacja wypoczynku:
1. W gospodarstwach rolników.
2. Na zorganizowanych polach namiotowych i biwakach na terenach istniejących placówek oświatowych.

Najbardziej polecanym kierunkiem jest rozwój usług agroturystycznych. Jest to kierunek, który można najszybciej rozwinąć na terenie gminy ze względu na to, że:
- nie wymaga angażowania środków finansowych gminy,
- wielu rolników posiada nowe lub wymagające niewielkiej modernizacji budynki mieszkalne,
- rolnicy mogą wykorzystywać na ten cel nisko oprocentowane kredyty,
- rolnicy mogą otrzymać dotację z funduszy Unii Europejskiej. Jest to kierunek sprawdzony już w niektórych gminach naszego województwa, gdzie obserwuje się z każdym rokiem coraz większy napływ turystów. Związku z tym rosną również dochody gospodarstw.

Agroturystyka wymaga jednak dużego zasobu wiedzy z zakresu obsługi turystów, dlatego konieczne jest zorganizowanie dla rolników cyklu szkoleń obejmujących zagadnienia dotyczące kredytowania, żywienia, urządzenia terenów rekreacyjnych itp.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 9