masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat opolski -> Gmina Wilków

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Opole Lubelskie miasto Poniatowa miasto Wilków Karczmiska Poniatowa Chodel Józefów Opole Lubelskie Łaziska

Województwo Lubelskie - Powiat opolski - Gmina Wilków

Gmina Wilków

Dane podstawowe

Wilków – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie opolskim, w gminie Wilków.
Wilków jest najmniejszą siedzibą gminy województwa lubelskiego. Liczy zaledwie 208 mieszkańców (2008 rok).


Władze samorządowe

Urząd Gminy w Wilkowie
24 - 313 Wilków
tel. (081) 828 10 30, (081) 828 10 02,  (081) 828 19 00,
tel/fax. (081) 828 10 50
e-mail: wilkow@lubelskie.pl

www.wilkow.lubelskie.pl

 
GRZEGORZ TERESIŃSKI - Wójt Gminy Wilków

JANUSZ RYSZARD ZŁOTUCHA - Zastępca Wójta Gminy Wilków
MARCIN MARKOWSKI - Sekretarz Gminy Wilków
Mirosława Walat - Skarbnik Gminy Wilków

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina rozlokowana jest nad przełomowym odcinkiem Wisły ( jeden z najpiękniejszych w całym biegu rzeki ) na pograniczu Równiny Bełżyckiej i Kotliny Chodelskiej, wzdłuż drogi łączącej Kazimierz Dolny z Opolem Lubelskim, na południe od Kazimierza. Skraj Wyżyny Lubelskiej wyznacza tutaj wysoka skarpa sięgająca 80 m, stanowiąca jedno z najpiękniejszych miejsc widokowych w województwie.

Od północy sąsiaduje z gminą Kazimierz Dolny, od południa z gminą Łaziska, od wschodu i południowego wschodu z gminą Karczmiska. Po zachodniej stronie rzeki Wisły sąsiaduje z gminami Janowiec, Przyłęk i Lipsko. Gmina Wilków należy do powiatu opolskiego. Zajmuje powierzchnię 7 954 ha, co stanowi 9,9% powierzchni powiatu opolskiego i około 0,3% powierzchni województwa lubelskiego (1,2% obszaru byłego województwa). Charakterystyczną dla gminy jest rozdrobniona sieć osadnicza obejmująca 26 miejscowości (25 sołectw). Przeważają miejscowości niewielkie – w 14 z nich zamieszkuje mniej niż 200 mieszkańców. Najmniejsze to Lubomirka (0, 91 km2 ; 94 mieszkańców ) i Kąty (1, 0 km2; 114 mieszkańców ) – położonej w części zachodniej. Największe zaś to: Rogów (12, 36 km2; 534 mieszkańców ), Dobre ( 6, 14 km2; 393 osoby ) – Rozlokowane w północno –wschodnia części gminy. Osadnictwo zgrupowane w najbliższej strefie ośrodka gminnego skupia ok. 1100 ludności tj. prawie 21% mieszkańców gminy. Na jedną miejscowość przypada prawie 306 ha powierzchnia gruntów. Cały obszar gminy wchodzi w obręb systemu obszarów chronionych województwa lubelskiego, jako część Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Gmina ma charakter typowo rolniczy.Tutejsi rolnicy specjalizują sie głównie w produkcji owoców ( jabłka , wiśnie ), chmielu - 23 % produkcji krajowej.oraz malin.

Pod względem demograficznym gmina należy do obszarów wiejskich charakteryzujących się szczególnie niekorzystnymi tendencjami ludnościowymi. W ciągu minionych 28 lat (1970-98) ludność zmniejszyła się o blisko 1000 osób tj. ponad 15%.. Zmiany w ruchu naturalnym przejawiają się między innymi w spadku zawieranych małżeństw, zmniejszeniu liczby urodzeń, wzrostem zgonów. O liczbie ludności w pewnym stopniu decydują również migracje. W gminie Wilków miały one w omawianym okresie saldo ujemne (rekordowy rok 1970 – saldo – 118 osób). Systematycznemu pogorszeniu ulega także struktura wiekowa mieszkańców, co wyraża się wysokim udziałem mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Gmina Wilków należy do gmin o zaawansowanej starości demograficznej.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Gmina usytuowana jest na pograniczu trzech bardzo odrębnych subregionów Wyżyny Lubelskiej: Kotliny Chodelskiej (większa część obszaru gminy) silnie wyniesionej Równiny Bełżyckiej oraz rozciągającego się wzdłuż zachodniej granicy Małopolskiego Przełomu Wisły. Wskutek takiego położenia, środowisko geograficzne gminy należy do najbardziej zróżnicowanych w regionie lubelskim. Charakterystyczna cechą jest rzeźba terenu; zaś spektakularnym tego przejawem jest krawędź Równiny Bełżyckiej wyniesiona ok. 90 m ponad dno dolin Wisły biegnącej od Podgórza przez Dobre w kierunku Rogowa, z licznymi otwarciami widokowymi na południe (Kotlina Chodelska) i zachód (przełom Wisły i zamek w Janowcu). Spośród pozostałych form rzeźby uwagę w krajobrazie zwracają Wąwozy Rogowskie i zalesione wydmy w rejonie Kosiorowi. Spośród zjawisk hydrograficznych – źródła Jaworzanki w Rogowie i starorzecza w Dolinie Wisły.

Przejdź w górę strony

Historia

Na terenach obecnej Gminy nie ma znaczących obiektów zabytkowych, nie zanotowano też wielkich historycznych wydarzeń. Jednak warunki terenowe jakie panowały tutaj przed tysiącami lat zachęcały myśliwych i rolników do osiedlania się nad brzegami Wisły i Chodelki. W VI i IX w. Mieszkało tu plemię Lędzian, resztki ich grodzisk odkryto w Chodliku, Na wzgórzu Kosmolanka, w Dobrem, Żmijowiskach, Kłodnicy i Szczekarkowie. W XII w. osiedliły się w tych okolicach drobne rycerskie rody, których zadaniem było bronić przeprawy na Wiśle i dawać pierwszy odpór najeźdźcom ze wschodu. Pamięć tych najazdów pozostała w licznych legendach, ( o wsi Dobre, o Wilku ) oraz nazwach miejscowości, np. Zastów to niegdysiejszy Zaszczytów ( zaszczytcy - rycerze ) W XVII w. Ukształtowały się tu dwa klucze majątkowe: polanowski i szczekarkowski Związane z rodzinami Kleniewskich i Polanowskich. Rody te przetrwały na tym terenie aż do czasów przejęcia ich majątków przez władzę Ludową w 1944r.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Na terenach obecnej Gminy nie ma znaczących obiektów zabytkowych, nie zanotowano też wielkich historycznych wydarzeń. Jednak warunki terenowe jakie panowały tutaj przed tysiącami lat zachęcały myśliwych i rolników do osiedlania się nad brzegami Wisły i Chodelki. W VI i IX w. Mieszkało tu plemię Lędzian, resztki ich grodzisk odkryto w Chodliku, Na wzgórzu Kosmolanka, w Dobrem, Żmijowiskach, Kłodnicy i Szczekarkowie.

W XII w. osiedliły się w tych okolicach drobne rycerskie rody,których zadaniem było bronić przeprawy na Wiśle i dawać pierwszy odpór najeźdźcom ze wschodu. Pamięć tych najazdów pozostała w licznych legendach, ( o wsi Dobre, o Wilku ) oraz nazwach miejscowości, np. Zastów to niegdysiejszy Zaszczytów ( zaszczytcy - rycerze ) W XVII w. Ukształtowały się tu dwa klucze majątkowe: polanowski i szczekarkowski Związane z rodzinami Kleniewskich i Polanowskich. Rody te przetrwały na tym terenie aż do czasów przejęcia ich majątków przez władzę Ludową w 1944r.

Do dzisiaj zachowało się tylko kilka obiektów. Są to: Pozostałości dziewiętnastowiecznej zabudowy w siedzibie gminy Wilkowie - budynek urzędu gminy, areszt gminny, karczma - zajazd "Powiślak", obecny dom parafialny i remiza strażacka. Są też pozostałości obiektów podworskich: zniekształcony poprzez liczne przebudowy pałacyk i całkowicie zniszczony park, niegdyś zajmujący pow. 1ha.

Do najcenniejszych zabytków należy kościół parafialny p.w. św. Floriana i św. Urszuli, wybudowany na miejscu nie istniejącego dziś kościoła, powstałego wraz z parafią w 1325r.( konsekrowany w 1468r ) który dotrwał do początków XVII w. Obecnie istniejący , powstał z fundacji rodziny Głuskich w latach 1613 - 1631.W 1720 został zniszczony przez pożar, w połowie XVIII w. odbudowany. Jednym z proboszczów parafii był znany w terenie działacz i przywódca powstania styczniowego ks. Józef Błażowski - zmarł na zesłaniu .

Kościelna dzwonnica zaprojektowana została w 1921r. przez Karola Sicińskiego , znanego architekta i konserwatora - zamieszkałego w pobliskim Kazimierzu. Przy kościele , znajduje się wikarówka i organistówka - obie drewniane o konstrukcji zrębowej i belkowanych stropach. Godna uwagi jest też kapliczka św. Jana Nepomucena ( święty od powodzi ) fundowana przez mieszkańców w 1925r. Nazwa wsi Wilków pochodzi prawdopodobnie od rodowego imienia Awdańców Wilk.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Współpraca © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 14