Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat biłgorajski

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Turobin Goraj Frampol miasto Frampol Biłgoraj gm. miejska Biłgoraj Tereszpol Józefów miasto Józefów Aleksandrów Potok Górny Biszcza Księżpol Łukowa Tarnogród miasto Tarnogród Obsza

Województwo Lubelskie - Powiat biłgorajski

Powiat biłgorajski

Dane podstawowe

Powiat biłgorajski - powiat w Polsce, w południowo-wschodniej części województwa lubelskiego, odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Biłgoraj.

Powiat leży głównie na pograniczu Równiny Biłgorajskiej i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Północne gminy powiatu tworzą specyficzne podłużne i wąskie pasmo, przebiegające na krótkich odcinkach przez szereg równoleżnikowych mezoregionów: Wzniesienia Urzędowskie, Roztocze Zachodnie, Padół Zamojski i Wyniosłość Giełczewską. Wschodnie krańce powiatu leżą w obrębie Roztocza Środkowego. Głównymi rzekami powiatu są Tanew, Łada i Por. Na terenie powiatu znajdują się złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Jest to region wybitnie rolniczy z dużymi obszarami leśnymi.

 


Władze samorządowe

Starostwo Powiatowe
ul. T. Kościuszki 87
23-400 Biłgoraj
tel. (084) 688 20 01; faks (084) 688 20 09

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Powiat biłgorajski położony jest w południowej części województwa lubelskiego. W jego skład wchodzi 14 gmin, powierzchnia wynosi 1 677,8 km2, a zamieszkuje go ponad 100 000 mieszkańców. Powiat ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 56,6% powierzchni, a lasy 38%. Uprawia się tu przede wszystkim zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, zioła i rośliny pastewne. Przeważają gleby III i IV klasy. Przez teren powiatu przebiegają dwa ważne drogowe szlaki komunikacyjne - jedna wiodąca od przejścia granicznego z Ukrainą w Zosinie do Krakowa, druga od Lublina do przejścia granicznego w Medyce. Przez teren powiatu przebiegają też linie kolejowe łączące Kraków i Stalową Wolę, a także szerokotorowa linia hutniczo-siarkowa. Gospodarka powiatu to ponad 6,5 tyś. podmiotów gospodarczych, funkcjonujących przede wszystkim w sferze handlu i usług. Działalność produkcyjną prowadzi ponad 800 firm, z czego najważniejsze to: Black Red White - producent mebli, Ambra S.A. - największy w kraju producent win, "Mewa" S.A. - producent bielizny, MODEL - Opakowania, Pol - Skone - producent okien i drzwi, ZCB "Markowicze" S.A. - producent cegły i pustaków ceramicznych. Powiat otwarty jest na innowacje, propozycje i ciekawe pomysły oraz współpracę z inwestorami z zewnątrz.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Gospodarkę powiatu reprezentuje ponad 4900 podmiotów gospodarczych, funkcjonujących przede wszystkim w sferze handlu i usług. Działalność produkcyjną prowadzi ponad 800 jednostek (w tym połowa w stolicy powiatu).
Największymi firmami produkcyjnymi w powiecie są:

BLACK RED WHITE - producent mebli,
AMBRA S.A. - największy w Europie Środkowo-Wschodniej producent win,
ZD "MEWA" S.A. - producent bielizny,
POL-SKONE Sp. z o.o. - producent okien i drzwi,
MODEL OPAKOWANIA Sp. z o.o. - producent opakowań i tektury falistej,
MOSTOSTAL-MET Sp. z o.o. - producent wyrobów z drutu,
ZCB "Markowicze" S.A. - producent cegły i pustaków.
Powiat ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne stanowią 56,5% całej powierzchni a lasy 38%. W gminach wiejskich aż 80% mieszkającej w nich ludności utrzymuje się z rolnictwa. Uprawia się tu przede wszystkim: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, tytoń, rzepak, zioła i rośliny pastewne. Przeważają gleby III i IV klasy bonitacyjnej. Bezrobocie w powiecie biłgorajskim sięga 11,7%.Władze samorządowe powiatu zamierzają skoncentrować się na kilku podstawowych działaniach, których realizacja wpłynie na rozwój gospodarczy powiatu i poprawę poziomu życia jego mieszkańców. Wśród nich jest wzmocnienie rangi Biłgoraja, oddziaływującego w sposób naturalny na roz-wój całego powiatu; wzmocnienie potencjału pozostałych miast powiatu (Tarnogrodu, Józefowa i Frampola), uczynienie ich atrak-cyjnymi dla kapitału zewnętrznego (średniej przedsiębiorczości) ośrodkami oddziaływującymi na rozwój okolicznych gmin; zwiększenie zróżnicowania gospodarczego obszarów wiejskich poprzez rozwój przede wszystkim turystyki (agroturystyki), usług i przemysłu związanego z wykorzystaniem płodów rolnych, z myślą o przejęciu nadwyżki siły roboczej z rolnictwa.
Władze powiatu są otwarte na innowacje, propozycje i ciekawe pomysły. Przychylnie zapatruje się na współpracę w realizacji wspólnych przedsięwzięć z zewnętrznym inwestorami.
Istotnym czynnikiem wsparcia jest otoczenie biznesu: rozwijająca się sieć bankowa, instytucje ubezpieczeniowe i finansowane oraz inne firmy obsługujące życie gospodarcze.
Z troską patrzą władze samorządowe na ochronę środowiska mając na uwadze zacho-wanie i ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych okolic będących największym bo-gactwem powiatu, tj. naturalnych kompleksów leśnych, także chronionych. W lasach w rejonie Żelebska (gm. Biłgoraj) żyje w warunkach naturalnych jedyne na Lubelszczyźnie stado danieli, liczące ok. 100 szt. Przedsięwzięciem mającym na celu ochronę środowiska, tj. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowanie i utylizację odpadów, jest program "Ochrony Wód Zlewni Rzeki Tanwi".

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Powiat biłgorajski jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dla turystów regionów Lubelszczyzny. Znajdą oni tutaj i piękne wzgórza Roztocza Zachodniego i Lasy Puszczy Solskiej, bogatą sieć rzeczną, czyste i wolne od skażeń powietrze, lasy obfitujące w zwierzynę, grzyby i jagody oraz dogodny klimat o dużym nasłonecznieniu, także zachęcający do wypoczynku właśnie tutaj. Na terenie powiatu znajdują się fragmenty Roztoczańskiego Parku Narodowego a także parków krajobrazowych - szczebrzeszyńskiego, Puszczy Solskiej, Krasnobrodzkiego oraz rezerwaty przyrody:
Czartowe Pole - krajobrazowy o pow. 63,71 ha w dolinie potoku Sopot,
Krajobrazowy "Szum" o pow. 16,96 ha obejmujący przełomowy odcinek Szumu,
Torfowiskowy "Obary" o pow. 82,25 ha z rzadkimi okazami roślin północnych i atlantyckich.
Specyficzny charakter krainy lasów i bagien, jaką stanowi Równina Biłgorajska, wpłynął na wytworzenie się oryginalnej sztuki ludowej, której przejawami są: strój biłgorajsko-tarnogrodzki, swoisty typ sakralnej ludowej rzeźby drewnianej i kamiennej, garncarstwo i łubiarstwo, plastyka obrzędowa, Region biłgorajski jest dziś ważnym zagłębiem twórczości ludowej, kultywowanej przede wszystkim przez ludowe zespoły folklorystyczne i obrzędowe, działające niemal w każdej wsi. Z ich twórczości czerpią znani i uznani artyści polscy, by wspomnieć choćby Grzegorza Ciechowskiego śpiewającego z zespołem '"Republika" biłgorajską piosnkę "Piejo kury, piejo..."
Odwiedzinom Biłgoraja i powiatu sprzyja niezła już baza hotelowo-gastronomiczna w tym mie-ście, gęsta sieć dróg, szlaki piesze po Roztoczu, dogodne połączenia Biłgoraja z innymi miastami Polski. Zaproszenie do Biłgoraja przyjmuje zresztą coraz więcej turystów.

Przejdź w górę strony

Szlaki turystyczne

Szlaki turystyczne pow. biłgorajskiego
Fragmenty lub całość szlaków na terenie powiatu biłgorajskiego:

Szlak czerwony (Walk Partyzantów) z Lipy do Bidaczowa Starego (w pow. biłgorajskim na odcinku Ciosmy - Knieja - Pszczelna - Bidaczów Stary),
Szlak Czarny (Walk Partyzanckich) z Bidaczowa Starego do Tomaszowa Lub. (w powiecie: Bidaczów Stary - Budziarze - Zanie - Majdan Stary - Majdan Nowy - Lipowiec - Aleksandrów -Margole - Górecko Kościelne (Rezerwat "Szum") - Kozaki Osuchowskie - Osuchy).
Szlak Niebieski (Centralny) z Szastarki do Bełżca (w powiecie: Tokary - Gródki - Hosznia Ordynacka).
Szlak Żółty(Roztoczański) z Bidaczowa Starego do Zwierzyńca (w powiecie: Bidaczów Stary -Bidaczów Nowy - Ruda Zagrody - Wola Dereźniańska - Dereźnia - Sól - Biłgoraj - Wola Mała - Wola Duża - Hedwiżyn - Kajetanówka - Żelebsko - Lipowiec - Panasówka).
Szlak Czerwony (Krawędziowy) ze Zwierzyńca do Suśca (w powiecie: Górecko Stare - Górecko Kościelne - Józefów - Hamernia ( Rezerwat "Czartowe Pole").
Szlak Zielony (Ziemi Józefowskiej) z Józefowa przez Osuchy - Fryszarkę do Długiego Kąta.
Szlak Zielony: Florianka - Tereszpol Kukiełki - Górecko Kościelne.
Szlak Rowerowy: Biłgoraj - Rapy Dylańskie - Cencynopol - Ignatówka - Żelebsko - Wola Kątecka - Karolówka - Nadrzecze - Majdan Gromadzki - Gromada - Biłgoraj (dł. 33,8 km).
Na terenie rezerwatu "Czartowe Pole" znajduje się ścieżka dydaktyczna.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Kaplica św. Marii Magdaleny, murowana, z drzewostanem
Dzwonnica murowana
Pozostałości dawnego klasztoru franciszkańskiego; ogrodzenie murowane ze schodami i bramą, drzewostan
ul. Nadstawna 50, Zagroda sitarska; dom drewniany z 1810 r., spichlerz, budynki gospodarcze, wozownia, brama z furtką
ul. Czerwonego Krzyża 29, Pozostałości zagrody młynarskiej, dom drewniany, spichlerz drewniany, jaz z mostem na rzece, otoczenie zespołu
ul. Lubelska, Cmentarz nieczynny o pow. 2,8 ha z drzewostanem, nagrobkami, bramą i pozostałością ogrodzenia
Kościół filialny p.w. św. Jerzego, murowany, cmentarz przykościelny
ul. Tarnogrodzka, Kościół parafialny, murowany, drzewostan
Park dworski zw. "Różnówka"
ul. Lubelska, Cmentarz grzebalny, czynny, z drzewostanem, nagrobkami i bramami
ul. M.Konopnickiej, Cmentarz żydowski o pow. 25,9 arów

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 8