masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat janowski

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Janów Lubelski miasto Potok Wielki Modiborzyce Batorz Godziszów Chrzanów Dzwola Janów Lubelski

Władze samorządowe

Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
ul. Zamojskiego 59
23-400 Janów Lubelski
tel. 0-15 872-03-09
fax 0-15 872-05-59

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Powiat janowski zajmuje powierzchnię 875 km2. Położony jest w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego,
na południu graniczy z województwem podkarpackim. Usytuowany na pograniczu 3 regionów geograficznych: część północna na Roztoczu Zachodnim, środkowa na Wyżynie Lubelskiej w części zwanej Wzniesieniami Urzędowskimi, południowa w Kotlinie Sandomierskiej na Równinie Puszczańskiej. Reprezentuje charakterystyczne cechy i walory wszystkich tych regionów. Zawiera więcej form krajobrazowych, zbiorowisk roślinnych, gatunków roślin i zwierząt niż spotyka się na wielokrotnie większych obszarach nizinnych.

Sieć wodna jest dość gęsta. Główne rzeki: Bukowa z prawymi dopływami Białą i Branwią oraz Sanna; na południu i południowym zachodzie stawy i niewielkie jeziorka.

Południową część powiatu 40,54% pokrywa jeden z największych w Europie kompleksów leśnych Lasy Janowskie.

Teren powiatu przecinają drogi krajowe "19" północna granica Państwa - Kuźnica Białostocka - Lublin - Rzeszów i "74" Kielce - Janów - Frampol - Zamość - granica Państwa. Pomimo braku kolei powiat ma bardzo dobre połączenia komunikacją PKS i PEx z: Warszawą, Krakowem, Katowicami, Łodzią, Białymstokiem, Krynicą, Iwoniczem, Lublinem, Rzeszowem.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Zapraszamy do odwiedzenia powiatu janowskiego. Położenie na pograniczu trzech regionów geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej sprawia, że spotkacie tu tereny o dużym urozmaiceniu - od jednego z największych w kraju kompleksów leśnych poprzez wydmy, torfowiska i stawy rybne do lessowych jarów i wąwozów Roztocza Zachodniego.

Nie mamy znaczących dla kultury kraju zabytków.
Pozostało ich niewiele po wrześniu 1939, ale zachwyca turystów barokowy kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela i klasycystyczna zabudowa głównej ulicy Janowa Lubelskiego, gotycki kościół w Potoku Wielkim, w Modliborzycach -kościół i synagoga, dawna cerkiew a obecnie kościół w Otroczu, czy znany w całym kraju kościółek w położonej w lasach wsi Momoty Górne - unikatowe dzieło rąk jednego twórcy.

Oferujemy za to piękne krajobrazy, osobliwości przyrodnicze, bogactwo niespotykanej flory i fauny, które poznać możecie wędrując szlakami turystycznymi i ścieżkami dydaktycznymi w rezerwatach przyrody Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Miejsca pamięci narodowej - znaczących bitew Powstania Styczniowego 1863r. na Roztoczu w Batorzu, największej bitwy partyzanckiej II wojny światowej na Porytowym Wzgórzu, złożenia broni przez żołnierzy września 1939r. w Momotach, czy niezwykłej drogi krzyżowej w uroczysku Kruczek.

Miłośników turystyki rowerowej zapraszamy na włóczęgę po znakowanych i nieznakowanych a opisanych trasach prowadzących leśnymi duktami, drogami polnymi i prawdziwymi bezdrożami.

Miłośników koni i turystyki konnej zapraszamy do prywatnych hodowli koni przygotowanych do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi i jazdy w terenie lub ostoi konika biłgorajskiego, gdzie można poznać, tego wywodzącego się z leśnego tarpana, konia.

Wędkarze mogą łowić ryby w położonym nieopodal Janowa 40-hektarowym zalewie oraz na licznych w okolicy stawach.

Oprócz atrakcji przyrodniczych i turystycznych poznacie Państwo żywą kulturę ludową zachowaną w gwarze, tradycyjnym budownictwie ludowym, licznych starych i nowych kapliczkach i krzyżach przydrożnych, pracowni garncarskiej w Lążku Garncarskim, a nade wszystko w zespołach obrzędowych, które wskrzeszają dawne zwyczaje związane z życiem codziennym wsi, kapelach ludowych i orkiestrach dętych.

Zapraszamy ceniących bezpieczny wypoczynek z dala od zgiełku, w gościnnej ziemi, zamieszkałej przez życzliwych turystom ludzi.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Powiat Janowski usytuowany jest na pograniczu trzech regionów geograficznych: Wyżyny Lubelskiej, Roztocza i Kotliny Sandomierskiej (Subregion Równina Biłgorajska). W krajobrazie występują cechy i walory charakterystyczne dla wszystkich trzech regionów, decydujące o dużej rozmaitości i atrakcyjności powiatu. Równina Biłgorajska, najniżej położona piaszczysta kraina, porośnięta jest w dużej części lasem - Lasami Janowskimi. Równinny krajobraz urozmaicają wydmy i podmokłe zagłębienia z torfowiskami i oczkami wodnymi. Znaczącym elementem krajobrazu są stawy rybne. Wzniesienia Urzędowskie wcinają się klinem, zwężającym się w kierunku wschodnim, pomiędzy Równinę Biłgorajską a Roztocze. Spływające z Roztocza do doliny Sanu rzeki rozcinają lessowe podłoże wierzchowiny, tworząc gęstą sieć jarów i wąwozów.
Północna część powiatu - gminy Batorz, Chrzanów i Godziszów - położona jest na Roztoczu Zachodnim. Wzniesienia osiągają tu wysokość do 344 m npm. Rzeźba terenu jest charakterystyczna dla obszarów lessowych. Rzek jest niewiele a doliny są głęboko wcięte w podłoże Występuje duża ilość jarów i wąwozów porośniętych lasami. Na wierzchowinach znajdują się pola uprawne. Obszar powiatu pokryty jest w 40.54% lasem - to jeden z największych w Europie zwartych kompleksów Lasy Janowskie.

Przejdź w górę strony

Historia

Centrum administracyjnym stał się Janów Lubelski już w 1820 r., kiedy to powołano obwód zamojski z siedzibą władz w centralnie położonym Janowie. W jego skład weszły dotychczasowe powiaty: zamojski, tarnogrodzki, kraśnicki i część tomaszowskiego. Władzę pełnił "komisarz delegowany", wypełniający polecenia rządu i Komisji Wojewódzkiej. Do jego zadań należało opiekowanie się miastami, handlem i rzemiosłem, ściganie defraudacji na szkodę skarbu państwa, kontrabandy granicznej, zarobkowanie bez koncesji, dozór nad kasami obwodowymi, komorami celnymi, magazynami solnymi, zakładami tabacznymi itp. Do pomocy miał zastępcę, asesorów, sekretarza i kancelistów.

W związku z funkcją administracyjną miasta ok. 1820 r. miasto rozbudowało się - powstała nowa część z nowymi obiektami, w tym siedzibą obwodu, więzieniem, parkiem, domami dla pracowników.

W wyniku reformy administracji i sądownictwa przeprowadzonej w roku 1867 r. utworzono powiat z 1/3 dawnego obwodu o powierzchni 2597 km kwadratowych z dwoma miastami: Janowem i Kraśnikiem, czterema osadami: Modliborzycami, Annopolem, Urzędowem i Zaklikowem. W 1897 powiat zamieszkiwało 75 676 osób.

26 stycznia 1919 r. odbyły się pierwsze wybory do Sejmu Ustawodawczego Polski Odrodzonej, w którym zasiedli posłowie: Mikołaj Wojtan, Błażej Dzikowski i Kazimierz Wojtaszek. 12 marca 1919 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowowybranego Sejmiku Janowskiego. Powołany został Wydział Powiatowy w składzie: inż. Mazurkiewicz, A. Ciszek, dr W. Jabłoński, A. Matysek, M. Fuszara i A. Gutowski. Wybrano również 6 komisji specjalistycznych. Sejmik Powiatowy w Janowie Lubelskim jako samorządowa władza powiatu i jego organ wykonawczy Wydział Powiatowy - działał do wybuchu II wojny światowej.

W sierpniu 1919 r. rozporządzenie Rady Ministrów o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych na obszarze b. zaboru rosyjskiego przekształciło urzędy powiatowe na starostwa ze starostą, który występował jako przedstawiciel rządu oraz szef administracji ogólnej. W okresie międzywojennym starostami powiatu Janowskiego byli kolejno: Władysław Jabłoński, Gustaw Świda, Stanisław Cisło, Włodzimierz Buderacki, Mieczysław Kleczyński, Mieczysław Panglisz, Józef Rudnicki, Leon Zamecznik, Karol Pohoski, Włodzimierz Weber, Henryk Banaszkiewicz.

Po wybuchu II wojny światowej w pełni funkcjonowała administracja powiatowa, polska policja, niemiecka żandarmeria, więzienie, obóz karny, zarząd lasów, poczta i zarząd miejski. Ze względu na stałe zagrożenie Janowa spowodowane przez działalność oddziałów partyzanckich w 1942 r.okupant niemiecki przeniósł siedzibę powiatu do Kraśnika. W Janowie powstała filia starostwa tzw. "landkomissariat".

Po wojnie Janów Lubelski pozostaje w granicach powiatu kraśnickiego do l stycznia 1955 roku, kiedy to w wyniku zmian administracyjnych utworzono samodzielny powiat janowski. Następuje szybszy rozwój gospodarczy - powstają liczące się zakłady przemysłowe: Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Gracja", oddział zamiejscowy Zakładów Metalowych Nowa Dęba, Zakład Produkcji Leśnej "Las", później Fabryka Maszyn, Lasy Doświadczalne Instytutu Badawczego Leśnictwa. Rozwija się budownictwo komunalne i mieszkaniowe. Dostrzega się przyszłość powiatu w rozwoju turystyki - buduje się hotel utworzony zostaje 40 hektarowy zalew z licznymi ośrodkami wypoczynkowymi, nowy Dom Kultury, szkoła 1000-latka, powstaje pierwsze biuro turystyczne przy Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.

W wyniku reformy i nowego podziału administracyjnego kraju w 1975 r. powiat przestaje istnieć, a jego tereny włączone zostają do województwa tarnobrzeskiego.

Lata osiemdziesiąte to gwałtowne przyspieszenie wydarzeń, w efekcie których nastąpiły zmiany na mapie politycznej całej Europy. Rok 1980, rejestracja NSZZ "Solidarność", kolejne wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II - pierwszego Słowianina i Polaka na tronie papieskim, upadek systemu rządów totalitarnych - zmiany w systemie politycznym i gospodarczym, wolne wybory to w największym skrócie wydarzenia ostatnich lat drugiego tysiąclecia.

W wyniku kolejnej reformy administracyjnej 1 stycznia 1999 roku na mapie Województwa Lubelskiego znalazł się Powiat Janowski.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 4