masterhost.plRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat kraśnicki

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Annopol miasto Annopol Gościeradów Trzydnik Duży Szastarka Dzierzkowice Kraśnik g. miejska Kraśnik Urzędów Wilkołaz Zakrzówek

Województwo Lubelskie - Powiat kraśnicki

Powiat kraśnicki

Dane podstawowe

Powiat kraśnicki - powiat w Polsce (województwo lubelskie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kraśnik. Powiat leży w południowo-zachodniej części województwa lubelskiego, na zachodnim Roztoczu, na Wzniesieniach Urzędowskich.
W skład powiatu wchodzą:

  • gminy miejskie: Kraśnik
  • gminy miejsko-wiejskie: Annopol
  • gminy wiejskie: Dzierzkowice, Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Urzędów, Wilkołaz, Zakrzówek
  • miasta: Kraśnik, Annopol

Demografia
Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2005):

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

 

osób

 %

osób

 %

osób

 %

ogółem

100 162

100

51 189

51,1

48 973

48,9

miasto

38 909

100

20 289

52,1

18 620

47,9

wieś

61 253

100

30 900

50,4

30 353

49,6


Władze samorządowe

Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Al. Niepodległości 20
23-210 Kraśnik
tel. (0-81) 825 58 99
fax. (0-81) 825 50 52

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Rolnictwo
Wysokiej jakości gleby i sprzyjające warunki klimatyczne umożliwiają uzyskiwanie dużej wydajności płodów rolnych o wysokiej jakości. Uprawia się głównie zboża, buraki cukrowe, rzepak, chmiel, tytoń i len. Obszar powiatu jest zagłębiem produkcji sadowniczej, produkcji warzyw oraz owoców miękkich - truskawek, czarnych porzeczek, a głównie malin. Powiat kraśnicki zajmujący 3% powierzchni kraju, produkuje rocznie prawie 30% produkcji krajowej malin! Powiat to ok. 1700 ha malin, 370 ha truskawki, oraz 1100000 sztuk krzewów porzeczki kolorowej. W ostatnim czasie obserujemy masowe nasadzanie owoców, szczególnie jednej odmiany maliny-polany.

Wg szacunkowych danych wynika, że na terenie powiatu produkuje się rocznie:

Ze względu na poważną zasoby surowcowe najważniejszym wyzwaniem jest stworzenie na miejscu bazy dla przetwórstwa owocowego. Ważne jest, że oprócz powiatu kraśnickiego, także sąsiedni – opolski jest poważnym zagłębiem produkcji owoców miękkich. Poza tym warto wspomnieć o wiśni i jabłkach, których łączna produkcja na terenie obu powiatów wynosi 5 100 i 200 000 ton.

Z analiz wynika, że obecnie wzrasta produkcja kalafiorów, porów i cebuli.

W związku z tym widzimy szansę na rozwój w powiecie:

Przemysł
Fabryka Łożysk Tocznych posiada niewykończony budynek o konstrukcji stalowej z dwoma przybudówkami, do którego można doprowadzić energię elekt., co., parę technologiczną, wodę, sprężone powietrze z FŁT. Istnieje możliwość doprowadzenia niezależnej drogi dojazdowej oraz toru kolejowego z istniejącej bocznicy oraz rozbudowy obiektu i wydzielenia budynku.

Niezależnie od tego w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kraśnika wydzielona jest 24-hektarowa działka z przeznaczeniem pod budowę przetwórni czy chłodni.

Niezbyt duże gospodarstwa rolne pozwalają na szybkie dostosowanie produkcji do potrzeb. Czyste powietrze, niezdegradowane lasy i dobre gleby stwarzają doskonałe warunki do produkcji zdrowej żywności. Przeprowadzono badania skażenia gleby na terenach, gdzie prowadzone są plantacje owoców i warzyw. Okazuje się, że ogromnym atutem kraśnickiego zagłębia owocowego jest czystość środowiska. Na podstawie prowadzonych systematycznie badań stężenia gazów i pyłów średnie roczne zanieczyszczenie waha się w granicach 35-90% w stosunku do norm dopuszczalnych. Ostatnio powstało kilka sprawnie funkcjonujących gospodarstw ekologicznych specjalizujących się w produkcji owoców i warzyw, które współpracują z działającą w Lublinie firmą SYMBIO-IMPEX, zajmującą się organizacją, atestacją i skupem produktów ekologicznych.

PRZEMYSŁNajwiększym pracodawcą powiatu, stanowiącym źródło utrzymania dla kilku tysięcy osób, jest Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku. Zakład odgrywa dużą rolę w funkcjonowaniu polskiego przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego oraz jest liczącym się eksporterem łożysk i elementów tocznych, znaczna część jego produktów trafia także na rynki zagraniczne. Fabryka stoi obecnie przed decyzją o prywatyzacji, z którą wiązane są nadzieje na pobudzenie lokalnego rynku pracy. Dla inwestorów jest to okazja do zakupu uzbrojonych obiektów przemysłowych po atrakcyjnych cenach.
Uznaniem cieszą się wyroby Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kraśniku, które wielokrotnie odnosiły sukcesy na targach ogólnopolskich. Mleczarnia otwarta jest na wszelkie propozycje współpracy z partnerami zagranicznymi.
Wyroby o wysokiej jakości i dużych walorach smakowych produkują Zakłady Mięsne "Max" mieszcząca się na Spławach.
Specyfiką okolic Kraśnika jest funkcjonowanie licznych cegielni eksploatujących bogate pokłady glinki lessowej. Od dziesiątków lat produkowany jest tu doskonały materiał budowlany trafiający do wielu zakątków Lubelszczyzny i nie tylko. Pochodząca stąd cegła wykorzystana została m.in.: do odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie.

W ostatnich latach na terenie powiatu obserwuje się szybki rozwój prywatnej inicjatywy. Ogółem zarejestrowanych jest ponad 4100 podmiotów gospodarczych. Żywiołowo rozwijają się handel i usługi.

Od 1997 roku w Kraśniku działa Kraśnicka Izba Gospodarcza tel.(0-81) 825618 zrzeszająca ponad 150 podmiotów gospodarczych z branży kupieckiej, produkcyjnej i usługowej, będąca tym samym drugą co do wielkości tego typu organizacją w Województwie Lubelskim.
Izba podejmuje starania w celu zapewnienie trwałego rozwoju przedsiębiorcom lokalnym, co oznacza tworzenie możliwości w zakresie wzrostu zatrudnienia w tych firmach i obniżanie się stopy bezrobocia w regionie. Ważną rolę w działalności Izby jest współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej oraz nawiązywanie kontaktów gospodarczych z przedsiębiorcami zagranicznymi i ich stowarzyszeniami.

Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

Na terenie Powiatu Kraśnickiego dzialalność kulturalną prowadzą:

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
Dyrektor - Grzegorz Marcinkowski
Tel. (081) 825 63 36

Gminny Ośrodek Kultury w Dzierzkowicach
Dyrektor - Elżbieta Bis
Tel. (081) 822 10 66

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
Dyrektor - Tomasz Wyka
Tel. (081) 822 50 81

Gminna  Biblioteka Publiczna w Zakrzówku
Dyrektor - Teresa Stankiewicz
Tel. (081) 821 50 36

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkołazie
Dyrektor - Halina Wronka
Tel. (081) 821 20 06

Gminne Centrum Kultury w Polichnie
Dyrektor - Anna Kaproń
Tel. (015) 871 44 14

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym
Z-ca Dyrektora  Anna Ewa Sobota
Tel. (015) 873 18 26

Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie
Dyrektor - Roman Biss
Tel. (015) 838 11 68

Centrum Kultury w Annopolu
Dyrektor - Jolanta Markiewicz
Tel. (015) 861 31 83

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Annopol
Miasto położone malowniczo nad Wisłą. Prawa miejskie uzyskał w 1761 r. Zachowany został układ urbanistyczny z przełomu XVIII-XIX w. Warto obejrzeć kościół drewniany z 1740 r. fundowany przez Jana Tomasza Morsztyna, z zachowanym wyposażeniem częściowo z XVII-XVIII w., kościół murowany, projektu Stanisława Fertnera, z lat 1936-38, 1958-66, pozostałości zespołu dworskiego z 2 pół. XIX w. i parku krajobrazowego z przełomu XIX/XX w. Na rynku znajduje się pomnik bohaterów walki z hitleryzmem.Na cmentarzu parafialnym rzymsko-katolickim, zachowały się pojedyncze nagrobki z przełomu XIX/XX w. Oprócz cmentarza katolickiego zachował się kirkut i 12 macew z okresu międzywojennego. Na południe od miasta położony jest cmentarz wojenny z 1939 r.Warto wybrać się do kamieniołomu wapieni nad Wisłą. Jest to równocześnie punkt widokowy.

Batorz
Wieś, siedziba gminy. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1405 r. Odnaleziono tam grodzisko wczesnośredniowieczne z osadami przygrodowymi z X-XII w. W l połowie. XIX w. na grodzisku zlokalizowano cmentarz grzebalny. Znajduje się na nim mogiła zbiorowa płk. Marcina Borelowskiego - Lelewela i 30 powstańców poległych w bitwie 6 września 1863 r.W tym miejscu w 1933 r. usypano i poświęcono kopiec pamiątkowy. We wsi znajduje się kościół murowany z 1881-1883 r. i plebania z przełomu XIX/XX w. Na pograniczu Kol. Batorz znajduje się mogiła z I wojny światowej (1915 r.).

Bęczyn
Wieś w gm. Urzędów. Znany co najmniej od XVI w. ośrodek garncarski. Do dziś można zobaczyć czynny piec garncarski i izbę garncarską Zygfryda oraz Cezarego Gajewskich. Co roku w ostatnie dni sierpnia odbywają się tam Międzynarodowe Warsztaty Garncarskie. Na końcu wsi znajdują się 2 zbiorowe mogiły wojenne z I wojny światowej (1915 r.) i kapliczka św. Rozalii, drewniana z 1850 i 1870 r. Tam też znajduje się przygotowane miejsce do biwakowania w lesie.

Blinów
Gm. Szastarka. Wieś wzmiankowana w 1390 r. Na cmentarzu założonym w 1782 r. można zobaczyć mogiłę i pomnik powstańca z 1863 r. Adama Rumiszewskiego oraz kilkanaście eklektycznych i neogotyckich nagrobków kamiennych i żeliwnych z przełomu XIX/XX w. oraz zbiorową mogiłę ofiar II wojny światowej. We wsi centralne miejsce zajmuje kościół drewniany z lat 1871-1889.

Bliskowice
Wieś w gm. Annopol wymieniana już w 1191 r. Prowadzono tu wykopaliska archeologiczne na cmentarzysku kultury łużyckiej. Przy drodze do Natalina znajduje siękapliczka murowana i pozostałość dworu z pocz. XX w. Czynny jest młyn drewniany z lat 20. XX w.

Błażek
Gm. Batorz. Wieś wzmiankowana w 1781 r. jako Maydan Batorski Przy drodze można zobaczyć kapliczkę drewnianą z figurą św. Tekli z pocz. XX w.

Boby
Gm. Urzędów. Wieś wzmiankowana w 1413 r. Odnowiony został właśnie kościół murowany z lat 1907-1914. We wsi zachowała się kuźnia drewniana z lat 30. XX w. i cmentarz wojenny z I wojny światowej

Borów
Gm. Annopol. Wieś wzmiankowana w 1257 r. położona nad Sanną wśród sosnowych lasów. Zachował się kościół drewniany z ok. 1662 r. później częściowo przebudowany i dzwonnica drewniana z 2 poł. XIX w. Na dwóch cmentarzach grzebalnych znajduja się nagrobki klasycystyczne z poł. XIX w., mogiła zbiorowa z powstania styczniowego, mogiła zbiorowa – 605 ofiar pacyfikacji hitlerowskiej z 2 lutego 1944 r. 3 km. na wschód od wsi -mogiła zbiorowa 29 partyzantów z oddziału GL im. J. Kilińskiego z walk „bratobójczych” z NSZ w lesie. Zachował się również młyn wodny drewniany z 1920r.

Brzozówka
Gm. Szastarka. Wieś wzmiankowana w 1791 r. Przy drodze do Polichny kapliczka drewniana z figurą św. Antoniego z 2 poł. XIX w. Zachowany został fragment parku dworskiego krajobrazowego z 2 poł. XIX w., w nim dąb szypułkowy, 2 lipy krymskie, 2 klony pospolite.

Chodel
Siedziba gminy. Osada, dawniej miasto założone w 1517 r. przez Bernarda i Kaspra Maciejowskich na gruntach wsi Kłodnica. Od 1582 r. w połowie, a od 1619 r. do 1773r. w całości własność jezuitów. Warto zwiedzić kościół murowany gotycko-renesansowy z lat 1541-1584 ufundowany przez B. Maciejowskiego. Wystrój wnętrza barokowy, częściowo zachowana XVI w. polichromia; i szesnastowieczne płyty nagrobkowe z czerwonego piaskowca. Za miastem można zwiedzić ruiny dawnego kościoła jezuickiego zwanego Lorete budowanego w latach 1736-1750r. w stylu późnobarokowym; Opuszczony po kasacji zakonu w 1773 r. We wnętrzu można zobaczyć ślady polichromii. Centrum miasteczka zajmuje rynek zamieniony po wojnie na skwer, na nim znajduje się pomnik ku czci pomordowanych mieszkańców w czasie okupacji hitlerowskiej. Na ul. Szkolnej 6 znajduje się murowana kapliczka z ok. 1910r. Rynek otacza częściowo zachowana małomiasteczkowa zabudowa z okresu międzywojennego. Na północ od centrum w otoczeniu wydm i sosnowych zagajników znajduje się zalew w dolinie Chodelki. W sezonie letnim miejsce chętnie odwiedzają amatorzy kąpieli, natomiast wędkarze przyjeżdżają tu przez cały rok..

Chruślina
Gm. Józefów. Najstarsza wzmianka z 1360 r. Mijamy kapliczkę murowaną z XIX w.

Chwałowice
Gm. Radomyśl. Najstarsza wzmianka z 1419 r. Zachowana została kuźnia drewniana z lat 20. XX w. i kapliczka murowana z końca XIX w.

Dzierzkowice
Wieś, siedziba gminy. Najstarsza wzmianka o parafii pochodzi z 1326 r. Wieś królewska lokowana w 1405 r. W Dzierzkowicach Terpentynie położone jest wzgórze zamkowe kryjące relikty zamku starostw urzędowskich, badane archeologicznie w niewielkim stopniu przez Muzeum Regionalne w Kraśniku w 1994 r. Warto odwiedzić także drewniany kościół parafialny z lat 1730-1748 z wyposażeniem głównie późnobarokowe (w tym ołtarz główny) i rokokowym. Z początku XXw. pochodzi kapliczka drewniana św. Stanisława Biskupa. Obok domu nr 170 znajduje się kapliczka drewniana z pocz. XX w.

Dzierzkowice Wola
Malowniczo położona wieś w dolinie rzeki Wyżnicy. Na tej rzece wybudowany został młyn wodny drewniany na pocz. XX w., obecnie elektryczny. Obok młyna zaczyna się znakowany szlak do cmentarza wojennego z I Wojny Światowej w lesie „Wolski Bór”. Cmentarz został odrestaurowany i uporządkowany. Dojeżdża się do niego piaszczystą, leśną drogą.

Godów
Gm. Chodel. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1414 r. i określa wieś jako własność Maciejowskich. W gospodarstwie J. Pietrasa można zobaczyć 2 dęby o obwodach 450 i 500 cm uznane za pomniki przyrody.

Gościeradów
Wieś, siedziba gminy nad rzeką Tuczyn. Najstarsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1391 r. Ostatnio próbuje się cofnąć początki wsi do 1198 r. jako wieś na uposażeniu klasztoru bożogrobowców z Miechowa. W latach 50 XX wieku prowadzono tu badania na cmentarzysku ciałopalnym z okresu wpływów rzymskich. Wizytówką wsi jest zespół pałacowy Prażmowskich i Suchodolskich z 2 poł. XVIII wieku. W 1894 r. przekazany został przez Eligiusza Suchodolskiego Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Obecnie działa w nim Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym i ośrodek rehabilitacyjny. W zespole oprócz pałacu zasługuje na uwagę XVIII-wieczny spichlerz, klasycystyczny łuk triumfalny z ok. 1820 r. i kapliczka, brama wjazdowa z 2 poł. XIX w. oraz pozostałość parku z XVIII w. o symetrycznym układzie, częściowo zachowany starodrzew, w tym olsza czarna, dwa jesiony wyniosłe, aleja 37 lip drobnolistnych, 5 klonów pospolitych i lipa szerokolistna. Obecnie spichlerz przystosowany został i wyposażony w sprzęt rehabilitacyjny. Prowadzone są w nim warsztaty terapii zajęciowej.
Zabytkowy jest także kościół murowany neogotycki z lat 1908-1920, obok na cmentarzu przykościelnym częściowo zachowany został starodrzew rosnący wokół starszego nieistniejącego już kościoła drewnianego. Obok kościoła, na rozstaju dróg znajduje się kapliczka murowana z figurą św. Jana Nepomucena z 1726 r. dawny Urząd Gminy obecnie biblioteka, drewniana z lat 20. Na cmentarzu parafialnym rzymsko-katolickim warto zobaczyć murowaną klasycystyczną kaplicę grobową Suchodolskich z 2 poł. XIX w., groby uczestników powstania 1863 r. i kilkanaście nagrobków z przełomu XIX/XX w. Naprzeciwko cmentarza po drugiej stronie drogi do Zdziechowic znajduje się bunkier niemiecki z II wojny światowej ze śladami ostrzału przez pociski artyleryjskie. Przy drodze polnej do Księżomierzy położony jest cmentarz wojenny z I wojny światowej (1914 r.). W Gościeradów-Folwark jest mogiła oficerów armii austro-węgierskiej z 1914 r.
Przy drodze do Annopola rośnie grab pospolity o obwodzie 280 cm i 21 lip drobnolistnych mierzących do 520 cm obwodu. Obok leśniczówki w Maziarce - dąb szypułkowy o obwodzie 472 cm.
Na rzece Tuczyn pracuje nieduża elektrownia wodna.

Józefów
Siedziba gminy. Miejscowość słynąca ze święta kwitnących sadów. Wieś pierwotnie o nazwie Kołczyn, leżąca przy ujściu Wyżnicy do Wisły, przy wczesnośredniowiecznym szlaku drożnym z Mazowsza i Środkowej Polski na Ruś. W 1687 r. przemianowana przywilejem Andrzeja Potockiego hetmana wielkiego koronnego na miasto Józefów. Mimo dużych zniszczeń wojennych zachował się zespół klasztorny bernardynów, w tym kościół murowany z 1730-1743 r. klasztor murowany, obecnie plebania i przedszkole, dzwonnica, ogrodzenie z bramą reprezentacyjną i gospodarczą. Warto również zobaczyć zespół pałacowy założony wraz z parkiem przez Potockich w XVIII w. Pałac był dwukrotnie przebudowywany, ostatecznie około 1919 r. Zachowały się murowane obiekty mieszkalne, robotników rolnych, obiekty gospodarcze, kuźnia, część z 2 poł. XIX w. część z pocz. XX w. i częściowo zachowany park podworski z XVIII w. Obecnie znajduje się tam Urząd Gminy. Przy ulicy Urzędowskiej znajduje się ruina murowanego wiatraka holenderskiego z 2 poł XVIII w.

Kamień
Gm. Opole Lub. Wieś notowana u Jana Długosza jako własność królewska. Malowniczopołożona nad Wisłą. Można zwiedzić pozostałości zespołu pałacowego z 1823 r. w stanie ruiny, przy nim park krajobrazowy z pocz. XX w., zespół podworski, w którym zachowała się murowana rządcówka z XIX/XX w. i kilka budynków gospodarczych.

Kępa
Gm. Borzechów. W 1523 r. odnotowana wieś Campa na prawie chełmińskim. Można zobaczyć murowany spichlerz dworski, obecnie dom nr. 41 z 1880 r., zagrodę kowalską nr. 35 z lat 30. XX w. w tym kuźnię, dom, oborę i stodołę.

Kosin
Gm. Annopol. Wieś notowana w 1373 r. na prawie magdeburskim, jako własność opactwa klarysek św. Andrzeja w Krakowie. Przed II wojną światową prowadzono tu badania archeologiczne na kilku cmentarzyskach ciałopalnych kultury łużyckiej. We wsi zobaczyć można dwa drewniane młyny wodne z lat 20. XX w. oraz przykłady tradycyjnego budownictwa wiejskiego z k. XIX i pocz. XX w.

Kraśnik
Miasto wzmiankowane już w 1377 r. lokowane na prawie średzkim własność Gorajskich, Tęczyńskich, Słuckich, od 1604 r. w Ordynacji Zamoyskiej.

Najcenniejszym zabytkiem jest kościół parafialny pw WNMP o XV w. gotyckim rodowodzie, z renesansowymi nagrobkami Tęczyńskich wykonanymi w warsztatach znanych mistrzów włoskich, renesansowym ołtarzem głównym i XVII w. stallami. Przy kościele zachowała się barokowa dzwonnica, pomnik żołnierzy 24 Pułku Ułanów, pomniki powstańców styczniowych, ofiar hitleryzmu, potężna ponad 200-letnia lipa drobnolistna o obwodzie 640 cm, jesion wyniosły, klon zwyczajny. Kościół jest częścią Klasztoru Kanoników Regularnych z XV w . Na ulicy Bóżniczej znajduje się synagoga i bóżnica z XVII i XIX w. z zachowaną bimą i fragmentami polichromii. W starej części miasta znajduje się również barokowy murowany kościół szpitalny św. Ducha z zachowanym przy nim drewnianym szpitalem dla ubogich z 2 poł. XVIII w, zwanym dziś dworkiem modrzewiowym. Zachowało się w większości rokokowe wyposażenie kościoła. Na cmentarzu przykościelnym zachowały się 4 XIX w. nagrobki, współczesne pomniki, w tym ks. Stanisława Zielińskiego , prefekta zamordowanego w marcu 1945 r.; ciekawy wystrój i kompozycje zieleni stanowią niepowtarzalny nastrój. Kilka wiekowych drzew przy kościele i szpitalu uznano za pomniki przyrody (2 kasztanowce białe, 2 lipy drobnolistne, jesion wyniosły). Obok klasztora można wspiąć się na wzgórze zamkowe z zachowanymi fosami, kryjące relikty siedzib dawnych właścicieli miasta. Centrum miasta zajmuje rynek z częściowo zachowaną zabudową sięgającą XIX w., ostatnio poddany renowacji. Na cmentarzu grzebalnym przy ul. Kościuszki zachowało się kilkanaście nagrobków z XIX i pocz. XX w. o cechach zabytkowych, zbiorowe mogiły żołnierzy polskich z 1939 r. oraz radzieckich z 1944 r. Warto wiedzieć że z tego cmentarza roztacza się widok na całe, położone na wzgórzach miasto. Przy ul. Lipowej (stacja kolejowa) znajduje się cmentarz żołnierzy z I wojny światowej.

Nad Wyżnicą, rzeką przepływającą przez miasto, położone są stawy, pozostałość dawnego folwarku. Przy nich można zaobserwować liczne siedliska ptaków i rzadkich roślin, m.in. stanowiska pełnika europejskiego i obuwika pospolitego. Charakterystyczne dla miasta i tereniu gminy Kraśnik są liczne tradycyjne cegielnie. Przy ul. Chopina 13, przy szpitalu i przy Alei Tysiąclecia rosną dęby szypułkowe. Część drzew nosi nazwy nawiązujące do znajdujących się tu wcześniej koszar 24 Pułku Ułanów.

Przy ulicy Klasztornej 3 znajduje się Muzeum Regionalne prezentujące zbiory historyczne, archeologiczne, etnograficzne, na wystawach stałych i czasowych, oprócz tego czynne jest Muzeum 24 Pułku Ułanów na ul. Piłsudskiego 7; Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych pw. św. Floriana przy ul. Obwodowej l. W rejonie ul. Urzędowskiej i Mieszka I pozostałości koszar 24 Pułku Ułanów. Zachowała się wartownia (nadbudowana) obecnie USC, kilka budynków murowanych i 2 baraki drewniane.

Ksieżomierz
Wieś w gminie Gościeradów założona w 1554 r. przez Stanisława Tęczyńskiego w lesie przy gościńcu lubelskim. Do niedawna można było zwiedzać zabytkowy kościół drewniany z 1783 r. Niestety spłonął wraz z całym wyposażeniem w 1996 r. Zachowała się tylko murowana dzwonnica z 2 poł. XIX w. Na miejscu spalonego kościoła stoi teraz jego miniaturowa kopia. Na cmentarzu grzebalnym znajduje się grób Roberta Przegalińskiego, powstańca z 1853 r. i znanego regionalisty oraz zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. W centrum wsi przy skrzyżowaniu dróg stoi odnowiona drewniana kapliczka Jana Nepomucena z przełomu XIX i XX w. Niedaleko przy drodze do Liśnika zagroda Wacława Ludwicha - mały skansen. Przy drodze do Annopola już za granicą administracyjną wsi znajduje się sanktuarium Zjawienie, gdzie na pocz. XVII w. miała objawić się Matka Boska.

Leszczyna
Wieś w gminie Urzędów powstała w I połowie XVII w. Zachowało się tu grodzisko wczesnośredniowieczne z VIII-IX w. z widocznymi wałami obronnymi, można też zwiedzić głębokie wąwozy z ciekawą roślinnością. Przydrożna kapliczka została zbudowana na początku XX wieku.

Mazanów
Gm. Józefów. Wieś wzmiankowana w 1425 r. Zachował się zespół folwarczny, kilka murowanych budynków gospodarczych i dom robotników rolnych z XIX/XX w. oraz park z tego okresu.

Mniszek
Wieś w gminie Gościeradów. Powstała w 1373 r. jako własność opactwa klarysek św. Andrzeja. Na granicy wsi Łany znajdują się unikalne źródliska u podnóża kredowego zbocza, o stałej temperaturze 10,2-10,3°C, niezależnie od pory roku.

Modliborzyce
Miasto założone w 1642 r. przez Stanisława Wijateckiego na mocy przywileju Króla Władysława IV na gruntach wsi Słupie i Dąbie. Zwiedzić można kościół murowany z 1664-1668 r. i dzwonnicę murowaną z 1775 r. W synagodze z 1760 r. znajduje się obecnie Gminny Ośrodek Kultury. Warto również zobaczyć zespół dworski, w tym dwór murowany z końca XIX w. i park krajobrazowy z II poł. XIX w. Centrum miasta to częściowo zachowana drewniana i murowana zabudowa małomiasteczkowa z przełomu XIX/XX w. do lat 30. XX w. Na cmentarzu grzebalnym zachowało się kilkanaście nagrobków z XIX i pocz. XX w. kamiennych i żeliwnych, głównie klasycystycznych i eklektycznych. Świadectwem zamieszkiwania miasteczka przez Żydów jest kirkut.

Olbięcin
Gm. Trzydnik Duży. Wieś wzmiankowana w 1441 r. W drewnianym kościele z 1935-1938 wykorzystano elementy wyposażenia z nieistniejącej kaplicy dworskiej. Obok znajduje się plebania drewniana z 1931 r. Przy wjeździe do wsi od strony Kraśnika zobaczyć można zespół parkowo-pałacowy - pałac murowany z końca XIX w., rozbudowany i przekształcony po II wojnie, oficynę, tzw. Arkę murowaną z ok. 1787 r., zbudowana, według podań, dla przejeżdżającego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego; zachowaną część budynków gospodarczych i mieszkalnych dla pracowników rolnych; park krajobrazowy wokół pałacu z XIX w. W nim rzadkie drzewa częściowo uznane za pomniki przyrody, między innymi korkowiec amurski, grójeczniki japońskie, lipa krymska, jesion pensylwański, modrzew japoński, głóg szkarłatny.

W Olbięcinie wybijają ze skał wapiennych silne źródła dające początek rzece Tuczyn , dopływowi Sanny.

Opole Lub.
Występuje w 1326 r. jako ośrodek parafialny, w 1450 r. potwierdzone zostały prawa miejskie. W Niezdowie, w części włączonej do Opola, znajduje się pałac klasycystyczny z lat 1785-1787 wg architekta. Dominika Merlini i park z XVIII w, przekomponowany w 1905 r.; w parku m in. wiąz szypułkowy i kasztanowiec biały. Warto również zwiedzić kościół parafialny późnobarokowy z lat 1650-1675, przebudowany w XVIII w. wraz z dawnym klasztorem Pijarów z poł. XVIII w.

Piotrawin
Gm. Łaziska. Wieś wzmiankowana w 1250 r., od 1310 do 1865 r. własność kapituły krakowskiej. Warto zwiedzić zespół kościoła parafialnego: kościół murowany z 1440-41 r. pw. św. Stanisława Biskupa i Tomasza Apostoła, kaplica pw. św. Stanisława Biskupa z tego okresu, dzwonnicę murowana z 1791 r. i zespół dworski z l poł. XIX w.

Polichna
Gm. Szastarka. Wieś wzmiankowana w 1563 r., od 1804 r. podzielona na część dolną i górną. Jest tu murowany kościół parafialny z lat 1929-1931, zaprojektowany przez architekta Aleksandra Gruchalskiego. Na cmentarzu grzebalnym (przy drodze Lublin – Rzeszów) znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy polskich z końca września 1939 r. (z walk płk Leona Koca) oraz mogiła zbiorowa ludności cywilnej rozstrzelanej przez Niemców w Słodkowie 29 września 1939 r.

Popkowice Gm. Urzędów. Wieś wzmiankowana w 1397 r. przed 1403 r. siedziba parafii; w XVI w. była własnością Mikołaja Reja, który kościół zamienił na zbór kalwiński. Obecny kościół murowany został zbudowany w 1628 r., dzwonnica i ogrodzenie kościoła pochodzą z XIX w. Na cmentarzu znajduje się murowana kaplica właścicieli dóbr z 1852 r. Warto zobaczyć park i dwór murowany z lat 80 XIX w., obecnie Państwowy Dom Pomocy Społecznej.

Potok Stany
Gm. Potok Wielki. Wieś o nazwie Stany wzmiankowana w 1529 r. Znajduje się tu zespół folwarczny Pruszyńskich, w skład którego wchodzą budynki gospodarcze, spichlerz, oraz browar z 2 poł. XIX w. Ciekawostką jest również drewniano- murowany (z kamienia) młyn wodny z walcownią z ok.1918 r.Na pobliskich łąkach mogiła z 1864 r. i z II wojny światowej.

Potok Wielki
Siedziba gminy. Wieś wzmiankowana w 1326 r. jako siedziba parafii.Jest tu kościół murowany z końca XV w. remontowany na przełomie XVIII i XIX w. Na cmentarzu kaplica z ok. 1860 r., mogiła powstańca z 1863 r., mogiła zbiorowa ludności cywilnej - ofiar hitleryzmu. Warty obejrzenia jest dwór murowany z pocz. XX w.

Rzeczyca Ziemiańska
Gm. Trzydnik Duży. Wieś wzmiankowana na pocz. XV w. Jest tu kościół drewniany mający wyposażenie rokokowe fundowany w 1772 r. przez Katarzynę i Aleksandra Suchodolskich, oraz dzwonnica drewniana z XVIII w. Na cmentarzu grzebalnym mogiła zbiorowa powstańców z 1863 r. oraz mogiły partyzantów z II wojny światowej. W centrum wsi kapliczka murowana, ok. połowy XIX w., druga z pocz. XX w. oraz pozostałości parku dworskiego z XIX w.

Salomin
Wieś w gminie Gościeradów. Znajdują się tu dwie mogiły zbiorowe: w lesie partyzantów Narodowych Sił Zbrojnych, poległych w walce z oddziałami Armii Ludowej 5.IV.1944 r. oraz na skraju lasu mogiła wojenna żołnierzy armii austrowęgierskiej z 1915 r. W pobliskim leśnictwie Sadki (przy drodze do Gościerdowa) znajduje się rezerwat Szczeckie Doły.

Skorczyce
Wieś w gm. Urzędów. W XVI w. stanowiła własność Mikołaja Reja zachowały się resztki parku dworskiego z XIX w.; w parku dąb o obwodzie 400 cm.

Słodków III
Wieś w gminie Kraśnik. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1565 r. Są tu dwie kapliczki: drewniana św. Jana Nepomucena z końca XIX w. i murowana z pocz. XX w.oraz kuźnia drewniana z ok. 1920 r. Na polu między Słodkowem III a Karpiówką dzika grusza o obwodzie 310 cm, prawdopodobnie najgrubsza w województwie lubelskim.

Stara Wieś
Gm. Bychawa. Wieś wzmiankowana od 1409 r. Dawne nazwy Piczkowice lub Piaskowiec. Warto zobaczyć murowany kościół z 1934 r. Są tu również 2 kuźnie drewniane z lat 30 XX w. i drewniany młyn motorowy z 1926 r., (obecnie elektryczny).

Stawce
Gm. Batorz. Wieś wzmiankowana w 1417 r. Jest tu zespół dworski, w którym zachował się drewniany dwór z XIX/XX w., murowana oficyna z 1891 r. oraz XIX w. park krajobrazowy. Przydrożna kapliczka drewniana z końca XIX w. przy domu nr. 67.

Stróża
Gm. Kraśnik. Wieś wzmiankowana w 1260 r. Nazwa tak zwana służebna nawiązuje do funkcji obronnych (strażnicy) w kasztelani! zawichojskiej przy szlaku handlowym na Ruś. Ciekawa barokowa kaplica murowana z lat 1766-67 na rzucie trójkąta, obok groby partyzantów z II wojny światowej. U podnóża kaplicy malownicze stawy. Zachowały się również resztki zasadzenia dworskiego, w tym starodrzew - klon - jawor o obwodzie pnia 500 cm, lipy drobnolistne o obwodzie 450 cm oraz kasztanowiec biały o obwodzie ponad 300 cm.

Studzianki
Gm. Zakrzówek. Wieś wzmiankowana od 1466 r. - własność Tęczyńskich. Zachowały się pozostałości parku folwarcznego z XIX w. oraz drewniany młyn parowy z ok. 1915 r. (obecnie elektryczny).

Sulów
Gm. Zakrzówek. Wieś wzmiankowana od 1277 r. własność klasztoru cystersów w Koprzywnicy z nadania Pawła z Sambersa pochodzącego z możnego rodu. Zachowały się resztki parku folwarcznego z XIX w.Malownicza dolina Bystrzycy, która ma tu swoje źródła.

Szastarka
Siedziba gminy. Wieś wzmiankowana w 1791 r. powstała w lasach modrzewiowych w wyniku akcji osadniczej Andrzeja Zamoyskiego, zwana początkowo Annutowem. W 1916 r. przy stacji kolejowej utworzono osiedle Szastarka Stacja. Bierze tu początek - znakowany niebiesko - centralny szlak Roztocza. Przy drodze do Słodkowa stoi drewniana kapliczka XIX/XX w. Są tu również dwie mogiły żołnierzy polskich z końca września 1939 r. oraz skraju lasu „Jurnica” mogiła i nagrobek kamienny oficera armii austrowęgierskiej porucznika Paula Kleina., obok mogiła zbiorowa ofiar katastrofy z I wojny światowej.

Szczecyn
Gm. Gościeradów. Wieś szlachecka wymieniana od 1416 r. 2 września1944 r. hitlerowcy spacyfikowali wieś mordując 316 mieszkańców. Pomnik i mogiła zbiorowa mieszkańców z pacyfikacji znajduje się w centrum wsi obok nowego kościoła. Na wschód od wsi rozciąga się labirynt lessowych wąwozów porośnięty dziką, naturalną roślinnością zwany Szczeckie Doły - obecnie rezerwat.

Trzydnik Duży
Siedziba gminy. Wieś wzmiankowana od 1382 r. Dawne nazwy Crzeznyk,Trzesnnik, Trzennik. Na terenie wsi Trzydnik Kolonia zachowały się pozostałości zespołu dworskiego, w tym drewniana rządcówka, murowany czworak, wołownia i stajnia - budynki z końca XIX, pocz. XX w.

Urzędów
Osada, siedziba gminy. Pierwsza wzmianka 1405 r. - miasto królewskie na prawie magdeburskim, od 2 poł. XV w. siedziba powiatu i starostwa niegrodowego. Warto zobaczyć: kościół późnobarokowy z lat 1755-1784 oraz plebanię z 1908 r., ziemne wały obronne zachowane w południowej i zachodniej części osady, Regionalną Izbę Tradycji Garncarstwa przy GOK. Przy drodze do Dzierzkowic: kaplica drewniana św. Otylii z 1890 r. i źródła, na cmentarzu grzebalnym kaplica murowana z 1845 r. i kilka nagrobków z 2 poł. XIX w. oraz zbiorowa mogiła legionistów z 1915 r.

Węglin
Gm. Trzydnik D. Wieś szlachecka wymieniana od 1409 r. Przy drodze z Zaklikowa do Olbięcina młyn wodny murowano-drewniany zpocz. XX w., a przy drodze do Słodkowa klon pospolity o obwodzie 290 cm na terenie obecnego przedszkola.

Wierzchowiska
Gm. Modliborzyce. Wieś wymieniana od 1418 r. Niestety drewniany kościół z 1922 r. został rozebrany. Z tego okresu zachowała się tylko drewniana dzwonnica. Jest tu również pałac z 2 poł. XIX w. (obecnie własność prywatna), przy pałacu park krajobrazowy i część zachowanych budynków gospodarczych imieszkalnych z lat 20. XX w. Na uwagę zasługuje kapliczka drewniana z figurami Chrystusa i świętych Walentego i Piotra z 1904 r.

Wilkolaz
Siedziba gminy. Stara wieś królewska, wymieniana od 1326 r. jako siedziba parafii. Od poł. XVI w. własność Tęczyńskich, później w Ordynacji zamojskiej. Murowany kościół z otoczeniem pochodzi z lat 1648-1653, przerabiany w XVIII w. Murowany Urząd Gminy wybudowano ok. 1910 r.

Wrzelowiec
Miasto założone przez Mikołaja Wrzelowskiego w 1543 r. Jest tu ciekawy zespół kościoła parafialnego: kościół murowany z 1777-17, dzwonnica murowana z końca. XVIII w. ogrodzenie z kapliczkami i plebania z końca XVIII w. Przydrożna drewniana kapliczka św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX w.

Zaklików
Siedziba gminy. Osada na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej nad Sanną, w kompleksie sosnowych lasów. Osada od XV w. własność Zaklików herbu Topór, w XVI-XVII w. Gniewoszów, od pół. XVIII w. Małachowskich, a następnie Puchałów. Miasto lokowane w 1565 r. Kościół murowany pw. św. Trójcy z 1608 r. później przebudowany, w wyposażeniu późnogotycki, rzeźbiona grupa Zaśnięcia Matki Boskiej, plebania murowana z XIX/XX w. Niewątpliwą atrakcją jest drewniany kościół cmentarny pw. św. Anny zbudowany ok.1580r. na którego zewnętrznych ścianach od lat przybijane są tabliczki z nazwiskami z trumien zmarłych mieszkańców parafii. Wyposażenie głównie XVIII w., liczne nagrobki klasycystyczne na cmentarzu przykościelnym. Obok jest również cmentarz żydowski "kirkut" prawdopodobnie z poł.XIX w., na którym zachowało się kilka macew. Przy ulicy Nadbrzeżnej znajduje się młyn wodny, później elektryczny, drewniano-murowany, zprzełmu XIX i XX w. obecnie niewielka elektrownia wodna i dość przyjemny bar. Tuż obokznajduje się zalew, nad którym powstał ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy z kilkunastoma miejscami noclegowymi, barem i wypożyczalnią sprzętu pływającego oraz strzeżonym kąpieliskiem. W miejscu po dawnym zameczku drewniano-kamiennym wzmiankowanym w 1671r. zbudowano "zamek" - harcerski ośrodek rekreacyjny. Obecnie własność prywatna.

Zakrzówek
Siedziba gminy. Wieś wymieniona od 1277 r. jako własność klasztoru cystersów z Koprzywnicy. W 1424 r. ponowna lokacja wsi. W 1877 r. towarzystwo akcyjne zbudowało tu cukrownię, która pracowała z przerwami do 1931 r. Przy drodze do Polichny znajduje się murowany kościół z 1851-1853 r. oraz plebania i wikarówka drewniana z poł. XIX w.; na placu parafialnym ciekawy okaz czarnej brzozy. Na skarpie przed Zepołem Szkół Zawodowych stoi kapliczka św. Antoniego murowano-drewniana z lat 30 XX w. W północnej części osady na wysokiej skarpie jest miejsce prawdopodobnie i cmentarza przykościelnego z XVI w. Na łące nad Bystrzycą jest pomnik pomordowanych 19 więźniów zamku lubelskiego w miejscu kaźni 25.X. 1943 r. Na południowym krańcu wsi na pograniczu z Sulowem znajduje się tzw. "kopiec" - cypel lessowy wśród bagien, odcięty fosą od wysoczyzny. Miejscowe podania wiążą to miejsce z zamkiem lub kościołem, który się zapadł. Na powierzchni brak śladów zabudowy.

Zdziechowice
Gm. Zaklików. Wieś wymieniana od 1405 r. jako szlachecka osadzona w lasachi pustkowiach należących niegdyś do klasztoru klarysek w Zawichoście. Są tu resztki grodziska wczesnośredniowiecznego z częściowo zachowanymi wałami obronnymi z VIII-IX w. oraz zespół dworski (dwór murowany z pocz. XX w., 2 budynki gospodarcze murowane z lat 20. XX w. i park krajobrazowy z XIX w.

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Powiat kraśnicki obejmuje niemal w całości obszar Wzniesień Urzędowskich stanowiących część Wyżyny Lubelskiej, prawobrzeżną część Małopolskiego Przełomu Wisły oraz fragment Kotliny Sandomierskiej. Z racji położenia rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona – najwyższe wzniesienie sięga 280 m. n.p.m. i znajduje się w jej roztoczańskiej części, w okolicy Słodkowa III (gm. Kraśnik).

Niewątpliwym walorem powiatu kraśnickiego są lasy zajmujące ponad 20% powierzchni – dominują lasy mieszane, chociaż nie brak także iglaków. W części lasów wydzielono rezerwaty, na terenie których możemy spotkać wiele pomników przyrody.

W gminie Urzędów znajduje się rezerwat „Natalin” (2,45 ha), gdzie ochronie podlega stanowisko drzewostanu jodłowego. Na terenie gminy Gościeradów troskliwą opieką otoczone są dwa rezerwaty: „Marynopole” (157 ha) – obejmujący starodrzew jodłowy
i częściowo dębowy (dąb szypułkowy) i 204-hektarowy „Szczeckie Doły”, gdzie na bogato ukształtowanym lessowym podłożu rosną piękne buki.

W dolinie Wyżlicy, na terytorium pięciu gmin, rozciąga się Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Wydzielono tu kilka użytków ekologicznych obejmujących swym zasięgiem stawy, łąki, torfowiska, tereny podmokłe i zabagnione bogate we florę i faunę. Zachowały się tu tereny o niewielkim stopniu przekształcenia środowiska naturalnego, co stwarza dogodne warunki dla ostoi dzikich zwierząt i rozwoju stanowisk roślin chronionych i bardzo rzadkich.

W fazie projektowania znajdują się kolejne rezerwaty: na terenie gminy Dzierzkowice „Grabowy Las” oraz w Polichnie – Mostach z drzewostanem buku i jodły.

W rezerwacie „Marynopole” oraz projektowanym rezerwacie „Mosty” utworzono ścieżki przyrodnicze, obydwie długości ok. 4 km wiodące przez najbardziej urokliwe zakątki tutejszych lasów.

Rozmaitość siedlisk (doliny rzeczne, cierniste dna głębokich jarów, strome ich zbocza, zapadliska, lessowe pagórki) i utrudniony wjazd dla ludzi sprzyjają różnorodności gatunkowej w warstwie runa. Dzięki ograniczonej ingerencji człowieka oraz dobrym warunkom bytowym na terenie powiatu zachowały się pierwotne gatunki roślin. Spośród objętych ścisłą ochroną na uwagę zasługują: groszek wschodniokarpacki, bluszcz pospolity, parzydło leśne, paprotka zwyczajna, wawrzynek wilczełyko, barwinek pospolity, gnieźnik leśny, pluskwica europejska, lilia złotogłów, szczyr trwały, widłak wroniec, paprotnik kolczasty, obuwik pospolity.

Dużą atrakcją powiatu są pięknie wijące się rzeki. Przełom Wisły w Annopolu jest jednym
z najbardziej malowniczych na całym jej odcinku. Wisła w okolicach Annopola, Opoki czy Kosiana zachowała swój dziki i malowniczy charakter. Szeroko rozlana rzeka często zmienia przebieg koryta odsłaniając coraz to nowe, piaszczyste łachy, tworząc wyspy i wysepki.


W Sulowie (gmina Zakrzówek) swoje źródła ma Bystrzyca, a w Słodkowie III (gmina Kraśnik) – Wyżnica. Bardzo ciekawa jest także Sanna na odcinku przebiegającym przez powiat. W Olbięcinie wybijają się ze skał wapiennych silne źródła dające początek rzece Tuczyn, która podobnie jak Karasiówka – stanowi dopływ Sanny. We wsi Rudnik Szlachecki (gm. Zakrzówek) bierze swój początek rzeka Urzędówka. Wijące się wstęgą wody tworzą zakola, meandry i starorzecza – a ich brzegi stanowią raj dla ptactwa i zwierzyny.

W dolinie Wyżnicy zaobserwowano występowanie objętych ochroną motyli i trzmieli oraz rzadkie gatunki płazów (m.in. ropucha zielona i grzebiuszka) oraz ptaków. O czystości środowiska na lądzie i w wodzie świadczą siedliska bobrów, wydr, borsuków, raków, pstrągów tęczowych i miętusów. 

Uroku tutejszym krajobrazom dodają liczne stawy. Obecnie te zbiorniki wodne przeznaczone są głównie do celów gospodarczych – hodowli ryb, głównie karpi. Niezwykle malowniczo położone są stawy „Zawólcze” w Wólce Szczeckiej, stawy w Rzeczycy Księżej i Ziemiańskiej oraz w Wólce Gościeradowskiej.

Przyrodniczą perełką jest źródlisko we wsi Łany (g. Gościeradów), którego temperatura jest stała bez względu na porę roku (10,2-10,3). Ciekawostką tego miejsca są gejzerki wybijające się ponad powierzchnię wody, nie spotykane na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu. Na uwagę zasługuje także źródło rzeki Tuczyn w Olbięcinie oraz urzędowskie źródła związane z kultem św. Otylii.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Najcenniejsze obiekty zabytkowe zachowały się w Kraśniku – centrum powiatu.
 
1. Kościół parafialny w WNMP o XV-wiecznym gotyckim rodowodzie, później przebudowany,  z renesansowymi nagrobkami Tęczyńskich wykonywanymi w warsztatach znanych włoskich mistrzów, renesansowym ołtarzem głównym i XVII wiecznymi stallami. Kościół jest częścią Klasztoru Kanoników Regularnych z XV w., rozbudowanego w XVII i XVIII w.
2. Dwie Bóżnice z XVII i XIX w. z ocalałą bimą i fragmentami polichromii.
3. Barokowy kościół szpitalny św. Ducha z rokokowym wyposażeniem. Tuż obok zachował się drewniany szpital dla ubogich z XVIII w., zwany obecnie dworkiem modrzewiowym.
4. Wzgórze zamkowe z zachowanymi fosami, kryjące siedziby dawnych właścicieli miasta.
5. Rynek zbudowany w układzie czworobocznym z częściowo zachowaną zabudową sięgającą XIX w.

Na terenie powiatu zachowane najstarsze obiekty mają przeważnie charakter sakralny:

• drewniany kościół filialny o konstrukcji zrębowej, ufundowany w 1740 r. przez Jana Tomasza Morsztyna w Annopolu,
• drewniany kościół parafialny z lat 1730-48 we wsi Dzierzkowice z późnobarokowym
i rokokowym wyposażeniem wnętrza,
• drewniany kościół w Rzeczycy Księżej, ufundowany przez kanoników regularnych
z Kraśnika sięgający 1742 roku, z bogato zdobionym wnętrzem z połowy XIX w,
• kościół z drugiej połowy XVIII w. w Urzędowie z barokowym wyposażeniem wnętrza,
• drewniany kościół parafialny z 1722 w Rzeczycy Ziemiańskiej wraz z zabytkową dzwonnicą
• drewniany kościół z XVII wieku w Borowie, gm. Annopol.
• późnoklasycystyczny  kościół z połowy XIX wieku w Zakrzówku,
• murowany kościół  z połowy XVII w. w Wilkołazie,
• murowany kościół z 1628r. w Popkowicach (gm. Urzędów)

Ewenementem w skali kraju jest  tak zwana „trójkątna” kaplica w Stróży.  Murowana, późnobarokowa (z lat 1766-67) kaplica zbudowana jest na rzucie trójkąta z zaokrąglonymi narożami i kwadratową kruchtą od frontu.

Z obiektów niesakralnych warto wymienić zespół pałacowy Prażmowskich i Suchodolskich
w Gościeradowie wraz z parkiem i zachowanym spichlerzem murowanym z II poł. XVIII w. W obiektach mieści się obecnie Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym  i ośrodek rehabilitacyjny.

Podobną funkcję pełni XVII-wieczny zespół dworsko-parkowy w Olbięcinie. W rozległym parku rosną rzadkie drzewa korkowiec amurski, grójeczniki japońskie i lipa krymska.

Parki podworskie z ciekawym, niejednokrotnie zabytkowym drzewostanem zachowały się między innymi w Moniakach, Skorczycach, Dzierzkowicach, Popkowicach, Sosnowej Woli, Wilkołazie i  Stróży.
Z zabytków archeologicznych warto zobaczyć jedyne w okolicy dobrze zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne z XVIII-IX w.- w Leszczynie koło Urzędowa oraz ślady zamczysk
w Kraśniku i Dzierzkowicach .

Ciekawe obiekty kwalifikujące się do ochrony zabytkowej to stare młyny, tradycyjne obiekty mieszkalne i gospodarcze, jako przykłady zabudowy wiejskiej i małomiasteczkowej oraz kapliczki i krzyże przydrożne.

Na terenie gminy Urzędów na uwagę zasługuje sanktuarium św. Otylii w Urzędowie. Kapliczka, pochodząca z 1890 r. stanowi unikalne miejsce sakralne. Jest drewniana
i skromna. Jednocześnie w swej prostocie piękna, zwłaszcza w oprawie wiodącej do niej alei lipowej z figurkami świętych i otaczających ją łąk i lasów. Wierni z okolicznych miejscowości przybywają tu, by poprzez modlitwę oczyścić swą duszę i uleczyć ciało dzięki wodzie z bijącego tu źródełka. Wiara ludu mówi, że czysta, źródlana woda koi dolegliwości oczu i gardła.

Niemymi świadkami historii są cmentarze i mogiły wojenne, poczynając od powstania styczniowego, wreszcie nagrobki na cmentarzach, w tym klasycystyczne z przełomu XVIII
i XIX w.- ciekawe, stylowe przykłady małej architektury. Cmentarze wojenne z I wojny światowej zachowały się we wsi Boby (gm. Urzędów), w gm. Dzierzkowice (tzw. „Wolski Bór”) oraz w Kraśniku w okolicy stacji kolejowej. Na końcu wsi Bęczyn zachowały się dwie zbiorowe mogiły wojenne z I wojny światowej. Na cmentarzu w Blinowie znajduje się mogiła i pomnik powstańca z 1863r. Adama Remiszewskiego.

Wśród cmentarzy wyróżniają się kirkuty, upamiętniające tragiczną zagładę społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej. Na terenie powiatu zachowały się kirkuty
w Kraśniku (3), Annopolu ( w tym 12 macew z okresu międzywojennego) i Urzędowie oraz szczątkowo w Zakrzówku 

Świadectwem tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się na naszym terenie są zbiorowe mogiły ofiar niemieckiej pacyfikacji z 1944 roku w Borowie (605 ofiar) oraz we wsi Szczecyn, gdzie z rąk okupanta faszystowskiego zginęło 216 mieszkańców.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 7