Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat krasnostawski

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Krasnystaw g. miejska Krasnystaw Rejowiec Siennica Różana Kraśniczyn Łopiennik Górny Fajsławice Gorzków Żółkiewka Rudnik Izbica

Władze samorządowe

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
ul. Sobieskiego 3,
22-300 Krasnystaw
tel. 0-82-576-52-11...13, 0-82-576-72-86...88
fax. 0-82-576-72-89, 0-82-576-45-88

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Powiat krasnostawski zajmuje powierzchnię 1032 km2, którą zamieszkuje 71 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi miasto Krasnystaw oraz 9 gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana i Żółkiewka.
Powiat sąsaduje z pięcioma powiatami: lubelskim, świdnickim, chełmskim, zamojskim i biłgorajskim, a przez jego obszar biegnie droga krajowa nr 17.

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Obszar powiatu krasnostawskiego jest niezwykle atrakcyjny turystycznie. Zachodnia część powiatu to Wyniosłość Giełczewska, z rozległymi wzniesieniami o łagodnych stokach i setkami wąwozów o stromych zboczach, wcinających się w lessowe podłoże. W rezerwacie „Wodny Dół”, zajmującym powierzchnię 186 ha, nie dość że sieć wąwozów jest gęsta jak labirynt Minotaura, to jeszcze niektóre z nich sięgają kilkuset metrów długości i do 30m głębokości.
Równie bogatą rzeźbą terenu przyciąga turystów wschodnia część powiatu, położona na terenie Działów Grabowieckich nad rzeką Wojsławką. Głębokie wąwozy i jary o stromych zboczach, często porośniętych lasami stanowią na tyle unikatowy obszar, że objęto go ochroną, tworząc na granicy powiatów krasnostawskiego i zamojskiego Skierbieszowski Park Krajobrazowy.
Od strony północno-wschodniej zróżnicowany krajobraz powiatu podkreślają Pagóry Chełmskie, a od północy Obniżenie Dorohuckie, wchodzące w skład regionu Polesia Lubelskiego - krainy torfowisk, bagiennych rozlewisk i łąk.
Na południe od powiatu rozpościera się Roztocze, jedno z najpiękniejszych i najmniej skażonych cywilizacją obszarów Europy.
Stosunkowo niewielkie uprzemysłowienie terenu powiatu podnosi jego atrakcyjność dla wszystkich zmęczonych cywilizacją. Tu można oddychać, cieszyć się różnorodnością i architekturą krajobrazu, tu dbamy o środowisko i jego zasoby.

Skierbieszowski Park Krajobrazowy
Na terenie powiatu krasnostawskiego w obszar parku wchodzi 14418ha położonego w gminach Izbica, Kraśniczyn i Krasnystaw. Bardzo malowniczy i bogato rzeźbiony teren urozmaicają liczne wąwozy i jary, które rozcinają lessowe podłoże.
Na słonecznych zboczach wykształciły się zarośla kserotermiczne i murawy stepowe. Osobliwością jest występujący tu suseł perełkowany, a także źródła z których krystalicznie czysta woda po przepłynięciu kilkunastu metrów znika pod ziemią.

Rezerwaty Przyrody
„Wodny Dół” pow. 185,85ha, położony na terenie gminy Krasnystaw. Występuje tu bardzo gęsta sieć wąwozów, które liczą nawet do kilkuset metrów długości i do 30 metrów głębokości. W lasach występuje lipa drobno i szerokolistna, jawor, buk, klon oraz wiąz górski. Na terenie rezerwatu występuje też cieszynianka wiosenna, bardzo rzadka w Polsce roślina.

„Głęboka Dolina” - pow. 289,12ha, położony na terenie gminy Kraśniczyn. Bardzo interesujący rezerwat chroniący gęstą sieć malowniczych wąwozów, porośniętych przez wielogatunkowe lasy z wiązem górskim i lipą drobnolistną na czele.
Pomniki Przyrody

Na terenie powiatu występuje ogółem 187 pomników, w tym: 66 drzew pojedynczych,
19 grup drzew i jedna aleja. Najstarsze i najbardziej okazałe to:
lipa drobnolistna (340 cm) przy ul. Poniatowskiego w Krasnymstawie, lipa drobnolistna (570 cm) we wsi Drewniki gm. Kraśniczyn.

Przejdź w górę strony

Historia

Powiat krasnostawski pojawił się na mapie w końcu XIV wieku jako jednostka administracyjna wchodząca w skład ziemi chełmskiej, włączonej w 1387 r. przez Władysława Jagiełłę do Korony. W 1434 r. powiat wraz z ziemią chełmską znalazł się w granicach utworzonego wówczas województwa ruskiego ze stolicą we Lwowie. W 1564 r. w granicach powiatu o powierzchni 36,25 mil kw. znajdowało się starostwo krasnostawskie, wsie szlacheckie i fenomen w skali Korony - prywatny powiat szczebrzeski. W skład starostwa krasnostawskiego wchodziły wsie: Niemienice, Białka, Hruszów, Niedziałowice, Małochwiej, Latyczów, Dobryniów, Wola Stężycka, Płonka, Siennica, Lipie, Wyczółki, Zażółkiew.
Wokół Krasnegostawu powstały szlacheckie wsie gniazdowe: Łopiennik, Jaślików, Bzite, Siennica, Dworzyska, Romanów i Piaski Szlacheckie oraz miasteczko Kraśniczyn. Wzdłuż rzeki Żółkiewki i górnego Wieprza leżały wsie drobnej szlachty: Orchowiec, Bobrowe, Wielobycz, Gorzków, Wiśniów, Chorupnik, Borów i in. Podstawową jednostką administracyjną dawnej Polski była parafia - w skład pow. krasnostawskiego wchodziły w XVI w. następujące parafie: Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik, Gorzków, Żółkiew (Żółkiewka), Tarnogóra, Płonka, Chłaniów, Sitaniec, Żdanów, Lipie, Szczebrzeszyn, Turobin i Czernięcin.

Granice powiatu zmieniły się w 1772 r. kiedy to w efekcie I rozbioru Polski Austria zagarnęła południową część ziemi chełmskiej po linię Turobin - Kraśniczyn - Wojsławice - Uchanie. Likwidacji uległ wówczas prywatny powiat szczebrzeski. Pięć lat później granica polsko-austryjacka uległa pewnej zmianie - do Korony wróciły m.in. Turobin, Kraśniczyn, Wojsławice.
Kolejna zmiana granic powiatu miała miejsce w 1793 r. - sejm grodzieński, tworzył wówczas nowe województwo chełmskie z zachodnią granicą na Wieprzu. Jednocześnie do woj. lubelskiego przyłączono dotychczasowe tereny ziemi chełmskiej na zachód od Wieprza wraz z Krasnymstawem, tworząc nową jednostkę-ziemię krasnostawską w składzie woj. lubelskiego. Podział ten przetrwał tylko 3 lata, bowiem w 1796 r., w wyniku III rozbioru Polski, Austriacy zagarnęli tereny między Bugiem a Wisłą i utworzyli na nich m.in. cyrkuł chełmski z Krasnymstawem.
Powiat krasnostawski pojawił się ponownie na mapie w 1810 roku, wchodząc w skład departamentu lubelskiego Księstwa Warszawskiego. Z kolei władze Królestwa Polskiego utworzyły w 1816 r. obwód krasnostawski w granicach woj. lubelskiego. W skład obwodu o powierzchni 58 mil kw. i 75 tysiącach mieszkańców wchodziły powiaty krasnostawski i chełmski. Podział ten przetrwał do 1867 r., kiedy to usamodzielnił się powiat chełmski.
W Polsce niepodległej powiat krasnostawski miał 1513 km kw. pow. i 126 tys. mieszkańców(1921 r.). W jego skład wchodziły gminy: Czajki, Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Łopiennik

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 3