Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Miasto na prawach powiatu Lublin

Mapka miasta Lublin

Województwo Lubelskie - Miasto na prawach powiatu Lublin

Miasto Lublin

Dane podstawowe


Lublin – miasto we wschodniej Polsce, stolica województwa lubelskiego (nieprzerwanie od 1474 roku) oraz Lubelszczyzny, położone na Wyżynie Lubelskiej, nad rzeką Bystrzycą - lewobrzeżnym dopływem Wieprza. Jest 9. miastem w kraju pod względem liczby ludności, 353 483 mieszkańców; 15. pod względem powierzchni, 147 km² i zarazem największym po wschodniej stronie Wisły. Na terenie miasta do Bystrzycy wpadają dwie strugi: Czerniejówka i Czechówka. Prócz tego przepływa przez miasto czwarta rzeka - Krężniczanka zwana również Nędznicą. Lublin jest członkiem Unii Metropolii Polskich. Jest też głównym miastem aglomeracji lubelskiej (650 tys. mieszkańców).


Położenie
Lublin leży na północnym skraju Wyżyny Lubelskiej, mniej więcej na środkowym wschodzie Polski, a dolina Bystrzycy dzieli miasto na dwie odmienne krajobrazowo części - lewobrzeżną z urozmaiconą rzeźbą terenu, głębokimi dolinami i starymi wąwozami lessowymi i prawobrzeżną, płaską, będącą częścią płaskowyżu świdnickiego. Kilkanaście kilometrów na północ od miasta roztacza się już Niż Polski. Historycznie miasto położone jest w Małopolsce i jest stolicą Lubelszczyzny.

Klimat
Średnia roczna temperatur powietrza wynosi +8,0°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperatur +18,7°C , najzimniejszym styczeń –5,0°C. Okresy letni i wegetacyjny trwają dość długo. Odpowiednio 100-110 i 210-220 dni. Średnia roczna suma opadów wynosi ok. 550 mm, przy największym natężeniu opadów w miesiącach letnich [220 mm], a najmniejszym w zimowych. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 80 dni.

Topografia
Od 23 lutego 2006 Lublin dzieli się 27 dzielnic. W centrum miasta znajdują się najstarsze dzielnice Lublina - Stare Miasto, Śródmieście (funkcje głównie turystyczne, handlowe i usługowe), Wieniawa i Czwartek (funkcje mieszkalne). Dookoła rozciągają się nowsze osiedla, budowane głównie w latach 1945-1989 - na północy jedne z największych osiedli mieszkaniowych - Czechów i Kalinowszczyzna, na zachodzie - Czuby i osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (położone wzdłuż ul. Zana), na wschodzie - Tatary i Bronowice. Na południu w bezpośrednim sąsiedztwie Zalewu Zemborzyckiego wybudowano Osiedle Nałkowskich. Najdalej wysunięte na wschód jest lubelskie osiedle Felin, znacznie oddalone od centrum miasta. Oprócz bloków mieszkalnych, mieści się tam część budynków Akademii Rolniczej i gospodarstwo hodowlane uczelni. W planach jest stworzenie tam parku technologicznego.
Przemysł skupia się głównie w części północno-wschodniej miasta (Zadębie, Majdan Tatarski) oraz w okolicach dworca kolejowego (na południu).
Osiedla domków jednorodzinnych ( Choiny, Zimne Doły, Ponikwoda, Osiedle Świt, Szerokie, Sławinek, Sławin, Botanik, Węglin, Konstantynów, Dziesiąta, Abramowice, Zemborzyce) przeplatają się wśród osiedli bloków mieszkalnych.
Tereny rekreacyjne skupiają się wokół Zalewu Zemborzyckiego i Starego Lasu.
Zwarty obszar stanowi teren Miasteczka Akademickiego UMCS wraz z przyległymi terenami innych lubelskich uczelni (KUL i Akademii Rolniczej. Około kilometr dalej znajduje się miasteczko Politechniki).

Demografia
Lublin jest dziewiątym w kolejności z największych miast w Polsce. Mieszka tu obecnie 353 tys. mieszkańców (przy stanie 357 tys. kobiet było 190 tys., a mężczyzn 167 tys.). Dużą grupę niezaliczaną do populacji Lublina stanowią przyjezdni studenci. Według różnych szacunków w ciągu roku akademickiego jest ich ok. 95 tysięcy (84 tysiące studiuje na samych uczelniach państwowych i KUL).

W 2006 stopa bezrobocia w Lublinie wynosiła 8,9% (dane wg GUS).

Zmiana liczby ludności w ostatnich latach:
* 1970 - 238 500
* 1980 - 304 400
* 1990 - 351 400
* 2000 - 355 800
* 2004 - 355 998
* 2006 - 354 967 (dane wg GUS)
* 2007 - 353 483 (dane wg GUS w corocznym przekroju terytorialnym dla Polski)[1]
* 2007 - 352 786 (dane kwartalne wg GUS, stan na 30 VI)


Władze samorządowe

Prezydent Miasta Lublin

Adam Wasilewski
e-mail: prezydent@lublin.eu
telefon: 81 466 20 00; 81 466 20 02
adres: Plac Łokietka 1, 20-950 Lublin

Zastępcy Prezydenta
- Paweł Fijałkowski
- Stanisław Bogdan Fic
- Włodzimierz Wysocki

Sekretarz Miasta
Krzysztof Łątka
e-mail: sekretarz@um.lublin.pl
telefon: 81 466 20 10; 81 466 20 12
adres: Plac Łokietka 1 p. 11, 20-950 Lublin

Skarbnik Miasta
Irena Szumlak
e-mail: iszumlak@um.lublin.pl
telefon: 081 466 20 30
adres: ul. Wieniawska 14

Przejdź w górę strony

Sport

OBIEKTY:

Hala Sportowo-Widowiskowa "Globus"

Hala Globus – hala sportowo-widowiskowa, znajduje się w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego. Jest największym i najnowocześniejszym wielofunkcyjnym obiektem tego typu w regionie lubelskim. Jego właścicielem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca". Na co dzień gra tam SPR Safo ICom Lublin (mistrz Polski kobiet w piłce ręcznej). Odbywają się tu także mecze międzypaństwowe tego zespołu. Oprócz sportów halowych, na Globusie odbywają się również wystawy, targi oraz koncerty.
W sezonie zimowym na hali Globus działa sztuczne lodowisko. Służy ono szkole jazdy figurowej, drużynie hokejowej Lublin Globus oraz mieszkańcom miasta.
Dodatkowo, w salach obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego będą działały szkoły tańca, ścianka wspinaczkowa, siłownia, a nawet klub dla byłych sportowców.

MOSiR-Bystrzyca (stadion)


Stadion MOSiR-Bystrzyca po modernizacji

MOSiR-Bystrzyca (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji) lub stadion przy Alejach Zygmuntowskich - stadion piłkarsko-żużlowy w Lublinie, na którym odbywają się mecze Motoru Lublin oraz wyścigi TŻ Lublin. Otwarcie obiektu nastąpiło 3 sierpnia 1961 roku. Obecnie planowana jest przebudowa stadionu tak, by na w pełni zadaszonych trybunach mogło zasiąść około 20 000 kibiców.


Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

W swoich granicach Lublin posiada trzy lasy: największy Las Dąbrowa położony przy zbudowanym w 1974 sztucznym zbiorniku zwanym Zalewem Zemborzyckim, Stary Gaj położony na zachodzie miasta (jego częścią jest rezerwat brzozy czarnej w podlubelskim Stasinie Polnym) i najdalej na południe wysunięty Las Prawiedniki.


Ogród Saski

W Lublinie znajduje się także kilka parków. Najstarszy z nich Ogród Saski (nazwa od 1860 na wzór warszawski) położony przy al. Racławickich został założony w 1837 na pięknie pofałdowanych terenach należących do lubelskich dominikanów. Pracami nad jego powstaniem kierował Feliks Łodzia Bieczyński. Początkowo ogrodzony i ekskluzywny, jednak na początku XX wieku pod presją społeczną stał się ogólnie dostępny.

Po II wojnie światowej na podmokłych terenach nad Bystrzycą stworzono Park Ludowy. W jego południowo-wschodniej części znajduje się hala Lubelskich Targów Wschodnich. Bardzo ważnym ośrodkiem jest lubelski Ogród Botaniczny UMCS na Sławinku, wejście od al. Solidarności, przy trasie W-Z. Pierwotnie ogród botaniczny mieścił się przy obecnym Miasteczku Akademickim przy ul. Głębokiej. Obecnie znajduje się tam park z kilkoma osobliwościami takimi jak największy Platan zachodni (Platanus occidentalis) w Lublinie.

Przejdź w górę strony

Szlaki turystyczne

A. Szlaki piesze

Szlak im Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego - żółty, dł. 900 m

    Wyznaczony jest na terenie na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, na urozmaiconym przez wierzchowinę, wąwozy i stawy obszarze Płaskowyżu Nałęczowskiego. Prowadzi w sąsiedztwie znaczących obiektów architektonicznych: chałup, stodół, dworu, spichlerza, kościoła.

Szlak Doliny Ciemięgi - niebieski, dł. 30,7 km

Lublin Słowinek - Ogród Botaniczny - Marysin - Jakubowice Konińskie - Dys - Ciecierzyn - Pliszczyn - Łysaków - Rudnik - Lublin Ponikwoda

Początek: k. Muzeum Wsi Lubelskiej przy al. Warszawskiej 96

    Szlak umożliwia poznanie malowniczych terenów położonych na zachód, północ i płn.- wsch. od Lublina. Duża część trasy wiedzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Po drodze można zwiedzić m.in.: XVI-wieczny, odrestaurowany dwór obronny w Jakubowicach Konińskich, późnorenesansowy kościół parafialny z II poł. XVII w. w Dysie, dwór z XIX w. w Pliszczynie, ruiny pałacu z XVI/XVII w. i park krajobrazowy w Jakubowicach Murowanych.

Szlak Lasów Podlubelskich - zielony, dł. 42,5 km

Lublin Ośrodek Wypoczynkowy Dąbrowa nad Zalewem Zemborzyckim - Las Dąbrowa - Prawiedniki - Las Mętowski - Las Krępiecki - Wierzchowiska - Mełgiew Podzamcze - Minkowice PKP

    Ciekawy szlak spacerowy o dużych walorach rekreacyjno - przyrodniczych umożliwiający poznanie zachodniego brzegu Zalewu Zemborzyckiego, doliny Bystrzycy, obszarów leśnych na Płaskowyżu Świdnickim, oraz kilku miejscowości.
    Na 23 km trasy znajduje się REZERWAT LEŚNY WIERZCHOWISKA o pow. 24,5 ha, chroniący żyzny, stary las grądowy z dębami szypułkowymi, lipą drobnolistną, brzozą brodawkowatą i modrzewiem oraz cennym runem jak: parzydło leśne, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko.
    W Wierzchowiskach znajduje się dobrze utrzymany zespół dworsko-parkowy, w Mełgwi z poł. XIX w., a w Mełgwi Podzamczu - zespół pałacowo-parkowy z ok. 1730 r.

Szlak Wyżynny Zachodni - czerwony, dł. 60,8 km

Lublin Muzeum Wsi Lubelskiej - Motycz - Las Radawiec - Palikije - Wojciechów - Nałęczów - Wąwolnica - Rąblów - Skowieszynek - Kazimierz Dolny

    Szlak prowadzi dolinami Czechówki, Bystrej i Grodarza aż nad Wisłę, przecinając Płaskowyż Nałęczowski. Żywy, zmieniający się krajobraz lessowy oraz historyczne miejscowości stanowią o dużej atrakcyjności trasy, szczególnie na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego.
    W Dąbrowicy i Wojciechowie można zwiedzić wieże zamkowe. W Nałęczowie - pięknej miejscowości uzdrowiskowej - pałac Małachowskich z XVII w. w parku zdrojowym. Mieści się w nim Muzeum Bolesława Prusa. W drewnianej Chacie na Armatniej Górze znajduje się Muzeum Stefana Żeromskiego. Wąwolnica jest znanym sanktuarium maryjnym.
    Kazimierz Dolny - miasto o niepowtarzalnym krajobrazie, przyrodzie i zabytkach jest mekką turystów. Zwiedzić tu można: basztę, ruiny zamku, trzy zabytkowe kościoły i klasztor, d. synagogę, rynek z renesansowymi kamienicami, spichlerze nadwiślańskie z XVI-XVII w.

Szlak Wyżynny Wschodni - czerwony, dł. 89 km

Lublin Majdanek - Wilczepole - Piaski - Biskupice - Trawniki - Pawłów - Chełm

    Szlak wiedzie przez Wyżynę Lubelską i Polesie Wołyńskie (Pagóry Chełmskie).
    Prowadzi on przez bardzo zróżnicowane krajobrazowo i przyrodniczo tereny: leśne, polne, łąkowe, nad stawami a także przez wierzchowiny i wzgórza o rozległych widokach.
    W Kawęczynie, Piaskach, Brzezicach, Kaniem, Trawnikach można zwiedzić zespoły dworskie, w Piaskach - ruiny zboru kalwińskiego, w Pawłowie - izbę muzealną tradycji garncarskich.
    W Chełmie szczególnie atrakcyjna jest podziemna trasa turystyczna w korytarzach
kredowych. Więcej informacji na stronie www.itchelm.pl

B. Szlaki rowerowe

Po Lesie Dabrowa w Lublinie - zielony, dł. 11 km

    Okrężny szlak w uroczysku leśnym nad Zalewem Zembrzyckim. Początek i koniec szlaku: k. przystanku autobusowego PKS przy ul. Osmolickiej vis a vis leśniczówki, 200 m na płd. od parkingu.

Z Lublina nad Wisłę - czerwony, dł. 64 km

Lublin - Motycz - Nowy Gaj - Nałęczów - Rąblów - Rzeczyca - Wylągi - Doły - Kazimierz Dolny

    Na niektórych odcinkach wyznakowany równolegle z pieszym Szlakiem Wyżynnym Zachodnim. Szlak wiedzie przez bezleśne wierzchowiny o rozległych widokach, a także przez zalesione wąwozy, doliny i głębocznice. Turysta rowerowy będzie zachwycony atrakcyjnością trasy a także mijanych miejscowości. Nagrodą za trud będzie dotarcie do przepięknego Kazimierza Dolnego i Małopolskiego Przełomu Wisły.

Z Lublina nad Bug - czerwony, dł. 109,4 km

Lublin - Bystrzyca - Zawieprzyce - Łęczna - Puchaczów - Kopalnia Węgla Brunatnego "Bogdanka" - Załucze Stare - Urszulin - Hańsk - Wola Uhruska

    Wytyczony przez cenne i atrakcyjne przyrodniczo obszary Wyżyny Lubelskiej i należącego do Polesia Lubelskiego - Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Na trasie m.in. Nadwieprzański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy "Pojezierze Łęczyńskie", Poleski Park Narodowy z Ośrodkiem Dydaktyczno-Muzealnym w Załuczu Starym - stąd prowadzi ścieżka przyrodnicza "Spławy" nad J. Łukie. Nad Bagnem Bubnów stoją wieże widokowe służące m.in. do obserwacji ptaków.
    W Bystrzycy, Łęcznej, Puchaczowie, Wereszczynie i Hańsku - znajdują się cenne kościoły parafialne, w Łęcznej - Muzeum Regionalne w d. synagodze, w Zawieprzycach - ruiny zamku i zespół dworski. Wola Uhruska jest dużą wsią letniskową i agroturystyczną.

________________________________________________

Schemat głównych szlaków pieszych w woj. lubelskim


Przejdź w górę strony

Historia

Na Sławinie, tuż obok Ogrodu Botanicznego UMCS, lubelscy archeolodzy odkryli aż cztery cmentarzyska pochodzące z różnych epok. Największą sensacją są trzy monumentalne, długie na kilkadziesiąt metrów grobowce, pochodzące sprzed 5 tysięcy lat. Wybudowane zostały przez pradziejową kulturę pucharów lejkowatych. Palisady z pni drzew tworzyły w nich ramę dla ziemnego kopca, wewnątrz którego umieszczono kamienne groby. Z całą pewnością można stwierdzić, że grobowce ze Sławina wpisują się w ogólnoeuropejski nurt epoki neolitu. W wielu rejonach Europy tworzono wówczas monumentalne kamienne konstrukcje, z których Lubelskie znalezisko jest o tyle wyjątkowe, że z powodu braku w tym regionie podstawowego budulca, jakim gdzie indziej były wielkie głazy narzutowe, pradawni ludzie stworzyli własne monumenty z dostępnych lokalnie materiałów. Według archeologów okolice Willowej od tysiącleci było miejscem otoczonym kultem.

Lublin jest jednym z najstarszych miejsc osadnictwa w Polsce. Początki osadnictwa na terenie miasta sięgają VI wieku, kiedy to rozwinęła się osada położona na wzgórzu Czwartek (nazwa wzgórza pochodzi od odbywających się w czwartki jarmarków), która potem rozprzestrzeniła się na sąsiednie wzgórza - Zamkowe, Staromiejskie, Grodzisko (Stary Kirkut), Żmigród, Białkowskie. Wzgórze Czwartek zamieszkiwane było już we wczesnym średniowieczu. Tu właśnie powstała najstarsza lubelska osada datowana na VI w. Świadczą o tym znalezione pozostałości chat i palenisk. Obecnie wznosi się na nim kościół pw. św. Mikołaja, opiekuna kupców. Przypuszcza się, że został wybudowany już w X w. z fundacji Mieszka I, w miejscu dawnej pogańskiej świątyni. Jednak ta hipoteza nigdy nie została ostatecznie potwierdzona. Natomiast są dokumenty z 1424 r., które potwierdzają istnienie w tym miejscu drewnianej kaplicy.

Na zamkowym wzgórzu w X wieku powstała budowla obronna, drewniana, potem murowana, która w XII wieku zyskała miano kasztelanii. Nieopodal na Wzgórzu Staromiejskim powstało miasto.

Najstarszy kościół lubelski pw. Michała Archanioła miał (według legendy) wybudować w 1282 książę Leszek Czarny wracający ze zwycięskiej wyprawy na Jaćwingów. Kościół został rozebrany w XIX wieku. Po raz pierwszy wymieniany na piśmie w 1198, prawa miejskie na prawie magdeburskim Lublin uzyskał prawdopodobnie za czasów Bolesława Wstydliwego około 1257 roku. Akt lokacyjny jednak nie zachował się. Następnej udokumentowanej w postaci pergaminowego aktu lokacji dokonał Władysław I Łokietek 15 sierpnia 1317.

W 1341 Kazimierz III Wielki odniósł pod Lublinem zwycięstwo nad Tatarami, a rok później wydał miastu kolejny przywilej lokacyjny, tzw. regulacyjny, na mocy którego miasto otoczono murami.

W 1474 Kazimierz Jagiellończyk ustanowił tu stolicę nowo powstałego województwa lubelskiego, wyodrębnionego z województwa sandomierskiego.

W wiekach XV-XVI miasto przeżywało rozkwit, dzięki szlakowi handlowemu znad Morza Czarnego na zachód Europy, czego efektem jest piękna lubelska starówka.

W 1569 w Lublinie zawarto Unię Lubelską.


Jan Matejko -   Unia Lubelska (1869)

19 lipca 1569 na sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi II Augustowi, co obecny wówczas Jan Kochanowski opisał w utworze Proporzec albo hołd pruski.

W połowie XVII wieku Lublin uległ zniszczeniu w wyniku wojen (najazdy kozackie, potop szwedzki) oraz epidemii (5 tys. ofiar dżumy w 1630).

W XVI i XVII wieku był tu główny ośrodek reformacji. Działała tu jedna z ważniejszych gmin braci polskich, której przedstawicielem był Jan Niemojewski, a ministrem zboru Marcin Czechowic. W Lublinie działał także zbór kalwiński, w którym kaznodzieją był m.in. Krzysztof Kraiński. W mieście w XVI wieku pracowała już drukarnia żydowska, od ok. 1630 drukarnia polska, a od 1687 drukarnia jezuicka.

W XVII wieku, na fali ogólnopolskich konfliktów narodowościowych i gospodarczego zastoju, upadają słynne jarmarki lubelskie. Na skutek wojen i rewolt kozackich (1648-1650) z miasta emigrowała większość kupców z Europy. W 1655 Lublin został splądrowany przez wojska rosyjsko-kozackie, szczególnie ucierpiała w tym czasie dzielnica żydowska. W 1656 miasto złupili Szwedzi, dopełniając aktu zniszczeń lubelskiej zabudowy i dziesiątkując populację. W 1686 zaczęto grać Hejnał Miasta Lublina. Kolejne lata przyczyniły się do dalszego upadku miasta, głównie za sprawą trwającej wojny północnej (początek XVIII wieku). W 1703 August II nadał miastu przywilej zrównujący je w prawach do miasta Krakowa. Po wojnach północnych nastąpił okres rozbudowy miasta, głównie siedzib magnackich i dóbr kościelnych. Ukształtowało się oblicze dzisiejszego Krakowskiego Przedmieścia i pl. Litewskiego, jednak wciąż zabudowa miasta prezentowała się ubogo. Podczas polskiego oświecenia (1780) powstała fundacja "Boni Ordinis" doprowadzając swym działaniem do restauracji kamienic miejskich i wybrukowania ulic, oraz odnowy ratusza.

Po ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja, przyjętej z entuzjazmem w mieście, Lublin posiadł swego pierwszego prezydenta - Teodora Gruell-Gretza, niezwykle zasłużonego rozwojowi miasta.

W 1792 na rozkaz carycy Rosji Katarzyny II miasto zajęły wojska rosyjskie, kończąc okres krótkotrwałej prosperity.

Po III rozbiorze w 1795 miasto znalazło się pod panowaniem Austrii.

W 1809 miasto zostało włączone do Księstwa Warszawskiego. W 1815 znalazło się w Królestwie Kongresowym w zaborze rosyjskim, w 1837 zostało stolicą guberni.

Ludność miasta w 1873 wynosiła 28,9 tys. , a w 1897 wzrosła do 50,2 tys. W 1877 zbudowano pierwsze połączenie kolejowe. Podczas I wojny światowej rosyjski odwrót i zajęcie miasta przez wojska niemieckie i austro-węgierskie w lecie 1915 ostatecznie zakończyło rosyjskie rządy w mieście.

W 1914 pojawił się niemiecki projekt państwa "od morza do morza" - Judeopolonia, ze stolicą w Lublinie.

W 1918 założono Katolicki Uniwersytet Lubelski.

W nocy z szóstego na siódmego listopada 1918 w mieście utworzono rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, był to pierwszy rząd odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej. Tworzyli go socjaliści oraz postępowi ludowcy. Miasto ponownie stało się stolicą województwa.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Lublin jest jednym z najstarszych miast Polski. Dzięki temu można znaleźć tu pamiątki z wszystkich epok począwszy od zarania polskiej państwowości, poprzez średniowiecze i renesans, który stanowił złoty okres w rozwoju Lublina, a następnie barok i klasycyzm. Swoje materialne ślady pozostawili tu zarówno zaborcy jak i działacze niepodległościowi. Również XX wiek dostarczył wiele ciekawych obiektów. Atrakcje te uzupełniają bogate zbiory muzeów, oferta kulturalna teatrów i kin.

Na Starym Mieście szczególnie urzeka nas swym niepowtarzalnym urokiem szereg bram i tajemniczych zaułków. Ta pełna uroku, malownicza część Lublina przyciąga swym pięknem zarówno latem, jak i zimą. Przykryte czapami śniegu dachy kamienic, przysypane śniegiem gzymsy, rynny i detale architektoniczne, nadają miastu szczególny, niepowtarzalny charakter pełen poezji i romantyzmu. Stare Miasto, za reprezentacyjnymi fasadami zabytkowej architektury i prowadzącą doń Bramą Krakowską, kryje zakulisowe zakątki i zaułki. Są one niekiedy zniszczone przez czas, może zaniedbane, ale stanowią unikalny klimat tego magicznego miasta. Tu dopiero kryje się prawdziwa atmosfera Starówki, ze specyficznym, tajemniczym oświetleniem, niepowtarzalnym kolorytem, jak też charakterystycznym zapachem. Malownicze zakamarki ujmują nas swym niepowtarzalnym klimatem przeszłości i historii.


Bram krakowska                                                      Zamek Lubelski

Architektura Lublina to nie tylko Starówka i piękne, zabytkowe kamienice miasta, ale również architektura kościelna. Szczególną pozycję w bogatej architekturze Lublina zajmują budowle sakralne. Prezentują one różne okresy stylowe od gotyku do czasów współczesnych. Zamek lubelski stanowi, podobnie jak Brama Krakowska, drugi, architektoniczny, symbol nierozerwalnie związany z miastem. Budowę grodu na wzgórzu zamkowym przypisuje się Bolesławowi Chrobremu. Najstarszymi zachowanymi budowlami są: kościół św. Trójcy oraz donżon, znajdujący się również na zamku. Czasy budowy i rozbudowy zamku pamięta również baszta obronna znajdująca się obok Bramy Krakowskiej. W pobliżu zamku usytuowane są natomiast dawne zabudowania szpitala św. Łazarza i kościół św. Wojciecha.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 2