Radio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat opolski

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Opole Lubelskie miasto Poniatowa miasto Wilków Karczmiska Poniatowa Chodel Józefów Opole Lubelskie Łaziska

Województwo Lubelskie - Powiat opolski

Powiat opolski

Dane podstawowe

Urząd Miejski w Opolu Lubelskim

ul. Lubelska 4
24-300 Opole Lubelskie
tel. 081 827 20 45, 081 827-72-01
fax. 081 827-72-00
e-mail: sekretariat@opolelubelskie.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałak, środa, czwartek, piątek - 7.15-15.15
wtorek - 8.00-16.00

starostwo@powiatopolski.pl
http://www.opolelubelskie.pl/


Charakterystyka

Bogactwo walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Opole Lubelskie zachęca do odwiedzania tego zakątka Lubelszczyzny, a naturalne warunki stwarzają doskonałe możliwości do uprawiania różnorodnych form turystyki.

Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest Nałęczowska Kolejka Dojazdowa, która oferuje przejazdy wycieczkowe wąskotorowym pociągiem turystycznym "Nadwiślanin" po malowniczych terenach Kotliny Chodelskiej. Przejazd połączony jest z piknikiem przy ognisku na specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.

Proponowany przebieg trasy:

 • Nałęczów - Wąwolnica (8 km)
 • Nałęczów - Opole Lub. lub Poniatowa (34 km)
 • Karczmiska - Opole Lub. lub Poniatowa (10 km)
 • Karczmiska - Polanówka (5 km)
 • Karczmiska - Wąwolnica (16 km)
 • Karczmiska - Nałęczów (24 km)

We wsi Pomorze nad Chodelką znajduje się, pracujący po dziś dzień młyn wodno-elektryczny z 1918 r. W jego pobliżu powstało pole biwakowe i ścieżka przyrodnicza "Kleniewo" prowadząca przez piękny las wzdłuż rzeki Chodelki. Na trasie ustawione są tablice informacyjno-poglądowe, pokazujące dojazd do ścieżki, jej przebieg oraz opisujące osobliwości przyrody, które możemy zobaczyć. Jest wyposażona w stoły i ławy, umożliwiające turystom wypoczynek. Kierunek marszu wyznaczają strzałki lub znaki namalowane na drzewach. Ścieżkę można przejść indywidualnie lub grupowo.

Na trasie Opole Lubelskie - Chodel, pasjonatów sensacji droga nr 747 zawiezie do wsi Emilcin, gdzie z inicjatywy członków Fundacji Nautilus, stanął jedyny w Polsce pomnik UFO. " Z relacji naocznego świadka, 10 maja 1978 r., wiemy o pojawieniu się dziwnych istot oraz o pojeździe unoszącym się nad leśną polaną. Na miejscu pozostały ślady badane później przez ufologów.

Miłośnicy wędkarstwa i połowów ryb (z aktualną kartą wędkarską) mogą korzystać z licznie występujących stawów na rzece Chodelka. W Woli Rudzkiej Gospodarstwo Rybackie "Pustelnia" oferuje łowiska specjalne i komercyjne, pełne ryb. Można tu także zaopatrzyć się w świeżo odłowionego pstrąga z prywatnej hodowli.

W sezonie letnim dogodnym miejscem wypoczynku wraz z możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego jest kąpielisko w Opolu Lubelskim przy ul. Rybackiej oraz Staw Młyński w Kluczkowicach (przystosowany do pełnienia funkcji kąpieliska). Nad bezpieczeństwem wypoczywających, przy kąpielisku w Opolu Lubelskim, przez cały tydzień czuwają ratownicy wodni z WOPR, w godz. 10.00 - 18.0). Przy każdym kąpielisku jest możliwość rozegrania meczu w siatkówkę plażową. Zarówno w Opolu jak i w Kluczkowicach w pobliżu kąpielisk znajdują się punkty gastronomiczne. 
Przejdź w górę strony

Kultura i rozrywka

 
       

Walory kulturowe

 1. Pałac Lubomirskich - pałac powstał na miejscu wcześniejszej rezydencji drewnianej w XVII w.- zbudowany w stylu barokowym o dwóch kondygnacjach z dwiema wieżami w narożach. Za sprawą Jana Tarły kolejnego właściciela przebudowano pałac, dostawiając w rogach nowe pawilony. W kolejnych stuleciach na zlecenie Zofii i Antoniego Lubomirskich dokonano największej przebudowy pałacu wg projektu Jakuba Fontany, Dominika Merliniego i Ferdynanda Naxa. W efekcie powstał budynek trzykondygnacyjny z marmurową posadzką, kryształowymi lustrami oraz dwupiętrową salą balową, często porównywany do pałacu Czartoryskich w Puławach. Po nich pieczę nad pałacem przejęła kolejna właścicielka Opola Rozalia Rzewuska. Pałac obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Pałac w Parku Miejskim - zbudowany w stylu klasycystycznym, miał służyć jako letnia rezydencja Lubomirskich w Niezdowie, zaprojektowany wg projektu nadwornego architekta Franciszka Degena. Pałac wzniesiony na planie prostokąta, z czterokolumnowym frontem. Wewnątrz pałacu istniała dwukondygnacyjna sala balowa, zwieńczona u góry kopułą. W pobliżu pałacu znajdują się dwie XIX-wieczne oficyny
 3. Park Miejski - powierzchnia parku wynosi 16 ha; w 1950 r. Walerian Kronenberg nadał ostateczny kształt parku. Na obszarze parku występują następujące drzewostany: topola czarna, topola biała, topola chińska, wierzba plącząca, olcha czarna. Park został zniszczony w trakcie II wojny światowej i wraz z pałacem był poddany rewaloryzacji w latach 1973-1974. Park jest miejscem wypoczynku okolicznych mieszkańców. W jego centralnym położeniu zbudowany jest amfiteatr, w którym odbywają się imprezy kulturalne.
 4. Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP najstarszy zabytek gminy Opole Lubelskie. Zbudowany w latach 1664-1675 z fundacji miejscowego proboszcza ks. Piotra Dobielowicza. Kościół prezentuje styl lubelskiej architektury cechowej, na pograniczu późnego manieryzmu i wczesnego baroku. Późnobarokowe są obejścia i wystrój wnętrza. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Maryi Niepokalanej z Dzieciątkiem Jezus. W nawie głównej znajduje się osiem bocznych XVII wiecznych ołtarzy z obrazami autorstwa Szymona Czechowicza. Kaplica północna mieści w sobie apoteozę Krzyża Św., w lunetach prezbiterium występują sceny ze Starego Testamentu. W kaplicy południowej zaś malowidła Józefa Meyera z ok. 1757 r. Do kompleksu przykościelnego prowadzi dzwonnica z bramą, wzniesiona w latach 1748-1751 r.
 5. Nałęczowska Kolej Dojazdowa Dworzec kolei wąskotorowej usytuowany jest w północno-wschodniej części miasta, w pobliżu zespołu pałacowo-parkowego i kąpieliska miejskiego, na końcu ul. Kolejowej. Początek budowy kolei wąskotorowej na terenach lubelskiego Powiśla datuje się na 1893 r. Za sprawą Jana Kleniewskiego właściciela większości okolicznych ziem i folwarków, który to był pomysłodawcą i projektantem budowy kolei. Kolejkę uruchomiono w celu przewozu buraków z pól do Cukrowni "Zagłoba". Była to prowizoryczna linia z drewnianymi szynami jednak długo nie eksploatowana. W 1911 r. na nowo powrócono do budowy kolei układając żelazny wąskotorowy tor. Latem 1915 r. Rosjanie zniszczyli cukrownię i kolejkę. Po wkroczeniu wojsk austriackich Polacy i jeńcy rosyjscy odbudowali zniszczoną linię przedłużając ją do linii normalnotorowej w Drzewcach (Nałęczów) oraz do cukrowni "Opole". W roku 1938 dobudowano kolejny odcinek Rozalin-Poniatowa. W najlepszym czasie swojego rozwoju, kolejka dysponowała trasą o dł. 70 km. W czasie II wojny światowej Nałęczowska Kolej Dojazdowa była pod całkowitą kontrolą podziemia. W 1943 r. dokonano odbicia więźniów politycznych transportowanych z aresztu w Opolu Lub. do obozu na Majdanku. Hitlerowcy przed wycofaniem postanowili zniszczyć tabor kolejki lecz kolejarzom udało się ukryć pewną jego część w nadwiślańskich lasach. Po wyzwoleniu ruch towarowy i osobowy został wznowiony. W roku 1988 wprowadzono nowe wagony osobowe. W latach 90-tych XX w., nastąpił gwałtowny spadek przewozów pasażerskich czego skutkiem było zawieszenie kursowania pociągów osobowych w 1995 r., pięć lat później rozpoczęto przewozy normalnotorowych wagonów 60-tonowych. W 2002 r. kolej wraz z całym majątkiem została bezpłatnie przekazana powiatowi opolskiemu. Obecnie sieć kolejki wąskotorowej służy jako element łączący gminy w obrębie 2 powiatów-opolskiego i puławskiego w celach rekreacyjno-wypoczynkowych o dł. 45,56 km, którą obsługują cztery lokomotywy spalinowe. W swojej ofercie posiada przejazdy wycieczkowe wąskotorowym pociągiem turystycznym "Nadwiślanin" po malowniczych terenach Płaskowyżu Nałęczowskiego i Kotliny Chodelskiej. Przejazd połączony jest z piknikiem przy ognisku na specjalnie wyznaczonym do tego miejscu.

  Przebieg trasy:
  Opole Lub. lub Poniatowa - Nałęczów (34 km)
  Opole Lub. lub Poniatowa - Karczmiska (10 km)
  Nałęczów - Wąwolnica (8 km)
  Karczmiska - Polanówka (5 km)
  Karczmiska - Wąwolnica (16 km)
  Karczmiska - Nałęczów (24 km)

 6. Spichlerz (ul. Lubelska 30) - powstał w XVIII w, zamieniony na stajnie, a obecnie przebudowany na kino. Murowany, założony na planie prostokąta, pierwotnie dwukondygnacyjny (obecnie jednoprzestrzenny), naroża oszkarpowane, w górnej części boniowane, nakryty dachem naczółkowym. Obecnie jest częścią Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury i mieści się w nim kino "Opolanka".
 7. ul. Lubelska 2, dawny zajazd, obecnie budynek mieszkalno-usługowy wzniesiony w 1 poł. XIX w., przy wlocie traktu w Nowy Rynek; obecnie usytuowany narożnie - u zbiegu ul. Nowy Rynek z ul. Piłsudskiego; spalony w 1907 r. od 2 poł. XIX w. do chwili obecnej mieści m.in. aptekę; w okresie międzywojennym był własnością aptekarza Stefańskiego; po II wojnie światowej - własność komunalna, w latach 80-90 tych XX w. - Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu Samopomoc Chłopska; Parterowy, pod dachem czterospadowym, krytym dachówka, częściowo podpiwniczony. Piwnice sklepione kolebkowo. Założony na rzucie silnie wydłużonego prostokąta, ze ściętymi narożnikami zachodnimi. Reprezentuje typ zajazdu, kryjącego pierwotnie funkcje karczemno - mieszkalno - stajenne pod jednym dachem. Obecnie wnętrze znacznie przekształcone. Jest to cenny przykład XIX w. zajazdu, stanowiący pod względem programu użytkowego realizację jednego z klasycznych typów.
 8. ul. Lubelska 3/5 budynek mieszkalno-usługowy wybudowany w latach 70-tych XIX w. dla Lejbucha i Mosze Orensztajnów. Usytuowany kalenicowo przy głównej ulicy, u zbiegu z ul. Ogrodową. Założony na rzucie prostokąta o ściętych narożnikach. Dwukondygnacyjny, pod dachem wielopołaciowym. Piwnice sklepione kolebkowo. Dwutraktowy, z sienią przelotową na osi. Elewacje zwieńczone profilowanym gzymsem i rozdzielone gzymsem kordonowym. Fasada dziewięcioosobowa, z płytkim ryzalitem osiowym, zaakcentowanym trójkątnym szczytem. Obiekt postklasycystyczny stanowiący dobry przykład XIX-wiecznej architektury, o skali dostosowanej do potrzeb małego miasta.
 9. ul. Lubelska 7, dawny zajazd obecnie dom mieszkalny zbudowany w końcu XIX w., częściowo przebudowany; drewniany, otynkowany wolnostojący; usytuowany kalenicowo, z wycofaniem od linii regulacyjnej ulicy. znaczne odstępstwa w zakresie pierwotnej dyspozycji wnętrza; pomimo częściowego zatarcia cech zabytkowych, obiekt nadal stanowi składnik klimatu zabudowy starego Opola. Być może był to jeden z licznych w mieście zajazdów, wyjątkowo drewniany, usytuowany przy ruchliwym trakcie lubelskim, w sąsiedztwie nowożytnego Nowego Rynku.
 10. Dawny ratusz ul. Nowy Rynek 26 - Wzniesiony w XVIII w. Murowany z cegły, otynkowany. Na rzucie zbliżonym do kwadratu. Dwukondygnacjowy, na sklepionych klebkowo piwnicach. Dwutraktowy. Kondygnacje oddzielone gzymsem kordonowym, gzyms wieńczący profilowany. Dach czterospadowy.
 11. Stary Rynek W latach międzywojennych XX w., ulica Stary Rynek stanowiła centrum handlowe. Stary Rynek był na całej powierzchni zabrukowany, wokół niego było kilkadziesiąt sklepów żydowskich, których drzwi wejściowe stanowiły zarówno okno wystawowe. Jarmarki odbywały się w piątki oraz tak jak obecnie odbywały się w poniedziałki, wówczas plac rynkowy był zapełniony furmankami m.in. ze zbożem na sprzedaż. Przy Starym Rynku były 3 restauracje, jedna piwiarnia i jedna herbaciarnia. Każda restauracja prowadziła wyszynk alkoholi na podstawie dzierżawionej koncesji, których właścicielami byli inwalidzi wojenni. Na Starym Rynku była usytuowana hala targowa, w której znalazło pomieszczenie 18 jatek z mięsem i wędlinami wieprzowymi od strony południowej i 14 jatek z mięsem wołowym żydowskim. Po utworzeniu getta w Opolu Niemcy nakazali zerwanie bruku z całego Starego Rynku i wykorzystanie go na budowę nawierzchni ul. Nowej, która stała się objazdówką po ogrodzeniu getta, w kierunku Józefowa. Hale mięsne przenieśli na ulicę Garbarską, gdzie wspólnie z dwoma barakami wojsk niemieckich były wykorzystywane do gromadzenia ludności żydowskiej z getta do transportów do miejsc zagłady. Plac Starego Rynku po zerwaniu bruku zamieniono na skwerek i obsadzono drzewami. Handel zbożem przeniesiono na targowicę przy ul. Fabrycznej gdzie już przed II wojną światową istniała targowica. W następnych latach cały teren targowicy przeniesiono na łąki przy ul. Podzamcze, gdzie do dziś dnia funkcjonuje. Nowy Rynek dawniej zwany Nowe Miasto do 2 poł. XIX w. zajmowane głównie przez społeczność chrześcijańską, razem z ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego stanowił drugie centrum handlowe. Tu podobnie jak na Starym Rynku dominowały sklepy żydowskie. W celu zmiany tej sytuacji została wybudowana hala, gdzie istniało 5 lokali sklepowych i 1 cukiernia, galanteria, zakład fryzjerskich, sprzedaż obrazów i luster oraz sprzedaż pieczywa. W budynku przy rogu ul. Piłsudskiego mieściła się restauracja i hotel. Ponadto było 5 sklepów masarskich, piwiarnia, herbaciarnia, sklep wielobranżowy, a pozostałe sklepy różnej branży żydowskiej. Na placu obecnego parkingu samochodowego przy parkanie kościelnym był w jarmarki skup drobiu i jaj stąd co tydzień odjeżdżały do Warszawy.

Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Na terenie gminy Opole Lubelskie sieć Natura 2000 obejmuje specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) : MYOTIS MYOTIS (nocek duży) oraz EPTESICUS SEROTINUS (mroczek późny) ostoja nietoperzy znajduje się w budynku Liceum Ogólnokształcącego, dawnym jako Pałac Lubomirskich z XVII w. Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części Natura 2000, obiekt uzyskał 14 punktów. W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza gatunku nietoperzy. Druga, co do wielkości kolonia rozrodcza gatunku w regionie.

Chroniony układ urbanistyczny

Najliczniej zachowane w Nowym Rynku. Murowane z cegły, otynkowane. Zabudowa kalenicowa, w Nowym Rynku na ogół o wyrównanym gabarycie. Nowy Rynek 3- 17, położone wzdłuż zach. pierzei oraz nr 4 i 8 (być może dawne zajazdy, między nimi nr 6, dawny ratusz) w części wschodniej rynku przechodzącego w ulicę. Wzniesione zapewne pod koniec XVIII lub początku XIX w. Dwukondygnacjowe, podpiwniczone, w niektórych piwnicach sklepienia kolebkowe. Dwutraktowe z sieniami na przestrzał, z boku lub na osi. Wnętrza przebudowane, elewacje przekształcone.

Cukrownia

Już w roku 1883 zawiązało się w Opolu Lubelskiem Stowarzyszenie pn. "fabryka cukru w Opolu Lubelskim". Głównymi udziałowcami stowarzyszenia byli okoliczni ziemscy właściciele oraz bankierzy. Budynki murowane cukrowni powstały już 1884r. wg projektu Eugeniusza Klayca. Były to: budynek produkcyjny murowany z czerwonej cegły oraz dwa parterowe budynki administracyjne. W roku 1913 dobudowano komin, magazyny i budynki produkcyjne. Obiekty cukrowni murowane są z czerwonej cegły i posiadają wszystkie cechy charakterystyczne dla architektury przemysłowej przełomu XIX/XX wieku.

Kompleks pijarski

Z inicjatywy Jana Tarło wojewody sandomierskiego, w roku 1743 sprowadzono do Opola pijarów, którym oddano patronat na kościołem. Wschodnia częsć zespołu kościelnego to pozostałości po dawnym klasztorze. Budowę obiektów klasztornych ROZPOCZETO W 1740r. według projektu Franciszka Magiera. W murach klasztornym zlokalizowane było kolegium pijarskie istniejące do kasaty zakonu oraz w inicjatywy braci Stanisława i Ignacego Konarskich w roku � Utworzono pierwszą w Polsce szkołę rzemiosł. Klasztor zbudowany został na rzucie podkowy, otwartej ku północy. Układ wnętrza półtoratrkatowy, z korytarzem do dziedzińca, prawdopodobnie pierwotnie otwartym arkadowo. Obecnie zachowały się tylko niektóre obiekty popijarskie.

Szkoła ul. Kolejowa

Obiekt szkoły znajduje się na południe od zespołu pałacowego, w pobliżu dworca kolejki wąskotorowej. Obiekt został wybudowany w roku 1936. Jakkolwiek niemal całkowicie przebudowany w latach 90-tych XX należy do najciekawszych obiektów architektury publicznej w Opolu powstałych w duchu modernizmu. Szkoła jest murowana z cegieł, parterowa, założona na planie litery U, z wydłużonym korpusem głównym.

Młyn motorowy

Młyn usytułowany jest w południowo - wschodniej części miasta. Został wybudowany w latach 30-tych XX w. Budynek jest murowany z cegieł, otynkowany, trójkondygnacyjny, nakryty dachem dwuspadowym. Założony na planie prostokąta, z parterowa dobudówką od południa. Na poszczególnych kondygnacjach brak podziałów traktowych. Obiekt należy do skromnych, typowych budynków przemysłowych powstałych w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

Przejdź w górę strony

Sport

   
MIEJSKO-GMINNY

OŚRODEK KULTURY
w OPOLU LUBELSKIM

ul. OGRODOWA 9

tel. (081)827 25 67
fax (081)827 25 78

  www : www.mgokopolelubelskie.pl
 e-mail : m-gok_opolelubelskie@tlen.pl

 

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Wrzelowiecki Park Krajobrazowy

- położony jest na pograniczu Małopolskiego Przełomu Wisły, Wzniesień Urzędowskich i Kotliny Chodelskiej. Powierzchnie parku 38 %, z czego lasy grabowo - dębowe i bory dębowo -sosnowe. Przez park płynie rzeka Wrzelowianka, zasilana przez wody wrzelowieckiego źródełka.. W parku występują liczne gatunki roślin chronionych m.in. miłek wiosenny, wisienka karłowata, storczyk i inne.

Wrzelowiec

Źródło i Dolina Potoku Wrzelowieckiego
- kierując się na północy zachód od kościoła dochodzimy do dolinki, w której znajduje się silne źródło wód kredowych zasilające Potok Wrzelowiecki. W latach 60-tych XXw. źródło to miało odpływ rzędu 30-50 litrów na sekundę. Zespół wypływów znajduje się w betonowym tunelu o długości 5 metrów.

Kluczkowice

- wąwozy lessowe,
- użytek ekologiczny: "Staw Młyński" pow. 54 ha obejmuje zbiornik wodny wraz z otaczającymi go łąkami oraz różnorodnymi zbiorowiskami roślinnymi. Staw Młyński jest miejscem wypoczynku i rekreacji wraz z możliwością wypożyczenia sprzętu pływającego; nieopodal znajdują się miejsca kempingowe oraz pole namiotowe

Pomorze

- ścieżka przyrodnicza Kleniewo:

wytyczona jest na terenie projektowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pustelnia-Jankowa, prowadzi przez piękny las wzdłuż rzeki Chodelki. Trasa tworzy pętlę mającą swój początek i koniec na polu biwakowym w miejscowości Pomorze. Na trasie ustawione są tablice informacyjno-poglądowe wskazujące przebieg ścieżki oraz opisujące osobliwości przyrody, które możemy zobaczyć. Na trasie ścieżki znajdują się stoły i ławy. Kierunek marszu wyznaczają strzałki lub znaki namalowane na drzewach.

Natura 2000

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Na terenie gminy Opole Lubelskie sieć Natura 2000 obejmuje specjalny obszar ochrony siedlisk : MYOTIS MYOTIS (nocek duży) oraz EPTESICUS SEROTINUS (mroczek późny) ostoja nietoperzy znajduje się w budynku Liceum Ogólnokształcącego, niegdyś jako Pałac Lubomirskich z XVII w. Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części Natura 2000, obiekt uzyskał 14 punktów. W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza gatunku nietoperzy. Druga, co do wielkości kolonia rozrodcza gatunku w regionie.

Pomniki przyrody:

- dąb szypułkowy w Kluczkowicach na terenie ośrodka wypoczynkowego
- brzoza czarna (nad stawem), dąb szypułkowy, na ternie parku ośrodka wypoczynkowego w Kluczkowicach
- jodła kalifornijska na terenie parku Zespołu Szkół Rolniczych w Kluczkowicach
- sosna pospolita w parku przy Zespole Szkół Rolniczych w Kluczkowicach
- plantan klonolistny na terenie parku Zespołu Szkół Rolniczych w Kluczkowicach
- cztery dęby szypułkowe we Wrzelowcu Małym, przy zakręcie szosy, na skraju łegu olsowego
- wiąz szypułkowy w Ciepielówce-Zagrodach

Użytki ekologiczne:

a)- obiekt "Emilcin" stanowi podmokłe łąki z licznymi zagłębieniami i oczkami wodnymi; występowanie zbiorowisk roślinnych: szuwarowych, wysokich turzyc, podmokłych łąk i pastwisk, bagiennych i wodnych; na podmokłych łąkach występują rzadkie gatunki ptaków: dziwonii, podróżniczka i dudka.

Projektowane:

b) - "Łąki Komaszyckie" pow. 178 ha w Dolinie Chodelki i cieku spod Komaszyc Starych; występowanie ekosystemów łąkowych, torfowiskowych i bagiennych.

Rejon jeziora Bartków Ług-Pomorze (zamieniony w staw hodowlany)

- fragment cennego kompleksu leśno-stawowego; rozmaitość siedlisk i zbiorowisk roślinnych, duże bogactwo florystyczne.

Rezerwaty przyrody (projektowane)

a) "Kluczkowice - Góry" pow. 50,6 ha, głębokie wąwozy, suche doliny, porośnięte lasem mieszanym, w runie: wawrzynek wilczełyko, tojad mołdawski, parzydło leśne

b) "Ćwiętalka - Niesołowice" pow. 472 ha; obszar obejmujący sieć form erozyjnych w utworach lessowych; w rejonie suchych dolin i wąwozów dominują zachowane lasy mieszane z zespołu grądowego (lipa drobnolistna, dęb szypułkowy); występuje wawrzynek wilczełyko, lilia złotogów, tojad dziubkowaty, parzydło leśne

c) "Kluczkowice - Ośrodek", obszar 121 ha, obejmuje głębokie i rozczłonkowione formy erozyjne w skałach lessowych, porośniętych grądem Tilio-Carpinetum z przestojami starych i zdrowych okazów lipy drobnolistnej i dębu szypułkowego

d) "Zadole -Chruślina" pow. 216 ha, rejon występowania rozcięć erozyjnych w utworach lessowych - głębokie i rozczłonkowione wąwozy, z dobrze zachowanymi naturalnymi lasami liściastymi; lasy ochronne o znaczeniu glebochronnym

e) "Wandalin-Kręciszówka" obejmuje 107 ha lasów prywatnych porastających zespół wąwozów lessowych uchodzących do kilkukilometrowej suchej doliny Stanisławów-Kluczkowice

tereny gminy Opole Lub. i gmin sąsiadujących tworzą jedno z największych w kraju zagłębi rolniczo-sadowniczych; specyficzny dla tego regionu jest wysoki udział produkcji owoców jagodowych: porzeczek, truskawek oraz nowoczesnych odmian malin; ekologiczne uprawy owoców dają doskonałe walory smakowe 
Przejdź w górę strony

Szlaki turystyczne

Okolice Opola to atrakcyjne miejsce do spędzania wolnego czasu. Proponujemy Państwu kilka tras, które zaspokoją ciekawość wszystkich kochających naturę oraz tych, którzy lubią rozwiązywanie zagadek jakie zostawiła historia.

Małopolski Przełom Wisły należy do obszaru Chronionego "Natura 2000". Zaczynając od Józefowa w dól rzeki do Mięćmierza mijamy po drodze:

Józefów nad Wisłą - osada miejska przepięknie umiejscowiona na wysokim, prawym brzegu Wisly, która przyjmuje tu trzy dopływy: potok Wrzelowiecki, Wyżnicę oraz Kamienną. Na urwistym zboczu doliny Wisły dominują zabudowania pobernardyńskiego zespołu klasztornego, który obejmuje barokowy kościół pw. Bożego Ciała z lat 1730-1743 fundacji Józefa Potockiego, klasztor pobernardyński, dzwonnicą oraz bramą reprezentacyjną. W północnej części Józefowa znajduje się zespól pałacowo-parkowy z murowanym pałacem z XVIII w. oraz kamienną ławka parkową z rzeźbą Chrystusa. Z parku podziwiać można wspaniały pejzaż na dolinę Wisły. W Józefowie zlokalizowany jest także wiatrak holenderski z II połowy XVIII w lub XIX w.

Kaliszany - duży kamieniołom wapieni i opok kredowych. Odsłonięcie geologiczne coraz młodszych skal, kończących erę mezozoiczną uznawane są za jedną z najpiękniejszych w Europie.

Kępa Gostecka - w przeszłości była to wyspa na Wiśle. Wschodnie ramię rzeki prowadziło małe ilości wody i z czasem zostało odcięte od głównego nurtu Wisły . Po zbudowaniu ostrów w celu odepchnięcia nurtu i zatrzymaniu erozji brzegu od polowy XX w. Kępa przestała być wyspą, łącząc się z wschodnim brzegiem. Przeprawa promowa.

Dobre - nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od staropolskiego słowa "debra" oznaczającego stromy stok. W XIX w. był tu folwark. Do wsi przylega rezerwat przyrody "Skarpa Dobrska". Utworzony w 1991 r.; 40 ha powierzchni; wysokość względna skarpy ok. 90 m; z rozgałęzionymi wąwozami tworzącymi fascynującą rzeźbę terenu.

Mięćmierz - stara osada flisacka z początku XV w. W centrum wioski znajduje się studnia z gontowym daszkiem a nad Wisła umiejscowiony jest wiatrak kozłowy należący do najstarszych występujących na terenie Polski.Tereny wokół Opola były zasiedlane od wieków. Sprzyjały temu naturalne warunki obronne. Na pozostałości tamtego okresu można natknąć się do dziś: pozostałości starych grodów, stanowiska archeologiczne. Proponujemy rozpocząć trasę od:

Grabówka - na początku XX w. poszukiwano w Grabówce otwartych stanowisk archeologicznych, odnaleziono odłamki naczyń glinianych i okrzemki krzemienne.

Bielsko - odbywają się tu warsztaty archeologiczne organizowane w lipcu przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym.

Chodlik - znajdowało się tu grodzisko wczesnośredniowieczne z VII-X w. Największe (9 ha) i najlepiej zachowane w Polsce, zamieszkiwane przez Lędzian (10 tys.).Jest otoczone trzema walami i było niegdyś jednym z głównych grodów plemiennych między Wisła i Bystrzycą. Miejscowość słynna jest z "Majówki archeologicznej" - festynu organizowanego przez lubelskie Stowarzyszenie Archeologów Polskich, Pracownię Badań i Nadzorów Archeologicznych, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim i Gminę Karczmiska.

Żmijowiska - gród obronny z końca IX w., najmniejsze z grodzisk w Kotlinie Chodelskiej zajmujące powierzchnie 1,5 ha, leżące w odległości 2,3 km od grodziska w Chodliku.

Podgórz - funkcjonowano tu wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie (VIII-IX w.); Rezerwat przyrody "Skarpa Dobrska" z przepięknym widokiem na Małopolski Przełom Wisły, Kotliną Chodelską oraz na rezerwat "Krowią Wyspę"na której gnieżdżą się rzadkie gatunki ptaków.Inne trasy

Szlak spacerowy po Wrzelowieckim Parku Krajobrazowym - długość 10 kilometrów. Główną atrakcją są wąwozy leśne, które swoja uroda nie ustępują tym z Kazimierza Dolnego oraz rzadkie gatunki flory i fauny.

Ścieżka przyrodnicza Kleniewo - długość 3 kilometry. Rozpoczyna się i kończy na polu namiotowym w miejscowości Pomorze. Trasa wytyczona jest na obszarze Zespołu Przyrodniczo -Krajobrazowego Pustelnia - Jankowa.

Ścieżka Dobre - Podgórz - długość 7 kilometrów, wytyczona na terenie rezerwatu "Skarpa Dobrska". Atrakcją szlaku są wąwozy lessowe oraz murawy kserotermiczne. 
Przejdź w górę strony

Historia

Opole Lubelskie, miasto w zachodniej części województwa lubelskiego, jest rzadkim przykładem miejsca, gdzie przez setki lat wielka historia tworzona przez wielkich ludzi, najważniejszych statystów swych epok, splatała się w nierozerwalny sposób z prostym życiem mieszkańców. To miejsce, gdzie wspaniale zabytki wielkiej przeszłości harmonizują z teraźniejszością w unikalny sposób.

Okolice Opola Lubelskiego są nieprzerwanie zamieszkane od tysięcy lat. O ludzkiej obecności świadczą liczne znaleziska archeologiczne, grodziska i kurhany. Opole Lubelskie w źródłach pisanych pojawia się na początku XIV wieku. W tym czasie był już w Opolu kościół parafialny a miejscowość, położona na szlaku handlowym z Lublina do przeprawy przez Wisłę w Solcu, była ośrodkiem dominującym w okolicy.

Opole, będące własnością rodu Słupeckich herbu Rawa, otrzymało prawa miejskie ok. 1400 roku. Najstarszy znany dokument lokacyjny miasta, wydany przez Kazimierza Jagiellończyka w roku 1450, był zapewne drugim z kolei, bowiem wcześniej, w 1418 roku pojawiają się w źródłach pisanych mieszczanie opolscy. Początkowo Opole, choć było istotnym ośrodkiem lokalnym, nie było miastem dużym ani ważnym. Do szybszego rozwoju miasta przyczynił się Stanisław Słupecki, właściciel Opola w poł. XVI w., który założył nowe miasto z dużym rynkiem i osiedlił w nim wielu rzemieślników. Jak szacują historycy, ludność Opola w tym czasie przekroczyła 1000 mieszkańców.

Rozwój Opola zahamowały wojny szwedzkie połowy XVII w., jednak po ich zakończeniu miasto, dzięki odważnym i nowatorskim decyzjom właścicieli, wybitnego intelektualisty i przyjaciela najważniejszych ludzi nauki owej doby, takich jak Hugo Grocjusz, Jerzego Słupeckiego, a później jego prawnuka Jana Tarły, miasto osiągnęło największe w swej historii znaczenie. Powstał wtedy istniejący do dziś piękny kościół parafialny, rozbudowano pałac, a wreszcie w l. 40-50. XVIII wieku wzniesiono klasztor i szkoły księży Pijarów.

Opole Lubelskie było przez wieki nie tylko ośrodkiem rzemiosł i handlu ale również wysokiej kultury. Słupeccy, a po nich Tarłowie i Lubomirscy, w okazałym opolskim pałacu stworzyli wspaniałą galerię malarstwa i rozszerzali wielką bibliotekę - pałac opolski był w XVIII wieku jednym z dwóch , obok Puław, najważniejszych domów magnackich w Lubelskiem. Tarłowie i Lubomirscy dbali również o rozwój nauki i oświatę. Jan Tarło, wojewoda sandomierski, sprowadził do Opola w 1743 roku zakon Pijarów, którego podstawowym celem było (i pozostało do dziś) kształcenie młodzieży. W 1761 roku Pijarzy otworzyli w Opolu pierwszą w Rzeczpospolitej szkołę rzemieślniczą opartą na nowoczesnych zasadach nauczania, w czterdzieści lat później założyli gimnazjum. Kres działalności Pijarów w Opolu nastąpił po powstaniu styczniowym, gdy rząd carski podjął decyzję skasowania najbardziej patriotycznego zakonu w Polsce. Dziś o księżach Pijarach przypomina nam wspaniały wystrój kościoła parafialnego i portret Ignacego Konarskiego, rektora opolskiego kolegium, spoglądający na wiernych z balustrady kościelnego chóru.

Dobrze rozwinięte, okazałe, "z pięknymi pałacami", jak pisał generał Lubowiecki w 1830 roku, Opole, choć po połowie XIX wieku, gdy pałac stał się własnością rządu carskiego, a szkoły Pijarskie zamknięto, straciło swą rolę ośrodka kultury i utraciło prawa miejskie, to jednak pozostało żywe gospodarczo. W 1914 roku liczba ludności osiągnęła niemal 7 tys. osób i na podobnym poziomie utrzymywała się do II wojny światowej.

Wojna położyła kres istnieniu opolskiej społeczności żydowskiej, sięgającej historią XVI wieku, Niemcy nie tylko wymordowali żydowskich mieszkańców Opola, usunęli również materialne pozostałości ich kultury, w tym okazałą synagogę, zbudowaną w XVII wieku.

Po wojnie miasto zabliźniło rany i odzyskało prawa miejskie. Dziś, choć Opolanie, jak w każdym podobnym mieście, spotykają się na co dzień z wieloma problemami, to jednak pamięć wielkiej historii Opola jest żywa, a wybitne zabytki miasta stać się dziś mogą ważnym czynnikiem rozwoju turystycznego pięknie położonego i czystego Opola.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 6