masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat radzyński -> Gmina Borki

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kąkolewnica Wschodnia Komarówka Podlaska Ulan-Majorat Borki Radzyń Podlaski g. miejska Radzyń Podlaski Czemierniki Wohyń

Województwo Lubelskie - Powiat radzyński - Gmina Borki

Miasto

Dane podstawowe

Gmina Borki to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
Siedziba gminy to Borki.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwało 6151 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 2002, gmina Borki ma obszar 111,83 km², w tym:

  • użytki rolne: 78%
  • użytki leśne: 14%

Gmina stanowi 11,59% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

6151

100

3072

49,9

3079

50,1

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

55

27,5

27,5


Władze samorządowe

Urząd Gminy Borki
ul. II Armii WP 41
21-345 Borki
tel. 81 857-42-29
faks 81 857-42-29

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Borki powstała z dniem 1 stycznia 1973 roku z połączenia Gromady Borki i Gromady Wola Osowińska. Dodatkowo w skład gminy weszły wsie Tchórzew Kolonia i Tchórzew Wieś z Gromady Kock oraz Olszewnica z Gromady Biała. Siedzibą gminy jest miejscowość Borki. Pierwszym Naczelnikiem Gminy był Pan Edmund Zgrajka ( 1973-1977), a następnymi byli; Pan Tadeusz Mitura (1977-1981), Pan  Andrzej Rozwałka – Naczelnik Komisaryczny (1981-1982), Pan Wiesław Milaniuk (1982-1990). Po reformie 1990r. Wójtem Gminy został Pan Wiesław Milaniuk (1990-1991), a  następnymi byli; Pan Marek Korulczyk (1991-1998), Pan Henryk Mateusiak (1998 do chwili obecnej).

W skład gminy weszło 14 miejscowości: Borki, Krasew, Maruszewiec Nowy, Maruszewiec, Nowiny, Olszewnica, Osowno, Pasmugi, Sitno, Stara Wieś, Tchórzew, Tchórzew Kolonia, Wola Chomejowa, Wola Osowińska i Wrzosów. Strukturę gminy tworzy 15 sołectw.

Gmina Borki jest jedną z siedmiu gmin powiatu radzyńskiego. Położona jest w południowo-zachodniej części powiatu w województwie lubelskim. Graniczy z gminami: Czemierniki, Ostrówek, Kock, Serokomla, Wojcieszków, Ulan Majorat i Radzyń Podlaski. Leży przy drodze krajowej nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów, pomiędzy Radzyniem Podlaskim a Kockiem, w odległości 65 km od Lublina i 10 km od Radzynia Podlaskiego. Obejmuje teren 11183 ha, z tego: użytki rolne stanowią 83,5%, lasy 14,5%, pozostałe grunty 2%.  Ludność 6486 osób, gęstość zaludnienia 59 osoby na km 2, przy średniej w województwie 89 osób na km2 a w kraju 124 osoby na km2.

Przejdź w górę strony

Historia

Nazwa Borki pojawia się w 1603 roku i jest miejscowością zasiedziałą.Dzieje jej, związane są głównie z ośrodkiem dworskim, którego początki sięgają okresu, kiedy w Borkach istniały folwarki drobnej szlachty.   Obecnie nazwy poszczególnych działów zanikły i trudno jest zorientować się, do kogo mógł należeć omawiany obiekt. Przy końcu XVIII wieku majątek Borki wraz z pobliską Wolą Osowińską i Przytocznem był w posiadaniu rodziny Czerskich. Kiedy w 1815 roku zmarł Tadeusz Czerski, dobra podzielono między rodzeństwo : Ferdynand Czerski otrzymał Borki, a Filipina z Czerskich Jaźwińska ze swoim mężem Ignacym otrzymała Wolę Osowińską. Prawdopodobnie w tym okresie został wzniesiony w Borkach murowany dwór, otoczony w późniejszym czasie regularnym ogrodem o charakterze spacerowo – użytkowym oraz murowane budynki mieszkalne dla służby, z których jeden zachował się do dziś. Po bezpotomnej śmierci Ferdynanda Czerskiego w 1838 roku  Borki odziedziczył jego siostrzeniec – Walenty Jaźwiński z Woli Osowińskiej. Od tego czasu, przez ponad 20 lat, Borki i Wola Osowińska pozostawały w rękach jednego gospodarza. Po Walentym Jażwińskim w 1861r. majątek objęły jego dzieci : Wacław, Aniela, Maria, Gabriela, Józefa, Zygmunt i Karol Jaźwińscy.
Po spłaceniu rodzeństwa gospodarstwo przejął Zygmunt Jaźwiński wraz z żoną Marią z Jezierskich.  Oni to rozbudowali dwór przekształcając go w rezydencję pałacową, zmienili również założenia ogrodowe w ogród krajobrazowy i założyli rozległe stawy rybne.
W roku 1894 wybudowany został murowany młyn wodny oraz dom młynarza. Wzdłuż drogi biegnącej od młyna na wschód, równolegle do rzeki Bystrzyca, powstały budynki mieszkalne. W roku 1827 w Borkach było 18 domów i 130 mieszkańców.
Od 1900 roku dobra zostały powiększone o folwark w Starej Wsi. Do 1944 roku ostatnimi właścicielami Bork byli Maria z Jezierskich Jaźwińska, wdowa po Zygmuncie oraz ich trzej synowie:  Konstanty, Tadeusz i Zygmunt. Wszyscy mieszkali we dworze borkowskim aż do 1939 roku a opuścili go po wkroczeniu wojsk radzieckich do Polski.
We wrześniu 1939 roku wieś została doszczętnie spalona. W okresie II wojny światowej otaczający dwór park został w dużym stopniu zniszczony przez okupantów. Wycieli oni 40 % drzewostanu i w centralnej części parku wybudowali drewniane baraki szpitala wojskowego.
Po wyzwoleniu majątek został rozparcelowany, a resztówka z parkiem i pałacem przeszła w administrację szkoły rolniczej. W latach 1951 – 1954 pałac i park znalazł się w użytkowaniu państwowego gospodarstwa rolnego a następnie szkoły podstawowej, izby porodowej i poczty. Po wojnie rozebrano poniemieckie budynki szpitalne, lecz nie skonstruowano dawnego układu alejek spacerowych,  nie uzupełniono też drzewostanu.
Park krajobrazowy jest położony na wschód od pałacu i ciągnie się wzdłuż jednego ze stawów. Na jego wschodnim krańcu w pobliżu młyna znajduję się wzniesienie, skąd widoczny jest pałac, fragmenty parku oraz stawy. Wzdłuż drogi, która biegnie obok parku do dawnego młyna stoją czworaki dworskie.
Gwałtowny rozwój miejscowości rozpoczął się po 1946 roku. Po reformie rolnej rozparcelowano majątek Jaźwińskich a ziemię przekazano głównie pracownikom folwarku, którzy wybudowali na niej domy mieszkalne i budynki gospodarcze. Pozostałe ziemie przejął nowo powstały PGR. Odbudowano budynki spalone podczas bombardowania w latach 1939 – 1942.
W 1950 roku zawiązano Gminną  Spółdzielnie „Samopomoc Chłopską”, przy niej powstała piekarnia i restauracja. W dalszych latach powstał Bank Spółdzielczy. Utworzono Spółdzielnię Kółek Rolniczych.
Od 1973 roku Borki stały się siedzibą gminy. Wybudowano budynki biurowe, remizę ochotniczej straży pożarnej, ośrodek zdrowia. Utwardzono drogi i nadano im nazwy.
Zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w kraju nie ominęły także Borki. Upadło państwowe gospodarstwo rolne, spółdzielnia kółek rolniczych, i mieszalnia pasz, zamknięto restaurację.
W 2002 roku oddano do użytkowania nowy piękny obiekt Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Borkach wraz z salą gimnastyczna, który nosi imię Jana Pawła II.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 22