MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat radzyński -> Gmina Komarówka Podlaska

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kąkolewnica Wschodnia Komarówka Podlaska Ulan-Majorat Borki Radzyń Podlaski g. miejska Radzyń Podlaski Czemierniki Wohyń

Województwo Lubelskie - Powiat radzyński - Gmina Komarówka Podlaska

Gmina Komarówka Podlaska

Dane podstawowe


Gmina Komarówka Podlaska to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.
Siedziba gminy to Komarówka Podlaska.
Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwały 4763 osoby.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Komarówka Podlaska ma obszar 137,56 km², w tym:
 - użytki rolne: 72%
 - użytki leśne: 20%
Gmina stanowi 14,25% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

12763

100

2395

50,3

2368

49,7

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

34,6

17,4

17,2Władze samorządowe

Urząd Gminy Komarówka Podlaska
ul. Krótka 7
21-311 Komarówka Podlaska
Telefon: 083 353 50 04, 083 353 50 39
Faks: 083 353 50 43

Wójt Gminy - Ireneusz Stanisław Demianiuk

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Komarówka Podlaska jest miejscowością gminną, położoną na terenie Polesia Zachodniego zwanego Lubelskim lub Podlaskim. Polesie to kraina położona w lewym dorzeczu Bugu, na północny-wschód od Wyżyny Lubelskiej. Jest to teren równinny pokryty piaskami lub zatorfowiony i podmokły. Gdzieniegdzie wznoszą się wzgórza wapienne. W południowej części znajduje się grupa 67 jezior genetycznie związanych z płytkim występowaniem wód gruntowych i słabym odpływem, względnie procesami krasowymi.

Komarówka znajduje się w obrębie Równiny Podlaskiej, jednego z sześciu regionów Polesia Podlaskiego. Równina Parczewska leży na zachód od Równiny Kodeńskiej oraz na południe od Zaklęsłości Łomaskiej. Charakteryzuje się przemiennym występowaniem wzniesień zbudowanych z gliny zwałowej i otaczających ją piaszczystych równin akumulacji wodnej, co różni ten region od przyległych - zdecydowanie piaszczystych lub gliniastych. Mezoregion ma 753 km2 powierzchni.

Polesie to region typowo rolniczy. Tutejsze gleby należą do słabych i złych (54% powierzchni) oraz średnich (38%). Duży odsetek gruntów użytkowany jest jako łąki i pastwiska (ponad 22% ogólnej powierzchni). Na grunty orne przypada 46% a na lasy 23%. Lasy występujące na Polesiu są iglaste (sosna, świerk) albo mieszane (brzoza, topola, klon, dąb, świerk, sosna). Uprawia się tu głównie żyto, ziemniaki, owies, grykę.

Polesie należy do najsłabiej uprzemysłowionych obszarów Polski. Wśród nielicznych i na ogół drobnych zakładów przemysłowych na pierwsze miejsce wysuwają się młyny, mleczarnie, rzeźnie i tartaki. Miejscowe surowce mineralne wykorzystują niewielkie cegielnie i betoniarnie.

Przejdź w górę strony

Historia

Pierwsze wzmianki o Komarówce Podlaskiej pochodzą z przełomu XVII i XVIII wieku i dotyczą wsi już ukształtowanej, a więc założonej dużo wcześniej. Legenda mówi o XV-wiecznym rodowodzie Komarówki Podlaskiej, choć jej udokomentowana historia rozpoczyna się w XVII wieku. Miastem była już w 1672 roku, bowiem wtedy jej właściciel, marszałek grodzieński oraz starosta przywalski i filipowski, Jan Kazimierz Kierdej nadał jej przywilej

W dokumencie z dnia 16 kwietnia 1672 r. ówczesny właściciel miasta zezwolił na odbywanie dwóch jarmarków oraz targów, określił sądowe kompetencje wójta, zezwalające jednocześnie na apelacje od jego wyroków do sądu dziedzica, a także zobowiązał mieszczan do wybudowania ratusza oraz studni.

Od 1795 roku w zaborze austriackim, od 1807 roku w Księstwie Warszawskim, od 1815 roku w Króestwie Polskim. Postanowieniem namiestnika Królestwa Polskiego z dnia 26 lutego 1882 roku zmieniono Komarówkę na osadę wiejską.

W 1710 r. erygowano tutaj parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (a na początku XX wieku wybudowano nowy kościół), powiększoną w 1887 r. o wiernych z parafii Wohyń (władze carskie zamknęły tam kościół za pomoc unitom).

Komarówka Podlaskiej była onegdaj uważana za miasteczko, ale nigdy nie posiadała formalnie nadanych jej praw miejskich. Jednakże przed kościołem z 1857 r. zachował się plac-rynek, zabudowany w czworobok. W okolicy Komarówki Podlaskiej położone są stare wsie - Przegaliny Duże, Kolembrody, Walinna.

W okresie pouwłaszczeniowym siedzibą gminy należącej do powiatu radzyńskiego guberni podlaskiej, stała się Żelizna. W okresie niepodległego państwa polskiego oraz okupacji niemieckiej Komarówka Podlaska stała się ponownie ośrodekim gminy, w dalszym ciągu stanowiąc część powiatu radzyńskiego.

W związku z likwidacją gmin w roku 1954 przejściowo pełniła funkcję ośrodka gromadzkiego, by od stycznia 1973 roku odzyskać utraconą rangę centrum gminy w powiecie radzyńskim województwa lubelskiego. Po likwidacji powiatów w roku 1975 weszła w skład nowoutworzonego województwa bialskopodlaskiego. Obecnie stanowi część województwa lubelskiego i powiatu radzyńskiego.

W 1973 r. Komarówka Podlaska awansowała do rangi siedziby gminy w pow. radzyńskim woj. lubelskiego, od 1975 r. do 1999 r. wchodziła w skład woj. bialskopodlaskiego.

Pamięć o przeszłości ziem tworzących obecną gminę Komarówka Podlaska przechowują zabytki architektoniczne:

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 20