masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat radzyński -> Gmina Radzyń Podlaski

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Kąkolewnica Wschodnia Komarówka Podlaska Ulan-Majorat Borki Radzyń Podlaski g. miejska Radzyń Podlaski Czemierniki Wohyń

Województwo Lubelskie - Powiat radzyński - Gmina Radzyń Podlaski

Gmina Radzyń Podlaski

Dane podstawowe

Gmina Radzyń Podlaski (dawn. gmina Biała) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie radzyńskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bialskopodlaskim.
Siedziba gminy to Radzyń Podlaski.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwały 8053 osoby.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Radzyń Podlaski ma obszar 155,17 km², w tym:
użytki rolne: 65%
użytki leśne: 29%
Gmina stanowi 16,08% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

8053

100

4000

49,7

4053

50,3

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

51,9

25,8

26,1


Władze samorządowe

Urząd gminy Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83 413-18-01
faks 83 413-18-00

Przejdź w górę strony

Walory turystyczne

Główną atrakcją turystyczną gminy jest kompleks leśny w okolicy wsi Jaski, Główne, Płudy Bedlno Radzyńskie i Białka. Ponad stuletni drzewostan sosnowy, unikatowe gatunki flory i fauny, zasobne w zwierzynę tereny łowieckie, bogactwo grzybów, czystość środowiska wolnego od wielkiego przemysłu - to oferta dla turystów i wczasowiczów szukających spokojnego i czystego ekologicznie wypoczynku.
Na terenie gminy znajduje się rezerwat przyrody "CZAPLINIEC" o pow. 15,7 ha położony w Leśniczówce Feliksówka. Utworzony został w celu ochrony stanowisk lęgowych czapli siwej /możliwość obserwacji życia tych ptaków/.
Intersujący jest także użytek ekologiczny "Białka" - obszar dawnego koryta i starorzeczy rzeki we wsi Paszki Duże o pow. 8 ha.

Przejdź w górę strony

Historia

Gmina Radzyń Podlaski w obecnych granicach powstała na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie w dniu l stycznia 1973 roku z połączenia trzech byłych Gromadzkich Rad Narodowych: w Branicy Radzyńskiej, w Białej i w Białce.
Gmina należała w okresie staropolskim do Ziemi Łukowskiej, zwanej też powiatem łukowskim, z grodem kasztelańskim w Łukowie.
Granice państwowe między Polską a Litwą były wielokrotnie przesuwane, a ostatecznie ustalono je w XV w na zasadzie kopców granicznych, rzek, lasów i bagien. Odcinek tej granicy przebiegał przez Branicę, Zbulitów i Ustrzesz. Był to przebieg w linii prostej płn.-płd., pokrywający się ze wschodnią granicą gminy Radzyń.
W 1520 r. utworzono województwo podlaskie, potem Brzeskie. W Wielkim Księstwie Litewskim językiem urzędowym był język białoruski i cyrylica, a na omawianych rubieżach także wyznanie prawosławne. Natomiast na obszarze naszej gminy panuje wyłącznie wyznanie rzymsko-katolickie (przy ubogiej sieci parafialnej w porównaniu z rdzennym województwem lubelskim).
Ziemia Łukowska do 1478 r. należała do województwa sandomierskiego, po czym wraz z Ziemią Lubelską i Urzędowską weszła w skład nowo utworzonego Województwa Lubelskiego. Podział ten obowiązywał aż do II rozbioru. Po I rozbiorze Ziemia Łukowska pozostała jeszcze przy Polsce, a miasto Radzyń (wraz z większością terenu obecnej gminy) w 1788 r. znalazło się w nowo utworzonym wydziale lubelskim. Istotne zmiany przyniósł II rozbiór, kiedy to wprowadzono trójstopniowy podział administracyjny. Ziemia Łukowska znalazła się wówczas w nowopowstałym województwie chełmskim na terenie prowincji polskiej. Po III rozbiorze Polski z obszarów zajętych przez Austriaków utworzono Galicję Zachodnią. Interesujący nas teren należał wówczas do cyrkułu łukowskiego z siedzibą w Łukowie, przeniesioną następnie do Radzynia.
Do czasów Księstwa Warszawskiego następowały kilkakrotne modyfikacje zasięgów i nazw cyrkułów.
Przed 1809 r. tereny dawnej Ziemi Łukowskiej należały do cyrkułu bialskiego i okręgu włodawskiego. W 1810 r. teren obecnej gminy Radzyń wszedł w skład powiatu radzyńskiego departamentu siedleckiego. W zakresie władzy sądowej powiat radzyński podlegał wydziałowi bialskiemu.
W czasach Królestwa Polskiego powrócono do podziału na województwa. Radzyń i jego okolice znalazły się w województwie podlaskim – obwodzie i powiecie radzyńskim. Po Powstaniu Listopadowym w ramach rusyfikacji przemianowano województwa na gubernie (1837 r.), a obwody na powiaty (1842 r.), Radzyń, pozostając siedzibą powiatu, wszedł do rozległej guberni lubelskiej, utworzonej przez połączenie dotychczasowych województw – lubelskiego i podlaskiego. Jednakże już 1854 r. dokonał się jej podział na gubernię lubelską i siedlecką, do której przynależały okolice Radzynia, nadal będącego centrum powiatu, obejmującego 16 gmin. Siedzibą jednej z nich, obejmującej obszar obecnej gminy Radzyń, była Biała. Po 1912 r. powiat radzyński przeszedł do guberni lubelskiej.
Podczas I wojny światowej obszar gminy znalazł się pod okupacją niemiecką. W Polsce odrodzonej przywrócono przynależność do historycznego województwa lubelskiego i powiatu radzyńskiego. Czas II wojny światowej to okres przynależności powiatu radzyńskiego do Generalnego Gubernatorstwa i Dystryktu Lubelskiego. Po zakończeniu działań wojennych funkcjonował powiat radzyński, dzielący się na gminy, a następnie gromady. Od 1975 r. gmina Radzyń Podlaski należała do województwa bialskopodlaskiego. Po nowej reformie administracyjnej, w wyniku której od 1 stycznia 1999 roku na mapie administracyjnej naszego państwa pojawiły się powiaty, powróciła na łono województwa lubelskiego, będąc obecnie istotną częścią terytorium powiatu radzyńskiego.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Zespół pałacowo-parkowy w Branicy Radzyńskiej, a w nim pałac z 1884 r. w parku krajobrazowym, oficyna stróżówka, czworaki, kuchnia i stelmacharnia. Obecnie szkoła.Zespół pałacowo-parkowy w Białce, składający się z klasycystycznego pałacu zbudowanego po 1843 r., z tarasem z 1880 r., częściowo spalony w 1957 r., odbudowany, (do niedawna  Dom Dziecka); czworaka, stajni z wozownią i parku krajobrazowego z XIX w.


Pałac w Żabikowie – renesansowy, zbudowany w XVI lub na początku XVII w., bodaj najstarszy tego typu obiekt na Podlasiu, z elementami natury obronnej i pozostałościami parku XIX –wiecznego. Obecnie mieści się szkoła.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 20