masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat świdnicki -> Gmina Mełgiew

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Piaski miasto Świdnik Mełgiew Piaski Trawniki Rybczewice

Województwo Lubelskie - Powiat świdnicki - Gmina Mełgiew

Gmina Mełgiew

Dane podstawowe


 

Gmina Mełgiew to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim.
Siedziba gminy to Mełgiew.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Mełgiew ma obszar 95,64 km², w tym:

  • użytki rolne: 77%
  • użytki leśne: 15%

Gmina stanowi 20,39% powierzchni powiatu świdnickiego.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

8195

100

4207

51,3

3988

48,7

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

85,7

44

41,7


Władze samorządowe

Urząd Gminy Mełgiew
21-007 Mełgiew
ul. Partyzancka 2
fax: 081 7597704
tel: (081)759 77 01, ( 081) 759 77 02, (081) 759 77 03
melgiew@melgiew.pl

Wójt Gminy Mełgiew
Wacław Motyl

Sekretarz
Edward Mateńko
Formy kontaktu z p. Mateńko
tel. (081) 759-77-01; 759-77-02; 759-77-03 wew.211
e - mail: edwardmatenko@melgiew.pl

Skarbnik
Teresa Kurzępa
Formy kontaktu z p. Kurzępą
tel. (081) 759-77-01; 759-77-02; 759-77-03 nr wew. 203

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Mełgiew leży na stokach kilku rozległych, kopulastych wzgórz, które obniżają się ku środkowi. Dookoła, na zwieńczeniu horyzontów widać lasy, które otaczają kręgiem całą gminę. W dole, przez cały środek gminy, z południa na północ, doliną podmokłych łąk płynie rzeka Stawek -Stoki zwana czasem Mełgiewką - dopływ Wieprza.

Mełgiew to gmina rolnicza (gleby doskonałej jakości 91% w klasie II i III) o niewielkim stopniu uprzemysłowienia. Użytki rolne zajmują (razem) 7335 ha, grunty orne 6313 ha, sady 220 ha, łąki 719 ha, pastwiska trwałe 83 ha, lasy i grunty leśne 1495 ha (15% powierzchni gminy) - zlokalizowane na jej obrzeżach, otaczają gminę dokoła. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 3,6 ha, 77% gospodarstw ma poniżej 5 ha, tych powyżej 15 ha tylko około 30.

W ostatnich latach występuje tendencja do rozdrabniania gospodarstw, co można tłumaczyć podmiejskim położeniem gminy, ale jednocześnie następuje powiększanie powierzchni dużych gospodarstw (10 gospodarstw ma powierzchnię powyżej 25 ha).

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Gmina nie oparła się zmianom. Większości silnych poprzednio jednostek gospodarczych nie wiodło się najlepiej, ale powoli następują zmiany na lepsze np. na bazie „SKR” Krępiec utworzono firmę „KRE-SIP” (części do maszyn rolniczych), w pomieszczeniach po Kółku Rolniczym w Krzesimowie firma „PRESBET” produkuje kostkę chodnikową, „Spółdzielnia Rolnicza” w Mełgwi i „Zakłady Drobiarskie” w Podzamczu zostały sprzedane prywatnym właścicielom, a na bazie w Minkowicach po byłym przedsiębiorstwie „WUKO” gospodarzy „SAME-DEUTZ FAHR POLSKA” produkujący ciągniki rolnicze.

Prężnie, szczególnie w strefie podmiejskiej Świdnika rozwija się indywidualna działalność gospodarcza.

Przejdź w górę strony

Historia

Historia osadnictwa w Mełgwi sięga średniowiecza. W „Opisie historycznym diecezji lubelskiej przez księdza Karola Boniewskiego proboszcza w Fajsławicach” z 1325 roku znajduje się wzmianka „item Johannes plebanus ecclesiae de Meglewa”. Rok 1325 wiele źródeł określa jako pierwszą wzmiankę o parafii Mełgiew.
Następna wzmianka historyczna o Mełgwi pochodzi z 1330 roku i miała wpływ na dzień dzisiejszy Mełgwi. Otóż w roku 1330 Mełgiew jest wymieniona jako MELYWI w liczbie włości Dzierżka - kanonika krakowskiego i jego brata Ostasza (Hostasjusza) z Bejsc. Wystarali się oni u księcia Władysława (późniejszego króla Władysława Łokietka) o przywilej, na mocy którego Mełgiew i inne należące do nich wsie zostały przeniesione na prawo niemieckie. Oznaczało to w praktyce stworzenie dla Mełgwi warunków ekonomicznego i społecznego rozwoju i ten fakt zdecydował bez wątpienia o jej kilkusetletnim, nieprzerwanym trwaniu.
Słownik geograficzny województwa lubelskiego z 1880 roku mówi, że w Mełgwi znajdowała się gorzelnia, pięć kopalni kamienia wapiennego i pieców wapiennych, dwie cegielnie i aż pięć młynów wodnych. Doliną płynie nadal rzeka, ale zmeliorowana zmalała i trudno sobie wyobrazić, że mogła poruszać owych aż pięć młynów.
Nazwa wsi zmieniała się na MEGLEW, gdy wieś należała do Meglewskich i Firlejów, by w końcu zmienić się na dzisiejszą MEŁGIEW.
A skąd się wzięła sama nazwa? Historycy uważają, że od słowa „meglew” oznaczającego miejscowość nizinną, gdzie nieraz unosiły się mgły. Ale miejscowa tradycja wie swoje i mówi, że to od licznych młynów, które tu, nad bystrą niegdyś rzeką się znajdowały.
W 1993 roku przystąpiliśmy do ustanowienia gminnego herbu - jako pierwsza gmina w Polsce. Lubelskie Towarzystwo Heraldyczne zaproponowało go w formie nawiązującej do roku 1330.
Obaj bracia pieczętowali się herbem „LEWART” (w polu czerwonym wspięty lampart złoty w koronie). Ostasz z Bejsc jest nawet uważany za założyciela rodu Firlejów (tego samego herbu), którzy w pewnym okresie byli też właścicielami Mełgwi.
Herb gminy Mełgiew to na polu czerwonym dwa srebrne lamparty - symbolizują dwóch braci - założycieli wsi na nowym prawie, a w skos biegnie niebieski pas - to oczywiście symbol naszej rzeki, która płynie przez całą gminę.

Przejdź w górę strony

Zabytki

Janowice – dwór i drzewostan

Krępiec – zespół dworsko-parkowy

Pałac w Krępcu został rozebrany w latach 70-tych, ale ocalał 4 hektarowy park. Obok zbudowano zalew wodny do celów wędkarskich i rekreacyjnych w roku 1991 - modernizowany.

Krzesimów – zespół pałacowo-parkowy

Na wzgórzu, trudno dostępnym ze względu na otaczające je mokradła znajdował się dwór obronny, obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej. Wokół pałacu znajduje się rozległy park z okazami kilkusetletnich dębów, starych lip.

Na wzgórzu, trudno dostępnym ze względu na otaczające je mokradła znajdował się dwór obronny, obecnie mieści się tu Dom Pomocy Społecznej. Wokół pałacu znajduje się rozległy park z okazami kilkusetletnich dębów, starych lip.

Mełgiew – zespół kościoła parafialnego

Mełgiew – cmentarz parafialny z kaplicą

Minkowice – dworzec kolejowy

Podzamcze – zespół pałacowo-parkowy

KOŚCIÓŁ W MEŁGWI: 
Pierwsza wzmianka pisana o parafii Mełgiew pochodzi z roku 1325. Jak podają źródła historyczne od tamtego czasu można się doliczyć czterech kolejnych kościołów w naszej parafii. Kościoły te były prawdopodobnie drewniane.
Gdy w 1726 roku spalił się ostatni drewniany kościół w latach 1726–30 wzniesiono kościół już murowany, który stoi do dziś (tzw. „stary kościół”). Fundatorem tego kościoła był Jacek Stoiński – w tym czasie właściciel Podzamcza. Gdy ten kościół okazał się za ciasny planowano jego powiększenie. Jednak przebudowa była niewiele tańsza od budowy nowego. Nasi pradziadkowie przystąpili więc w roku 1906 do gigantycznej pracy – wznoszenia nowego kościoła parafialnego.
Po 4 latach budowy - 15 czerwca 1910 roku biskup Franciszek Jaczewski mógł dokonać konsekracji nowego kościoła. I do dziś, nasz piękny kościół trzyma się bardzo dobrze.
15 czerwca 2000 roku uroczystości 90–lecia kościoła. Na Jubileusz, na Mszę o godzinie 9.00 przybył – Arcybiskup Józef Życiński. Dostojnego gościa powitała, przed kościołem, gminna orkiestra dęta, a w kościele - zespół „PODZAMCZE” zaśpiewał pieśń powitalną „Witaj nam czcigodny gościu nasz...”. W imieniu rady duszpasterskiej powitał Gościa Włodzimierz Augustyniak. Mszę jubileuszową odprawił i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Józef Życiński, Po Mszy nastąpiło poświęcenie Dzwonu Jubileuszowego. Wprawdzie był on już poświęcony 1 stycznia 2000 roku, ale to był – jak to określił ks. kanonik Karol Serkis „chrzest z wody” – prawdziwego poświęcenia dokonał dopiero ks. Arcybiskup.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 12