MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat świdnicki -> Gmina Rybczewice

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Piaski miasto Świdnik Mełgiew Piaski Trawniki Rybczewice

Województwo Lubelskie - Powiat świdnicki - Gmina Rybczewice

Gmina Rybczewice

Dane podstawowe

Gmina Rybczewice to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
Siedziba gminy to Rybczewice (do 30 grudnia 1999 pod nazwą Rybczewice Drugie).
Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwało 3999 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Rybczewice ma obszar 99,09 km², w tym:
 - użytki rolne: 86%
 - użytki leśne: 10%
Gmina stanowi 21,13% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

3999

100

2087

52,2

1912

47,8

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

40,4

21,1

19,3


Władze samorządowe

Urząd Gminy Rybczewice   
Rybczewice II 119
21-065 Rybczewice
tel. 81 585-40-03
faks 81 585-40-18

Wójt Gminy - Mirosław Kwiatosz
tel. (081) 585 40 20

Sekretarz - Renata Trała
tel. (081) 585 40 03, (081) 585 41 01, (081) 585 41 02

Skarbnik - Józef Smarzak
tel. (081) 585 40 03, (081) 585 41 01, (081) 585 41 02

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Gmina Rybczewice położona jest w najwyższej części Wyżyny Lubelskiej w obrębie Subregionu Wyniosłości Giełczewskiej.

Położenie Gminy na tle Polski Jej obszar jest wyraźnie przyporządkowany dolinie Giełczwi, która jest osią gminy całej długości. Znajduje  się w południowej części powiatu świdnickiego, województwa lubelskiego, 35 km od Lublina. Powierzchnia Gminy zajmuje 99 km2 ,w tym 8114ha użytków rolnych, którą zamieszkuje 3986 mieszkańców.     Jest to gmina typowo rolnicza, nastawiona na produkcję roślinną, czemu sprzyjają dobre gleby i dogodny klimat.

Gmina Rybczewice na północy graniczy z gminą Piaski- powiat świdnicki, na południu z gminą Żółkiewka- powiat Krasnystaw. Od wschodu sąsiadują gminy Fajsławice, Gorzków, Łopiennik Górny należące również do powiatu krasnostawskiego a od zachodu gmina Krzczonów -powiat lubelski. Gmina Rybczewice położona jest w południowej części powiatu świdnickiego. Jego przybliżona powierzchnia wynosi 99 km2 w tym:

• Użytki rolne: 7244 ha
• Grunty orne 6215 ha
• Użytki zielone: 318 ha
• Sady: 710 ha
• Lasy: 1091 ha

Mapa gminy Rybczewice


Przejdź w górę strony

Infrastruktura

Komunikacja
Sieć drogową gminy tworzą drogi powiatowe i gminne. Gmina ma dobre połączenie autobusowe z miastem wojewódzkim Lublin.

Wodociągi, gaz
Na dzień dzisiejszy tylko część gminy posiada sieć wodociągową o dł.76,1 km, natomiast nie posiada sieci gazociągowej. Pozostałe gospodarstwa pobierają wodę z indywidualnych studni. Wszystkie ujęcia wody posiadają charakter komunalny. Na terenie gminy nie występują czynne w chwili obecnej zakładowe ujęcia wody. Gmina nie jest zgazyfikowana gazem z sieci gdyż znajduje się poza zasięgiem dostępnej sieci gazu ziemnego.
    Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną odbywa się za pośrednictwem sieci i urządzeń będących własnością Lubelskich Zakładów Energetycznych Lubzel S.A. Przez południowo-wschodnią część gminy przebiegają sieci elektroenergetyczne SN będące własnością Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A , a przez centralną część gminy przebiega linia WN 220 kV Mokre – Abramowice. Większość gospodarstw jest wyposażona w sieć 380 V, pozostałe tylko w sieć 220 V. W latach 1999 – 2003 wykonano oświetlenie drogi powiatowej nr 1127 Siedliska – Izdebno w miejscowości Izdebno na długości 0,5 km.

Telekomunikacja
Wszystkie miejscowości na terenie gminy zostały stelefonizowane i wszyscy mieszkańcy ( nie dotyczy wsi Zygmuntów ) mają możliwość podłączenia się do sieci telefonicznej stacjonarnej. Należy również zwrócić uwagę, iż mieszkańcy gminy mają możliwość korzystania z sieci telefonów komórkowych takich jak: ERA i IDEA GSM. W Rybczewicach w 2001r. wybudowany został przekaźnik sieci ERA GSM, natomiast w 2004 wybudowany został przekaźnik sieci IDEA.

Kanalizacja
Na obecnym etapie rozwoju gmina Rybczewice nie posiada jeszcze zbiorczego Systemu kanalizacji sanitarnej. Lokalny system kanalizacji sanitarnej z własną biologiczna oczyszczalnią ścieków wyposażoną w osadniki gnilne i staw ściekowy posiada Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach.

Jednostki gospodarcze
Na terenie gminy zarejestrowanych jest 141 jednostek gospodarczych, z czego 12 w sektorze publicznym a 129 w prywatnym. Dominują małe podmioty będące własnością osób fizycznych (105). Na terenie zarejestrowana jest jedna spółka prawa handlowego. Na obszarze gminy funkcjonuje 19 placówek handlowych i jedna stacja paliw, w których pracuje łącznie 37 osób.

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Jest to gmina typowo rolnicza. Liczy 1 200 gospodarstw rolnych ze średnią powierzchnią gospodarstwa 5,5 hektara. Głównym źródłem utrzymania tutejszej ludności jest praca w rolnictwie. Rolnictwo Ogrodnictwo Wiodącym kierunkiem działalności rolniczej na terenie gminy jest uprawa zbóż i buraków cukrowych. We wsi Kolonia Stryjno i Stryjno funkcjonuje kilka plantacji sadowniczych i upraw czarnej porzeczki. Do największych bogactw gminy zaliczamy bardzo dobre warunki glebowe i ekologiczne, atrakcyjne zakątki krajobrazowe i walory klimatyczne. Występuje tu najwięcej słonecznych dni w roku.

Gmina posiada predyspozycje do funkcjonowania jako region rekreacyjno – wypoczynkowy. Na szczególną uwagę zasługują tutaj: park przy szkole w Rybczewicach, stawy rybne we wsiach Pilaszkowice, Bazar i Częstoborowice oraz liczne wąwozy i parki.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

UNIQA
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 5