masterhost.plMK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Powiat świdnicki -> Gmina Trawniki

Kliknij na gmine, aby otrzymać szczegółowe informacje.

Piaski miasto Świdnik Mełgiew Piaski Trawniki Rybczewice

Województwo Lubelskie - Powiat świdnicki - Gmina Trawniki

Gmina Trawniki

Dane podstawowe

Gmina Trawniki to gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie lubelskim.
Siedziba gminy to Trawniki.
Według danych z 30 czerwca 20042, gminę zamieszkiwało 9115 osób.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Trawniki ma obszar 84,16 km², w tym:
 - użytki rolne: 85%
 - użytki leśne: 7%
Gmina stanowi 17,95% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

9225

100

4677

50,7

4548

49,3

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

109,6

55,6

54


Władze samorządowe

Urząd Gminy Trawniki   
21-044 Trawniki
Trawniki 605
tel. 81 585-60-18
faks 81 585-60-18

Wójt Gminy - Jerzy Szpakowski

Przejdź w górę strony

Charakterystyka

Położenie geograficzne
Na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego, u ujścia Giełczwi i Marianki do Wieprza. Północno-Zachodnia część gminy należy do Wyniosłości Giełczewskiej oraz do Równiny Łuszczowskiej, południowo-wschodnia do Obniżenia Dorohuckiego.

Zasoby wodne
Obszar Gminy Trawniki leży w zlewni Wieprza z dwoma odcinkami dopływów: Giełczew na długości ok. 7 km i Marianka - ok. 3 km.
Na obszar wód powierzchniowych składają się wypełnione wodą zagłębienia bezodpływowe, sieć rowów melioracyjnych, niewielkie stawy oraz małe źródełka.
Przez teren gminy przebiega ok. 7 km odcinek kanału Wieprz-Krzna.

Warunki klimatyczne
Typ pogody uwarunkowany przez napływ mas powietrznych: ok. 60% mas polarnych morskich oraz 30% polarnych kontynentalnych. Powietrze polarne morskie w lecie przynosi ochłodzenie, w zimie ocieplenie. Powietrze kontynentalne w zimie przynosi znaczne spadki temperatury, w lecie upały.
Najczęstszy kierunek wiatru: zachodni.

Dane o gminie Trawniki
Powierzchnia - 8416 ha
Mieszkańcy - 9760 (2000, GUS)
Gospodarstw rolnych - 2629
Użytki rolne - 6843 ha

w tym:
grunty rolne - 5101 ha
użytki zielone - 1628 ha
sady - 114

Ponadto:
lasy - 602 ha
nieużytki - 186 ha
wody - 114 ha
pozostałe - 671 ha.

Ludność
Wg stanu na 15 maja 1999 roku ludność gminy w 11 sołectwach wynosi 9904 mieszkańców, z czego 2987 przypada na Trawniki.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 7