MK DEKORRadio Taxi ZTMiędzynarodowe targi Lubelskie S.A. Black Red White UNIQA

Województwo Lubelskie - Powiat zamojski - Gmina Komarów-Osada

Gmina Komarów-Osada

Dane podstawowe

Gmina Komarów-Osada (dawn. gmina Komarów) - gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie zamojskim.
Siedziba gminy to Komarów.
Według danych z 30 czerwca 2004, gminę zamieszkiwały 5602 osoby.

Struktura powierzchni
Według danych z roku 20026, gmina Komarów-Osada ma obszar 122,79 km², w tym:
 - użytki rolne: 87%
 - użytki leśne: 7%
Gmina stanowi 6,56% powierzchni powiatu.

Demografia
Dane z 30 czerwca 2004:

Opis Ogółem Kobiety Mężczyźni

jednostka

osób

 %

osób

 %

osób

 %

populacja

5602

100

2825

50,4

2777

49,6

gęstość zaludnienia
(mieszk./km²)

45,6

23

22,6


Władze samorządowe

Urząd Gminy Komarów-Osada
Rynek 15
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 615-31-02
faks 84 615-31-85

Przejdź w górę strony

Gospodarka

Produkcja rolnicza skierowana jest na uprawę zbóż, roślin okopowych oraz warzyw. Gmina nie posiada żadnego przemysłu i charakteryzuje się dosyć wysokim poziomem bezrobocia. Wśród działalności pozarolniczej dominują handel i usługi.Ośrodkiem usługowym dla ludności i rolnictwa jest miejscowość Komarów Osada, położona przy głównym ciągu komunikacyjnym (droga powiatowa Nr 48212), gdzie mieści się siedziba administracji gminy.Podstawowymi elementami sieci drogowej gminy są drogi powiatowe (76,4 km) i gminne (59,4 km).

Przejdź w górę strony

Atrakcje przyrodnicze

Niewątpliwy atut gminy stanowią przyrodniczo cenne obszary m.in.: zespół stawów wodnych wsi Dub z kompleksem leśnym, zabudową wsi - jej elementami zabytkowymi oraz łąkami w dolinie rzecznej. Duże walory krajobrazowe i poznawcze stanowi rozległa dolina rzeczna z typową roślinnością bagienną, miejscami lęgowymi ptaków w części północnej gminy. Teren ten, planowany do objęcia ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000 – Dolina Sieniochy jest bardzo cenny pod względem krajobrazowym i poznawczym, stanowi jeden z największych w Polsce kompleks bardzo bogatych florystycznie łąk trzęślicowych a także obejmuje torfowiska nakredowe. Stwierdzono tutaj występowanie wielu rzadkich gatunków roślin, w tym dwa gatunki cenne z europejskiego punktu widzenia: wapieniolubny storczyk - lipiennik Loesela i zagrożony wyginięciem w Polsce - starodub łąkowy. Jest to również miejsce bytowania rzadkich gatunków ptaków: derkacz, dublet i dzierzba gąsiorek. Ciekawa lokalizacja na stokach wierzchowin miejscowości Kraczew, Sosnowa-Dębowa, Księżostany w otoczeniu bogatych lasów, predysponuje te miejscowości do organizowania różnych form wypoczynku i rekreacji. Ponadto, we wsi Księżostany występują źródła wód, których walory cenią sobie lokalni mieszkańcy.

Przejdź w górę strony

Polecamy strony

NowaNET
RK Niedziałek

Reklama

masterhost.pl
Międzynarodowe targi Lubelskie S.A.

Ogólnopolska Informacja GospodarczaWszystko o turystyceWirtualne PodlasieCoit RbitRenado

O Nas, Nasza Oferta, Kontakt, Regulamin © www.w-lubelskie.pl
Wykonanie: PHU Sebastian Woliński

online: 11